SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. w roku szkolnym 2021/2022

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

w roku szkolnym 2021/2022

(2)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY „0”

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku w roku szkolnym 2021/22

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Nauczyciel prowadzący

1.

„Dzieciaki w akcji” Sześciolatki roczne przygotowanie do szkoły

„Dzieciaki w akcji” Pięciolatki

Karina Mucha

Anna Stelmach-Tkacz NOWA ERA -

2. Religia

„Z Panem Jezusem” Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik,

Beata Śmigiera, Urszula Kryczka

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa -

(3)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” (cz. 1 – 4) E. Schumacher I. Zarzycka

K. Preibisz-Wola WSiP 813/1/2017

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele”. Matematyka.

(cz. 1 – 2)

J. Hanisz

WSiP 813/2/2017

2

Religia

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Podręcznik do nauki religii do klasy I Szkoły Podstawowej

Ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak Małgorzata Korzeniewska

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa

AZ-1-01/18

3

Język angielski

“New English Adventure 1” T. Lachowski, C. Bruni PEARSON 819/1/2017

(4)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” (cz. 1 – 4)

„Szkolni Przyjaciele”. Matematyka (cz. 1 – 2)

E. Schumacher I. Zarzycka

J. Hanisz

WSiP 813/3/2018

2

Religia

„To jest mój Syn umiłowany”

Podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej

Autor ks. Robert Rafał Szewczyk., Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. JanStaruchowicz

Wydawnictwo

Katechetyczne Warszawa

-

3

Język angielski

“New English Adventure 2”. Podręcznik wieloletni.

Viv Lambert Anne Worrall

Arek Tkacz PEARSON 819/2/2018

(5)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” (cz. 1 – 4)

„Szkolni Przyjaciele”. Matematyka (cz. 1 – 2)

E. Schumacher I. Zarzycka

J. Hanisz WSiP

813/5/2019

2

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa” red. ks. A. Krasiński Płocki Instytut

Wydawniczy 297/14

3

Język angielski

“New English Adventure 3”. Tessa Lochowski Anne Worrall

Arek Tkacz PEARSON 819/3/2019

(6)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY IV obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1 Język polski

„Między nami 4”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Ćwiczenie

Agnieszka Łuczak Anna Murdzek

K. Krzemieniewska -Kleban GWO

867/1/2017

2 Matematyka

„Matematyka z plusem 4”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Ćwiczenie

Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz

Piotr Zarzycki M. Karpiński

GWO 780/1/2017

3 Muzyka

„Lekcja muzyki 4”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Monika Gromek

Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/1/2017

4 Plastyka

„Do dzieła! 4”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak NOWA ERA 903/1/2017

5 Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Ćwiczenie

B. Olszewska W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski NOWA ERA 877/1/2020

6 Religia

„Wierzą w Boga Ojca”

Podręcznik red. ks. A. Krasiński PŁOCKI INSTYTUT

WYDAWNICZY 196/15

7 Język angielski English Class A1

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Ćwiczenie

S. Zervas C. Bright A. Tkacz

PEARSON 840/1/2017

8 Przyroda

„Tajemnice Przyrody”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska Feliks Szlajfer Joanna Stawarz

NOWA ERA

863/2019/21

9

Informatyka

„Informatyka Europejczyka”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Danuta Kiałka,

Katarzyna Kiałka Helion Edukacja

876/1/2017 10

Technika

„Jak to działa?”

Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej

Lech Łabecki,

Marta Łabecka NOWA ERA 295/1/2017

(7)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY V obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Numer

dopuszczenia 1. Język polski

„Między nami 5”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej Ćwiczenie

A. Łuczak A. Murdzek

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE 867/2/2018

2. Matematyka

„Nowa Matematyka z plusem 5” – Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej Ćwiczenie

Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz Marcin Karpiński

Piotr Zarzycki

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

780/2/2018

3. Informatyka

„Informatyka Europejczyka”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej

Danuta Kiałka,

Katarzyna Kiałka Helion Edukacja 876/2/2018 4. Muzyka

„Lekcja muzyki 5”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej Monika Gromek

Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/2/2018

5. Plastyka

„Do dzieła”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Onak NOWA ERA 903/2/2018

6. Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej Ćwiczenie

B. Olszewska W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

NOWA ERA 877/2/2018

7. Religia

„Bóg nas szuka”

Podręcznik

Autorzy ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny,

Dorota Kornacka, M. Małek, s. M. Ujazdowska

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa -

8. Język angielski

„English Class” A1+

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej Ćwiczenie

J. Croxford G. Fruen A. Tkacz

PEARSON 840/2/2018

9. Biologia

„Puls życia”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej

Marian Sęktas Joanna Stawarz

NOWA ERA 844/1/2018

10. Geografia „Planeta Nowa”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej Feliks Szlajfer Zbigniew Zaniewicz

Tomasz Rachwal Roman Malarz NOWA ERA 906/1/2018 11. Technika

„Jak to działa?”

Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej

Lech Łabecki,

Marta Łabecka NOWA ERA 295/2/2018

12. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”

Ćwiczenie dla klasy V szkoły podstawowej

pod redakcją

Teresy Król RUBIKON -

(8)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VI obowiązujący w Szkole Podstawowej w Głużku

w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1. Język polski

„Między nami” –

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej Ćwiczenie

A. Łuczak A. Murdzek

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE 867/3/2019

2. Matematyka

„Matematyka z plusem 6” –

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej Ćwiczenie

Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz Marcin Karpiński

Piotr Zarzycki

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO

OŚWIATOWE

780/3/2019

3. Informatyka

„Lubię to!”

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej Michał Kęska NOWA ERA 847/3/2018 4. Plastyka

„Do dzieła”. Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Onak NOWA ERA 326/2011

5 Muzyka

„Lekcja muzyki ”

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach NOWA ERA 903/3/2018

6. Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej

Ćwiczenie

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch G. Wojciechowski

NOWA ERA 877/3/2019

7. Religia

„Jezus nas zbawia”

Podręcznik

ks.M. Czyżewski, ks.

M. Polny, Dorota Kornacka, M. Małek

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa -

8. Język angielski

„English Class” A2

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej Ćwiczenie

Sandy Zervas Catherine Bright

Arek Tkacz PEARSON 840/3/2019

9. Geografia

„Planeta Nowa”

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer Zbigniew Zaniewicz Tomasz Rachwal Roman

Malarz

NOWA ERA 906/2/2019

10. Biologia

„Puls życia”

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej Marian Sęktas

Joanna Stawarz NOWA ERA 844/2/2019

11. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”

Ćwiczenie dla klasy VI szkoły podstawowej

pod redakcją

Teresy Król RUBIKON -

12. Technika

„Jak to działa?”

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki,

Marta Łabecka NOWA ERA 295/3/2019

Figure

Updating...

References

Related subjects :