Zadanie dla klasy VII na 04.05.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Zadanie dla klasy VII na 04.05.2020 r.

Thema: Vor der Imbissbude

Dzisiaj poznasz, jak kupować w przydrożnych barach, tzw. imbissach. W Polsce nazywamy to futtrackami. Można tam kupić hot-dogi, zapiekanki itp.

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 91 ustnie, nie musisz nic pisać do zeszytu. Dwa zdania są fałszywe. Wiesz które?

Przepisz starannie do zeszytu odmianę czasownika „sich treffen” To czasownik zwrotny. Odmiana jest na stronie 91, ćw. 2 w podręczniku.

Teraz przepisz ze zrozumieniem definicje ze strony 100 w podręczniku, zakładka 4. Jest ona bardzo długa, dlatego na dzisiaj wystarczy. Na następnej lekcji poćwiczymy na przykładach.

Dzisiaj nie musisz nic przesyłać

Pozdrawiam Miłej pracy!

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :