SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w roku szkolnym 2017/2018

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w roku szkolnym 2017/2018

Numer w szkolnym zestawie prog.

naucz.

Przedmiot (blok przedmiotowy)

Nr programu MEN/autorskiego*

data dopuszczenia

Nazwa programu nauczania,

wydawnictwo, autor Klasa

S.Z.P.N. I/1/09

edukacja wczesnoszkolna

Program "Szkoła na miarę" opracowany przez A. Bobrowską, A. Piasek we współpracy z

wyd. Nowa Era

II-III

S.Z.P.N. I/3a/10

zajęcia z komputerem

Program do zajęć z komputerem "KikPlik"

opracowany przez G. Chyb i D. Dujkę we

współpracy z wyd. PWN

III

S.Z.P.N. I/5/13

zajęcia z komputerem

Program „Informatyka Europejczyka” do nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej autorstwa Danuty Kiałki, Grażyny Chyb i Danuty

Dujki

III

S.Z.P.N. I/7/16

zajęcia z komputerem

Program nauczania zajęć komputerowych w klasach I – III w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy z programowaniem za pan brat autorstwa Joanny Bernadzikiewicz-Zielonki,

Grazyny Chyb, Danuty Dujki, A. Mazur

II

S.Z.P.N. I/6/14

edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej "Razem

w tę samą stronę" - wyd. Operon

I

S.Z.P.N. II/3/09

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego opracowany przez A.

Strzelec, R. Sytę we współpracy z wyd.

Macmillan

II-III

S.Z.P.N. II/4/14

program nauczania języka angielskiego z rozszerzeniem dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej opracowany przez A.

Strzelec, R. Sytę we współpracy z wyd.

Macmillan

I

S.Z.P.N. IV/1

religia

AZ-1-01/01 20 IX 2001

Program do nauczania katechezy dla klas I - III "Jesteśmy dziećmi Bożymi" ks. S.

Łabendowicz

II - III

S.Z.P.N. IV/2

AZ-2-01/1 20 IX 2001

Program do nauczania ketechezy dla klas IV - VI "Wezwani przez Boga" ks. S.

Łabendowicz

V -VI

S.Z.P.N. XII/2

zajęcia sportowe

Program własny wychowania fizycznego do klasy sportowej opracowany przez M.

Motykę

V - VI

S.Z.P.N. XIV/2

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

**

Program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim - przeznaczony do wykorzystania w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu

głębokim przez MEN W-wa 1997 r. - M.

Kwiatkowska

S.Z.P.N. XIV/3

religia GN-2i-02/5

Program naucznia religii uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II etap edukacyjny. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry M. Kielar; ks. Janusz Tomczak

I-VI

(2)

S.Z.P.N. XIV/4/09 aneks nr 1 z

30.08.2013

nauczanie

wczesnoszkolne

Program nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i

znacznym dla I etapu edukacyjnego opracowany przez panią Iwonę Kamińską

I-III

S.Z.P.N. XIV/5/13

Funkcjonowanie w środowisku,

plastyka, technika,muzyka,

wych. fiz

Program nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym dla II etapu nauczania opracowany

przez panią Iwonę Kamińską

IV-VI

S.Z.P.N.XV/1/12

język angielski /poziom podst.i

rozszerzony/

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego opracowany przez Arletę Strzelec, Renatę Syta we współpracy z wyd.

Macmillan

V-VI

S.Z.P.N.XV/2/12

język polski

"Teraz Polski!" Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV - VI szkoły podstawowej autorstwa Anny Klimowicz i

Krystyny Brząkalik

V-VI

S.Z.P.N.XV/3/12

historia i społeczeństwo

Program nauczania historii i społeczeństwa

"Wczoraj i dziś" opracowany przez Tomasza

Maćkowskiego, wyd. Nowa Era

V-VI

S.Z.P.N.XV/4/12

przyroda

Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej pod redakcją

Wawrzyńca Kofty. Wyd.WSiP

VI

S.Z.P.N.XV/4/15

program do nauczania przyrody w klasach IV-VI -„Tajemnice przyrody” – wyd. Nowa

Era.

V-VI

S.Z.P.N.XV/5/12

matematyka

"Matematyka z plusem 4-6" Program nauczania matematyki dla drugiego etapu

edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły podstawowej) autorstwa Marty Jucewicz, Marcina Karpińskiego, Jacka Lecha, Grażyny

Chyb i Danuty Dujka

V-VI

S.Z.P.N.XV/6/12

zajęcia

techniczne

"Jak to działa? Zajęcia techniczne w klasach 4-6". Lech Łabecki, Joanna Bernadzikiewicz

Zielonka

V-VI

S.Z.P.N.XV/7/12

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny).

Beata Mikulik, Sylwia Siwiorek

V-VI

S.Z.P.N.XV/8/12

zajęcia komputerowe

"Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV - VI". Grażyna Koba,

Grażyna Chyb, Danuta Dujka, Joanna Bernadzikiewicz - Zielonka

VI

S.Z.P.N.XV/8/15

Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV – VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w

Wierzbicy autorstwa Joanny Bernadzikiewicz-Zielonki

VI

S.Z.P.N.XV/8/16

Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV – VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy z programowaniem za pan brat autorstwa Joanny Bernadzikiewicz-Zielonki,

Grazyny Chyb, Danuty Dujki, A. Mazur

V

(3)

S.Z.P.N.XV/9/12

muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV - VI "Muzyka i

My" autorstwa Ilony Pisarkiewicz

V-VI

S.Z.P.N.XV/10/12

wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego opracowany przez

M. Motykę

VI

S.Z.P.N.XV/10/14

„SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE” - Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

opracowany przez panów: Marka Motykę i Kamila Stani

V-VI

S.Z.P.N.XV/11/13

wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” - wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas

V-VI opracowany przez T. Król, Wyd.

Rubikon

V-VI

S.Z.P.N.XVI/1/17

informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Klasy 4-8 autorstwa Danuty Kiałki i Jolanty Pańczyk

IV

S.Z.P.N.XVI/2/17

informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Klasy 7-8 autorstwa Danuty Kiałki i Jolanty Pańczyk

VII

S.Z.P.N.XVI/3/17

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

dla klas IV-VIII autorstwa M. Jucewicz, M.

Karpińskiego, J. Lech

IV

S.Z.P.N.XVI/4/17

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

dla klas VII-VIII autorstwa M.Jucewicz, M.

Karpińskiego, J. Lech, G. Chyb, D. Dujki, A.

Kopyckiej

VII

S.Z.P.N.XVI/5/17

j. polski

Nowe słowa na start. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach VII- VIII szkoły podstawowej autorstwa Marleny

Derlukiewicz

VII

S.Z.P.N.XVI/6/17

j.polski

Nowe słowa na start. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII

szkoły podstawowej autorstwa Marleny Derlukiewicz

IV

S.Z.P.N.XVI/7/17

doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe - program dla szkoły

podstawowej autorstwa Katarzyny Śmigiel

VII

S.Z.P.N.XVI/8/17

muzyka

Program nauczania muzyki w klasach IV - VII szkoły podstawowej autorstwa Urszuli Smoczyńskiej, Katarzyny Jakóbczak-Drążek,

Agnieszki Sołtysik

IV

S.Z.P.N.XVI/9/17

muzyka

Program nauczania muzyki w klasie VII szkoły podstawowej autorstwa Urszuli Smoczyńskiej, Katarzyny Jakóbczak-Drążek,

Agnieszki Sołtysik

VII

S.Z.P.N.XVI/10/17

fizyka

Program nauczania fizyki w klasach VII-VIII szkoły podstawowej "Spotkania z fizyką"

autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy Kulawik

VII

S.Z.P.N.XVI/11/17

geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - Planeta Nowa autorstwa E.

Tuz i B. Dziedzic

VII

(4)

S.Z.P.N.XVI/12/17

chemia

Program nauczania chemiii w klasach VII- VIII szkoły podstawowej "Chemia Nowej Ery" autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin

VII

S.Z.P.N.XVI/13/17

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4 -7

szkoły podstawowej autorstwa Beaty Mikulik

IV

S.Z.P.N.XVI/14/17

plastyka

Program nauczania plastyki w klasie VII

szkoły podstawowej autorstwa Beaty Mikulik

VII

S.Z.P.N.XVI/15/17

przyroda

Tajemnice przyrody - program nauczania przyrodyw klasie IV szkoły podstawowej

autorstwa J. Golanko

IV

S.Z.P.N.XVI/16/17

biologia

Program nauczania biologii w klasach VII- VIII szkoły podstawowej - Puls życia,

autorstwa Anny Zdziemnickiej

VII

S.Z.P.N.XVI/17/17

historia

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej "Wczoraj i dziś"

autorstwa Tomasza Maćkowiaka

IV

S.Z.P.N.XVI/18/17

historia

Program nauczania historii w klasach VII- VIII szkoły podstawowej "Wczoraj i dziś"

autorstwa Tomasza Maćkowiaka

VII

S.Z.P.N.XVI/19/17

wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów

klas IV-VIII szkoły podstawowej autorstwa Teresy Król

IV

S.Z.P.N.XVI/20/17

wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów

klas VII-VIII szkoły podstawowej autorstwa Teresy Król

VII

S.Z.P.N.XVI/21/17

technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej -Jak to działa? Autorstwa L.

Łabeckiego i M. Łabeckiej

IV

S.Z.P.N.XVI/22/17

język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego dla klas IV-VIII autorstwa E. Piotrowskiej i T. Sztybera

IV

S.Z.P.N.XVI/23/17

język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego dla klas VII-VIII autorstwa E. Piotrowskiej i T. Sztybera

VII

S.Z.P.N.XVI/24/17

język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego dla klas I-III autorstwa I. Studzińskiej, A. Mędela, M. Kondro, E.

Piotrowskiej, A. Sikorskiej

I

S.Z.P.N.XVI/25/17

religia

"W rodzinie dzieci Bożych" - program nauczania religii w klasach I-III szkoły podstawowej pod red. ks. J. Czerkawskiego

I

S.Z.P.N.XVI/26/17

religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata - program nauczania religii w klasach IV-VIII

szkoły podstawowej pod red. ks. K.

Mielnickiego

IV

S.Z.P.N.XVI/27/17

religia

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin - program nauczania religii w

klasach VII-VIII szkoły podstawowej pod red. ks. K. Mielnickiego

VII

(5)

S.Z.P.N.XVI/28/17

edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej autorstwa Jadwigi

Hanisz wyd. WSiP

I

S.Z.P.N.XVI/29/17

informatyka

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy I-III autorstwa

Grażyny Koby

I

S.Z.P.N.XVI/30/17

wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego dla klas VII-VIII autorstwa M.

Motyki i K. Stani

VII

S.Z.P.N.XVI/31/17

wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego dla klas IV-VIII autorstwa M.

Motyki i K. Stani

IV

S.Z.P.N.XVI/32/17

zajęcia sportowe - piłka nożna

Program szkolenia sportowego PZPN wprowadzonego od roku szkolnego 2017/2018 na podstawie wytycznych

Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej autorstwa PZPN

IV-VII

S.Z.P.N.XVI/33/17

zajęcia sportowe - piłka siatkowa

Program szkolenia sportowego PZPS wprowadzonego od roku szkolnego 2017/2018 na podstawie wytycznych

Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej autorstwa PZPS

IV-VII

S.Z.P.N.XVI/34/17

język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego

autorstwa Anny Jaroszewskiej

VII

S.Z.P.N.XVI/35/17

Program nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i

znacznym dla klas VII-VIII opracowany przez panią Iwonę Kamińską

VII

S.Z.P.N.XVI/36/17

Program nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym dla klas IV-VIII opracowany przez

panią Iwonę Kamińską

IV

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Dopuszczam do użytku szkolnego.

………

(data, pieczątka i podpis dyrektora)

Figure

Updating...

References

Related subjects :