Klasa VI 15.06.2020.doc

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 15.06.2020 r.

Instrukcja do zadań z Testu 6:

1. Przeczytaj uważnie polecenie oraz zdania 1-6.

Następnie posłuchaj nagrania i podkreśl właściwe wyrazy w zdaniach Możesz posłuchać nagrania kilka razy.

2. Przeczytaj uważnie cały tekst. Wstaw w luki odpowiednie zdania.

Następnie przeczytaj tekst ponownie i upewnij się, że jest spójny i logiczny. 3. Dopasuj wyrazy z ramki do podanych definicji.

Wpisz je w liniach obok.

4. Przeczytaj wyrazy w każdej grupie i wykreśl jeden wyraz, który nie pasuje. 5. Wzorując się na gotowym pierwszym przykładzie, utwórz z podanych wyrazów

pytania w czasie przyszłym Future Simple. Nie zmieniaj ich kolejności. Pod każdym pytaniem uzupełnij krótką odpowiedź.

Jeśli znak wodny zasłania Ci ostatni przykład, masz go tutaj:

6. scientists / a time machine / one day / build? _____________________________________ No, they ____________

Zapisz 6 pytanie oraz odpowiedź po prawej stronie kartki, żebym mogła je ocenić. 6. Połącz liniami początki zdań z pasującymi zakończeniami.

Następnie wpisz odpowiednie litery do tabelki. 7. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

Pisz czytelnie i uważnie, by nie zrobić błędu. 8. Zapoznaj się z poleceniem oraz treścią zadania.

Uzupełnij wpis na blogu pięcioma zdaniami wykorzystując wyrażenia z ramki. Pamiętaj, że pisząc o przyszłości należy dodać will lub won’t.

Uważaj na poprawną pisownię. Pisz czytelnie.

Proszę przesłać mi test koniecznie dzisiaj do godziny 18:00, ponieważ wieczorem

liczę średnie, a jutro o 8:00 rano wpisuję oceny roczne do dziennika. Niewysłanie pracy do tej godziny wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przed wysłaniem testu, upewnij się, czy wszystkie odpowiedzi są czytelne, a praca podpisana.

Ocenę ze sprawdzianu podam w wiadomości, jak tylko sprawdzę Twoją pracę.

W poniedziałek 22.06.2020r. znajdziesz na stronie szkoły listę ocen rocznych z języka angielskiego według numerów z dziennika. W związku z tym, że trzeba oddać do szkoły podręczniki, nie będę już zamieszczała lekcji z kolejnego rozdziału. Proszę jednak zachować ćwiczenia z kl. VI, które wykorzystamy po wakacjach, czekając na nowe książki. Jeśli w zeszycie zostało sporo miejsca, również może posłużyć Ci dalej w kl. VII

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :