• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie dla klasy VII na 04.05.docx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie dla klasy VII na 04.05.docx"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie dla klasy VII na 04.05.2020 r.

Thema: Vor der Imbissbude

Dzisiaj poznasz, jak kupować w przydrożnych barach, tzw. imbissach. W Polsce nazywamy to futtrackami. Można tam kupić hot-dogi, zapiekanki itp.

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 91 ustnie, nie musisz nic pisać do zeszytu. Dwa zdania są fałszywe. Wiesz które?

Przepisz starannie do zeszytu odmianę czasownika „sich treffen” To czasownik zwrotny. Odmiana jest na stronie 91, ćw. 2 w podręczniku.

Teraz przepisz ze zrozumieniem definicje ze strony 100 w podręczniku, zakładka 4. Jest ona bardzo długa, dlatego na dzisiaj wystarczy. Na następnej lekcji poćwiczymy na przykładach.

Dzisiaj nie musisz nic przesyłać

Pozdrawiam Miłej pracy!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com. Czas wykonania zadania

OTWARTA - oglądając mamy wrażenie, jakby obraz się nie kończył na płaszczyźnie, lecz rozciągał się dalej – podr. ZAMKNIĘTA - elementy na obrazie są pewną

Praca własna: Proszę przepisać odmianę czasowników sollen, wollen, dürfen do zeszytu (są w ćw na str 63), proszę uzupełnić ćw w podręczniku 3/63. Termin oddania

Mama ułożyła kwiaty w

Na podstawie tekstu zaznaczonego na zielono, napisz, co to był MUR BERLIŃSKI. Kiedy powstał

Date (data) Country (kraj) City (miasto) See (zobaczyć) August 1st Spain Me (John)-Barcelona the Sagrada Familia. Cathedral Anna

Pod tematem przepisują punkty i przygotowują się do nich ustnie ( jeśli ktoś chce może pisemnie).Do każdej lekcji zadane są prace domowe do wykonania w zeszycie

Pod tematem przepisują punkty i przygotowują się do nich ustnie ( jeśli ktoś chce może pisemnie).Do każdej lekcji zadane są prace domowe do wykonania w zeszycie