Klasa I 15.06.2020.doc

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 15.06.2020 r.

Informacje dla rodziców:

W osobnych plikach znajdują się: Test z rozdziału 8 dla klasy I oraz nagrania do dwóch pierwszych zadań 1 i 2 (nie ma ich na płytach dołączonych do podręcznika).

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania testu (wystarczy druk czarno-biały), można nanieść zmiany na pliku, zapisać i odesłać jako PDF.

Dziecko podpsuje u góry swoją pracę. Proszę upewnić się, czy dobrze przeczytało polecenie, zanim zacznie rozwiązywać każde zadanie. Można mu w tym pomóc.

Instrukcja do zadań z Testu 8:

1. Posłuchaj nagrania z trzema wypowiedziami i zaznacz pod kolejnymi obrazkami: YES, jeśli obrazek pasuje do wypowiedzi lub NO, jeśli obrazek nie pasuje. W razie potrzeby, nagranie możesz odtworzyć kilka razy.

2. Posłuchaj nagrania i zaznacza „ptaszkiem” te ilustracje, których nazwy usłyszysz. Należy zaznaczyć tylko cztery ilustracje.

3. Przeczytaj wyrazy wokół każdego obrazka i zakreśl w pętlę tylko ten wyraz, który pasuje do danego obrazka.

4. Napisz wyrazy po śladzie i połącz je liniami z odpowiednimi rysunkami. 5. Przeczytaj zdania w dymkach i połącz je liniami z właściwymi bohaterami. 6. Popatrz na rysunki i przypomnij sobie nazwy przedstawionych produktów.

Następnie ułóż te wyrazy z podanych liter i zapisz je w liniach.

Proszę odesłać zdjęcia rozwiązanego przez dziecko testu lub plik z rozwiązanym testem

koniecznie dzisiaj, ponieważ jutro rano, będąc w szkole, muszę wpisać dzieciom oceny

roczne do dziennika.

Ostatnia lekcja j. angielskiego pojawi się zgodnie z planem w poniedziałek 22.06.2020 r. Będzie to lekcja Wonderful World 8 tylko dla chętnych, bez konieczności jej odsyłania, chyba, że ktoś będzie sobie życzył, by mu te zadania sprawdzić.

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za współpracę, za pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, za systematyczne i terminowe odsyłanie wszystkich zadań, za każde dobre słowo i wyrozumiałość, że moja pomoc dzieciom nie była taka, jaką mogłabym zapewnić im w szkole. Zasłużyli Państwo, jako rodzice, na ocenę celującą, bo dzięki Wam dzieci zrealizowały w 100% materiał i po zasłużonych wakacjach mogą bez zaległości zaczynać drugą klasę, miejmy nadzieję, już w szkole.

Pozostaje mi życzyć Państwu oraz dzieciom udanych, pogodnych wakacji, zasłużonego odpoczynku, a przede wszystkim zdrowia 

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :