• Nie Znaleziono Wyników

Klasa VI 15.06.2020.doc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa VI 15.06.2020.doc"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 15.06.2020 r.

Instrukcja do zadań z Testu 6:

1. Przeczytaj uważnie polecenie oraz zdania 1-6.

Następnie posłuchaj nagrania i podkreśl właściwe wyrazy w zdaniach Możesz posłuchać nagrania kilka razy.

2. Przeczytaj uważnie cały tekst. Wstaw w luki odpowiednie zdania.

Następnie przeczytaj tekst ponownie i upewnij się, że jest spójny i logiczny. 3. Dopasuj wyrazy z ramki do podanych definicji.

Wpisz je w liniach obok.

4. Przeczytaj wyrazy w każdej grupie i wykreśl jeden wyraz, który nie pasuje. 5. Wzorując się na gotowym pierwszym przykładzie, utwórz z podanych wyrazów

pytania w czasie przyszłym Future Simple. Nie zmieniaj ich kolejności. Pod każdym pytaniem uzupełnij krótką odpowiedź.

Jeśli znak wodny zasłania Ci ostatni przykład, masz go tutaj:

6. scientists / a time machine / one day / build? _____________________________________ No, they ____________

Zapisz 6 pytanie oraz odpowiedź po prawej stronie kartki, żebym mogła je ocenić. 6. Połącz liniami początki zdań z pasującymi zakończeniami.

Następnie wpisz odpowiednie litery do tabelki. 7. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

Pisz czytelnie i uważnie, by nie zrobić błędu. 8. Zapoznaj się z poleceniem oraz treścią zadania.

Uzupełnij wpis na blogu pięcioma zdaniami wykorzystując wyrażenia z ramki. Pamiętaj, że pisząc o przyszłości należy dodać will lub won’t.

Uważaj na poprawną pisownię. Pisz czytelnie.

Proszę przesłać mi test koniecznie dzisiaj do godziny 18:00, ponieważ wieczorem

liczę średnie, a jutro o 8:00 rano wpisuję oceny roczne do dziennika. Niewysłanie pracy do tej godziny wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przed wysłaniem testu, upewnij się, czy wszystkie odpowiedzi są czytelne, a praca podpisana.

Ocenę ze sprawdzianu podam w wiadomości, jak tylko sprawdzę Twoją pracę.

W poniedziałek 22.06.2020r. znajdziesz na stronie szkoły listę ocen rocznych z języka angielskiego według numerów z dziennika. W związku z tym, że trzeba oddać do szkoły podręczniki, nie będę już zamieszczała lekcji z kolejnego rozdziału. Proszę jednak zachować ćwiczenia z kl. VI, które wykorzystamy po wakacjach, czekając na nowe książki. Jeśli w zeszycie zostało sporo miejsca, również może posłużyć Ci dalej w kl. VII

Cytaty

Powiązane dokumenty

powieści „Niekończąca się historia” - Bastian: „Każda prawdziwa historia jest Niekończącą się Historią, spójrz na te wszystkie książki zajmujące całe ściany, aż

Podkreśl w tekście rzeczowniki, a następnie wypisz z treści wiersza nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy.. Jan Brzechwa Przyjście wiosny Naplotkowała sosna, że już się

Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania tych danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy(a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich

W ydaw cą „Pracy” był Józef D aniluk a nie Ludwik Inlaender (nie pisał się Inlender), ten zaś był członkiem redakcji, a faktycznie koła socjalistycznego

Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj porty morskie i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy wybrane spośród podanych.. Gdańsk, Gdynia,

Zdjęcie z zeszytu proszę zamieścić na classroom lub wysłać odpowiedzi

|eżelijednak - jak dzieje się to najczęściej - insĘtucje krzepną i kamienieją, to sprzeniewierzają się sobie samym, albowiem każda insĘtucja dzieli z kulturą

15.. - - trn- opowiadania, jed- nYm sPięte sPinaczem, a aŻ trzema opatrzone nazwiskami: Borowski, Olszerł,ski, Siedlecki, Trafiły do moich rąk - byłem lektorem

nIE bEłKotAć (pisząc na przemian wielkimi i małymi). W przypadku wirtualnej kłótni powstrzymać się od argumentów ad personam. 4.Od tamtego czasu poradniki netykiety

Zośka opowiedziała, jak to jeszcze w trzeciej klasie była przekonana o dobrym sposobie na uczenie się wiersza. Koleżanka powiedziała jej, że wystarczy przeczytać wiersz i

Zbigniew Adamczyk, Łukasz Baran, Monika Bolek, Aleksandra Fedynicz-Komosa, Jan Jarosz, Teresa Jędral, Wojciech Kochański, Szymon Krupa, Czesława Iwona Książek, Beata Mika,

Już w sklepach nic nie było, jeszcze jak myśmy byli to po znajomości, prawda, tak jak mówiłem poszła tam służąca, tego, można było kupić, ale to się urywało, dlatego,

W Klubie PSC znajduje się dużo więcej materiałów – karty pracy, notatki, checklisty, listy do druku, merytoryczne e-booki, kurs „Zrób to dziś” oraz cykliczne posty w grupie

– Zaprowadźcie – rzekł Ramzes cichnącym już głosem – Horusa do sali faraonów; niech tam czeka na moje ostatnie słowa i na pierścień, ażeby w sprawowaniu władzy ani

Proszę pobrać nagrania ze strony https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia​ ( gdy już będziecie na tej stronie, prosze wybrać opcję: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8 oraz

On met toujours Cézanne ensemble avec Monet, Pissarro, dont il était en quelque sorte élève, Sisley, Renoir, Degas, les plus connus des impressionnistes.. Mais Cézanne n’a

Rappelle-moi le jour et l’année Rappelle-moi le temps qu’il faisait Et si j’ai oublié,. Tu peux

this picture of a plane crossing a road looks like a hoax simply because it’s such an extraordinary sight.. Also, it looks a bit like a

Tu m’as dit : « J’ai rendez-vous Dans un sous –sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main Du soir au matin ». Alors je t’ai accompagné On a chanté on a dansé

To follow a dream, if you like, I had this wonderfully romantic idea of owning my own vineyard, making wine, and spending my life in the beautiful Tuscan

Zważywszy, że blog Ireny Dziedzic nie jest już publicznie dostępny w Internecie, godzi się przywołać fragment z wtorku 29 kwietnia 2008 r.: „Dlaczego nie pokażą żadnego

Oprócz miejsca do wypoczynku, zrobienia grilla dla rodziny i znajomych w ogródku możemy posadzić różne ... – na przykład kwiaty, ale też marchewkę, ogórki, dynię. owocowe

żeby do sąsiadów jakoś się wymknęły jakoś bo było w domu pełno tych Ukraińców i nie można było się ruszać, żebyśmy się jakoś wymknęli, poleciałyśmy ze siostrą, przez