• Nie Znaleziono Wyników

klasa III - 18.05. -22.05..docx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "klasa III - 18.05. -22.05..docx"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Praca dla uczniów klasy III z podręcznikiem „Elementarz odkrywców” cz. 4 Krąg tematyczny: Nasza ojczyzna

18.05.2020r. (poniedziałek) Temat dnia: Majowe święta

1. Przeczytaj teksty z podręcznika s. 18 - 19 cz. 4. Odpowiedz na pytanie zamieszczone pod tekstem: „ Kto rządzi w Polsce ?”. Przeczytaj wiersz z podręcznika s. 20. Odpowiedz na pytanie zamieszczone pod tekstem wiersza. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 5.

Co piszemy wielką , a co małą literą? - podręcznik s. 21 2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. s. 14 - 15.

3. Podręcznik matematyka s. 41 .Ćwiczenia „Matematyka” s.55. 19. 05.2020r. (wtorek)

Temat dnia: W pracowni mistrz Matejki

1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 22 - 23. Odpowiedz na pytanie zamieszczone pod tekstem. 2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 16 - 17

3. Podręcznik matematyka s.42 . Ćwiczenia „Matematyka” s.56 .

4. Informatyka - podręcznik s. 28, temat 13 – tworzymy reklamę w Wordzie. Zadanie 1. Wpisz temat reklamy: „Ta książka jest ciekawa”. Wykonaj zadanie 2 s. 29. Swoją pracę zapisz w swoim domowym komputerze.

5. 20.05.2020 r. (środa) T

emat dnia: Polacy za granicą

1. Przeczytaj tekst z podręcznika na s. 24 - 25 .

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 18 - 20. 3. Podręcznik matematyka s.43 .Ćwiczenia „Matematyka” s.57 - 58.

21.05.2020r. ( czwartek) T

emat dnia: Wielki Polak, wielki człowiek

1.Przeczytaj samodzielnie tekst z podręcznika na s.26 – 27. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem .

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s.21 - 23. 3. Podręcznik matematyka s. 44 .Ćwiczenia „Matematyka” s.59.

22.05.05.2020 r. (piątek) T

emat dnia: Wycieczka w góry

1.Przeczytaj tekst z podręcznika na s. 28 - 29 . Przeczytaj w dostępnych źródłach na temat polskich gór ( zwierzęta , roślinność). Wyszukaj ciekawostek na temat gronostaja( wydrukuj i przyklej do zeszytu jego ilustrację ).Zanotuj w zeszycie najważniejsze informacje o tym zwierzęciu. Znajdź na mapie Polski największe pasma górskie.

(2)

2. Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s.24 – 25 . 3. Wykonaj rzeźbę wybranego zwierzęcia górskiego z plasteliny lub modeliny.

Nie zapomnij o aktywności ruchowej! Zaproś rodzinę do wspólnej zabawy! Zabawy z piłką:

- prowadzenie piłki między pachołkami( lub kamykami) prawą i lewą nogą - odbijanie piłki głową

- „ przyjmowanie piłki”

- prowadzenie piłki zakończone strzałem do bramki.

Zadanie: Przeczytaj lekturę: M. Kruger „ Karolcia” w następnym tygodniu będzie potrzebna. Dodatkowe ćwiczenia „ Potyczki ortograficzne”. Wybierz kilka dowolnych zadań. Utrwalaj wiadomości ortograficzne!

Codziennie utrwalaj technikę czytania oraz techniki rachunkowe!

Cytaty

Powiązane dokumenty

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.. Bóg z Boga, Światłość

37 W tym miejscu wypada podkreślić, że wejście w życie TUE nie zakończyło procesu rozwoju polityki ochrony konsumenta, kolejnym aktem prawa pier- wotnego który odegrał

ROZPUSZCZALNOŚĆ substancji to maksymalna liczba gramów substancji, jaką można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika, w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony.

Cel: ukazanie istoty pierwszych piątków miesiąca i nabożeństw czerwcowych2. Istota pierwszych piątków

Temat: Wierni Jezusowi i Kościołowi Cel: ukazanie świętości dzieci i ich życia.. 104-105 – praca dla chętnych

-That’s right.- Zgadza się.. That’s what I think too.- Ja też

Słówko pytające + Operator + osoba + czasownik (w odpowiedniej formie) + reszta

Metrum – oznaczenie umieszczane na początku utworu w postaci dwóch cyfr ( podręcznik str. 128 – słowniczek pojęć muzycznych). Repetycja – oznacza powtórzenie fragmentu utworu