WOS kl. VIII 12.05.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

WOS kl.VIII

Dzisiejszy temat lekcji: Organizacje obywatelskie

Na podstawie tekstu z podręcznika str. 152 – 155, sporządź notatkę do zeszytu i nie odsyłaj, zgodnie z następującymi pytaniami.

1. Społeczeństwo obywatelskie

2. Organizacje pozarządowe (przepisz cały wykres ze str. 152) 3. Wymień czym zajmują się organizacje pozarządowe

4. Na czym polega wolontariat 5. Wymień rodzaje wolontariatu

6. Wymień kilka organizacji młodzieżowych

7. Czym są związki zawodowe i podaj kilka przykładów takich związków działających w Polsce Dobrego dnia Wam życzę 

Figure

Updating...

References

Related subjects :