Załącznik 1 Lokalizacja punktów pomiarowych

15  Download (0)

Full text

(1)

Załącznik 1 – Lokalizacja punktów pomiarowych

(2)

Spis treści

LISTA PUNKTÓW OBJĘTYCH POMIARAMI NATĘŻENIA I STRUKTURY RUCHU: ... 3

LOKALIZACJA PUNKTÓW OBJĘTYCH POMIARAMI NATĘŻENIA I STRUKTURY RUCHU:4 Lokalizacja nr 1 ... 5

Lokalizacja nr 2 ... 6

Lokalizacja nr 3 ... 7

Lokalizacja nr 4 ... 8

Lokalizacja nr 5 ... 9

Lokalizacja nr 6 ... 10

Lokalizacja nr 7 ... 11

Lokalizacja nr 8 ... 12

Lokalizacja nr 9 ... 13

Lokalizacja nr 10 ... 14

Lokalizacja nr 11 ... 15

(3)

LISTA PUNKTÓW OBJĘTYCH POMIARAMI NATĘŻENIA I STRUKTURY RUCHU:

Lp. Nazwy ulic objętych pomiarem Liczba punktów

pomiarowych 1. Aleja Niepodległości (W pobliżu granicy administracyjnej z Gdańskiem) 2

2. Skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. 3 maja 5

3. Aleja Niepodległości (W pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) 2 4. Skrzyżowanie Alei Niepodległości i ul. Jacka Malczewskiego) 6 5. Skrzyżowanie Alei Niepodległości z ul. Jana Jerzego Haffnera 6 6. Ul. Jacka Malczewskiego (W pobliżu skrzyżowania z ul. Oskara Kolberga 1

7. Skrzyżowanie ul. 3 maja i ul. Bitwy pod Płowcami 3

8. Ul. Na Wydmach 1

9. Ul. Grunwaldzka (W pobliżu skrzyżowania z ul. 3 maja) 1 10. Skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy i ul. Jakuba Goyki 3 11. Skrzyżowanie ul. Jana Jerzego Haffnera i ul. Powstańców Warszawy 5

Razem 35

(4)

LOKALIZACJA PUNKTÓW OBJĘTYCH POMIARAMI NATĘŻENIA I STRUKTURY

RUCHU:

(5)

Lokalizacja nr 1

Aleja Niepodległości (W pobliżu granicy z Gdańskiem) Liczba punktów pomiarowych: 2

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P01.1 Aleja Niepodległości

P01.2 Aleja Niepodległości

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(6)

Lokalizacja nr 2

Skrzyżowanie Alei Niepodległości i ul. 3 maja Liczba punktów pomiarowych: 5

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P02.1 Aleja Niepodległości

P02.2 Aleja Niepodległości

P02.3 3 maja

P02.4 Aleja Niepodległości

P02.5 Aleja Niepodległości

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(7)

Lokalizacja nr 3

Aleja Niepodległości (w pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) Liczba punktów pomiarowych: 2

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P03.1 Aleja Niepodległości

P03.2 Aleja Niepodległości

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(8)

Lokalizacja nr 4

Skrzyżowanie Alei Niepodległości z ul. Jacka Malczewskiego liczba punktów pomiarowych: 6

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P04.1 Aleja Niepodległości

P04.2 Aleja Niepodległości

P04.3 Aleja Niepodległości

P04.4 Aleja Niepodległości

P04.5 Jacka Malczewskiego

P04.6 Jacka Malczewskiego

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(9)

Lokalizacja nr 5

Skrzyżowanie Alei Niepodległości i ul. Jana Jerzego Haffnera liczba punktów pomiarowych: 6

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P05.1 Aleja Niepodległości

P05.2 Aleja Niepodległości

P05.3 Jana Jerzego Haffnera

P05.4 Jana Jerzego Haffnera

P05.5 Aleja Niepodległości

P05.6 Aleja Niepodległości

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(10)

Lokalizacja nr 6

ul. Jacka Malczewskiego (W pobliżu skrzyżowania z ul. Oskara Kolberga) liczba punktów pomiarowych: 1

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P06.1 Jacka Malczewskiego

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(11)

Lokalizacja nr 7

Skrzyżowanie ul. 3 maja z ul. Bitwy pod Płowcami liczba punktów pomiarowych: 3

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P07.1 3 maja

P07.2 Bitwy pod Płowcami

P07.3 3 maja

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(12)

Lokalizacja nr 8

Ul. Na Wydmach

liczba punktów pomiarowych: 1

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P08.1 Na Wydmach

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(13)

Lokalizacja nr 9

Ul. Grunwaldzka (W pobliżu skrzyżowania z ul. 3 maja) Liczba punktów pomiarowych: 1

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P09.1 Grunwaldzka

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(14)

Lokalizacja nr 10

Skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy i ul. Jakuba Goyki liczba punktów pomiarowych: 3

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P10.1 Jakuba Goyki

P10.2 Powstańców Warszawy

P10.3 Powstańców Warszawy

Lokalizacja punktów pomiarowych:

(15)

Lokalizacja nr 11

Skrzyżowanie ul. Jana Jerzego Haffnera i ul. Powstańców Warszawy liczba punktów pomiarowych: 5

Numer punktu pomiarowego Nazwa ulicy

P11.1 Jana Jerzego Haffnera

P11.2 Powstańców Warszawy

P11.3 Powstańców Warszawy

P11.4 Jana Jerzego Haffnera

P11.5 Jana Jerzego Haffnera

Lokalizacja punktów pomiarowych:

Figure

Updating...

References

Related subjects :