historia 6 13.05.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Historia Klasa VI

Środa, 13.05.20r.

Temat: Napoleon Bonaparte – cesarz Francuzów.

W ramach ćwiczeń utrwalających wykonaj zadania 1 – 9 w ćwiczeniach na str. 98 – 100. Nie przesyłaj do oceny.

Piątek, 15.05.20r.

Temat: Upadek Napoleona.

Notatka do zapisania w zeszycie pod tematem.

1. Wyprawa Wielkiej Armii (400 - 600 tysięcy żołnierzy) Napoleona na Rosję w 1812 roku (z powodu łamania przez Rosję blokady kontynentalnej nałożonej na Wielką Brytanię oraz dążenia Napoleona do podboju Rosji).

2. Zdobycie Smoleńska, bitwa pod Borodino (niedaleko Moskwy) we wrześniu 1812r. – wycofanie się wojsk rosyjskich.

3. Wkroczenie Wielkiej Armii do Moskwy (połowa września 1812r.) i jej upadek z powodu głodu, chłodu i chorób.

4. Stosowanie taktyki spalonej ziemi i wojny podjazdowej przez Rosjan. 5. Klęska Napoleona (wróciło niecałe 30 tysięcy żołnierzy).

6. Antyfrancuska koalicja Rosji, Prus, Austrii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

7. „Bitwa narodów” pod Lipskiem w Niemczech w październiku 1813r. i klęska Napoleona.

8. Abdykacja Napoleona i zsyłka na wyspę Elbę u wybrzeży Włoch w 1814r. 9. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 101 – 102.

Figure

Updating...

References

Related subjects :