• Nie Znaleziono Wyników

S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J N R 1 I M. Ś W. K R Ó L O W E J J A D W I G I W T E R E S P O L U N A R O K S Z K O L N Y 2017 /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J N R 1 I M. Ś W. K R Ó L O W E J J A D W I G I W T E R E S P O L U N A R O K S Z K O L N Y 2017 /"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

S Z K O L N Y Z E S T A W P O D R Ę C Z N I K Ó W

Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł P U B L I C Z N Y C H N R 1 W T E R E S P O L U S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J N R 1 I M . Ś W . K R Ó L O W E J J A D W I G I

W T E R E S P O L U

N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Z a t w i e r d z o n y p r z e z D y r e k t o r a Z e s p o ł u S z k ó ł P u b l i c z n y c h n r 1 w T e r e s p o l u d n i a 1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 r .

P o d a n o d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i 2 2 . 0 6 . 2 0 1 7 r .

(2)

KLASA I Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Część 1-4

Szkolni Przyjaciele. Karty Ćwiczeń. Część 1-4.

Szkolni Przyjaciele. Matematyka.

Podręcznik. Część 1-2

Szkolni Przyjaciele Matematyka.

Karty ćwiczeń. Część 1-2

Bugs Team 1. Zeszyt ćwiczeń A.

Żyjemy w Bożym świecie.

AZ-11- 01/12-KI-

1/12

K.Mielnicki, E.Kondrak Jedność Kielce

Klasa II Religia „Idziemy do Jezusa ” (tylko ćwiczenia !) AZ-12-

01/12-KI- 3/12

E.Kondrak, J.Czerkawski Jedność Kielce

Bugs World 2. Zeszyt ćwiczeń (A) z pisaniem Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2

Ćwiczenia z pomysłem. Część 1 -4

Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka. Część 1 - 4

Klasa III Podręcznik „Jezus jest z nami” + zeszyt ćwiczeń do podręcznika.

AZ-13-01/12- KI-4/13

E.Kondrak, J.Czerkawski Jedność Kielce

*Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej.

M.Lorek, M.Zatorska Klasa 3 cz. 1-4a, 1-4b

*Nasza szkoła. Matematyka. Klasa 3 cz. 1-4 Agata Ludwa

* Bugs World 3. Podręcznik Bugs World 3. Zeszyt ćwiczeń –

*Ćwiczenia z pomysłem. Część 1 -4

*Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.

Część 1 -4

(3)

Wykaz podręczników dla klasy IV na rok szkolny 2017/2018

Lp. Przedmiot Podręcznik Ćwiczenia Wydawnictwo

1

RELIGIA

„Miejsca pełne BOGActw”

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

AZ-Z1-02/12-KI-1/12

Ćwiczenia Jedność

2

J. POLSKI

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Ewa Horwath, Anita Żegleń.

551/1/2012

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii”.

Słowa z uśmiechem 4.

Ortografia i interpunkcja.

WSiP

3 J. ANGIELSKI English Class. Sandy

Zervas, Arek Tkacz

A1

Ćwiczenia EC A1 Pearson

4 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Historia 4.

Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Ćwiczenia- Historia 4

Wojciech Kalwat,

Małgorzata Lis

WSiP

5

PLASTYKA

Plastyka 4.Podręcznik.Szkoła Podstawowa Klasa 4. St.K.Stopczyk, B.Neubart

--- WSiP

6

MATEMATYKA

„Matematyka z plusem” M.Dobrowolska,

M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki Matematyka 4.Arytmetyka. Wersja

B. Matematyka 4.Geometria.Wersja B.

GWO

7

PRZYRODA

„Tajemnice przyrody”

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

399/1/2011

„Tajemnice przyrody”

cz. 1 i 2 J.Golanko, J.Stwarz,

U.Moździerz

Nowa Era

8

MUZYKA

Muzyka. Podręcznik do klasy 4.

Teresa Wójcik

Muzyka. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV

szkoły podstawowej

MAC

9

INFORMATYKA

„Lubię to!” 4 Kęska Michał

847/1/2017

--- Nowa Era

10

TECHNIKA

„Jak to działa?” 4 Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/1/2017

--- Nowa Era

(4)

Wykaz podręczników dla klasy V na rok szkolny 2017/2018

Lp. Przedmiot Podręcznik ćwiczenia Numery

dopuszczenia

1

J. POLSKI

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

E. Horwath, A. Żegleń

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortogrfia.

Słowa z uśmiechem 5.

Ortografia i interpunkcja.

E. Horwath, A. Żegleń

551/2/2013 551/3/2013 551/4/2013

2

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

‘’Wczoraj i dziś’’ Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 szkoły podstawowej.

G. Wojciechowski Nowa Era

---

443/2/

2013/2015

3

MATEMATYKA

Matematyka z pomysłem. Cz. 1 i 2

A.Dubiecka, B.Dubiecka-Kruk, P.Piskorski, E.Malicka

WSiP

„Matematyka z pomysłem”

cz.1 i 2

Autorzy: A.Dubiecka, B.Dubiecka-Kruk, P.Piskorski, E.Malicka

687/3/2015

4

PRZYRODA

‘’Tajemnice przyrody’’

Podręcznik dla klasy 5 J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

Zeszyt ćwiczeń 1

J. Golanko, D. Marszał, U.

Moździerz Zeszyt ćwiczeń 2

D. Marszał, T. Paczkowska, J. Stwarz

399/2/2013

5

MUZYKA

Muzyczny świat kl.V MAC __________________ 495/2/2013

6

PLASTYKA

Plastyka. Podręcznik. Szkoła Podstawowa.Klasa 5 St.K.Stopczyk, B.Neubart

WSiP

__________________ 440/2/2013

7

TECHNICZNE ZAJĘCIA

„Jak to działa 5”

L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era

__________________ 295/2/2010/

2015

8

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lubię to ! 5 Michał Kęska Nowa Era

__________________ 729/2/2016

(5)

Wykaz podręczników dla klasy VI na rok szkolny 2017/2018

Lp

Przedmiot Podręcznik ćwiczenia Numer

dopuszczenia

1 J. POLSKI

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Podręcznik dla klasy 6.

E.Horwath, A. Żegleń Słowa z uśmiechem.Nauka o języku o ortografia.

Słowa z uśmiechem 6.

Ortografia i interpunkcja.

E.Horwath, A.Żegleń

551/5/2014 551/6/2014 551/7/2014

2 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Wczoraj i dziś, podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Grzegorz Wojciechowski

---

443/3/2014

3 MATEMATYKA

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej.

M. Dobrowolska. M.Karpiński, M.Jucewicz, P.Zarzycki, GWO NOWOŚĆ

Matematyka z plusem. Geometia.

Wersja B.

Matematyka z plusem.Liczby i wyrażenia algebraiczne. Wersja C.

340/3/2014

4 PRZYRODA

Tajemnice przyrody – podręcznik dla klasy VI.

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

NOWA ERA

Zeszyt ćwiczeń

część 1 Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz

część 2 Dominik Marszał, Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz,

Małgorzata Mańska NOWA ERA

399/3/2014

5 MUZYKA

Muzyczny świat 6, Podręcznik T.Wójcik Wyd. MAC

--- 495/3/2014

6 PLASTYKA

Plastyka 6. Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 6.

St. K.Stopczyk, J.Chołaścińska WSiP

--- 533/2012

7 KOMPUTEROWE ZAJĘCIA

Lubię to! 6

M.Kęska NOWA ERA ---

729/3/2017

8 TECHNICZNE ZAJĘCIA

Jak to działa?6

L.Łabecki, M.Łabecka --- 295/3/2010/2016

9 J. ANGIELSKI

Discover English 3 Judy Boyle

Mariola Bogucka wyd.Pearson

Discover English 3 Zeszyt ćwiczeń Judy Boyle, Mariola Bogucka

Wyd. Pearson

402/4/2011 402/4/2011

10 RELIGIA

„Tajemnice BOGAtego życia”

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

--- AZ-23-02/12-KI- 3/14

(6)

Wykaz podręczników dla klasy VII na rok szkolny 2017/2018

Lp

Przedmiot Podręcznik ćwiczenia Numer

dopuszczenia

1 J.polski

„Bliżej słowa” E.Horwath,

G.Kiełb, Bliżej słowa- zeszyt ćwiczeń Ewa Horwath

861/7/2017

2 Język angielski

English Class A2+, S.Zerras, C.Bright, B.Hastings

Woorkbook

Ćwiczenia.English Class. Workbook. 840/4/2017

3 Język rosyjski

Wsio prosto 1 Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla początkujących. Kl.VII Irena Danecka, Barbara Chlebda

Ćwiczenia.

Wsio prosto 1.

782/1/2017

4 Muzyka

„Muzyczny świat” Muzyka.

Podręcznik do klasy 7.

Teresa Wójcik

_______________________

5 Plastyka

Plastyka 7. B.Neubart, S.Stopczyk, WSiP

_______________________

6 Historia

Historia. Podręcznik 7. WSiP.

I.Kąkolewski, K.Kowalewski, A.Plumińska-Mieloch

_____________________

7 Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Roman Malarz, Mariusz Szubart

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J.Knopik Nowa Era

8 Biologia

Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy 7. Małgorzata Jefimow Nowa Era

9 Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J.Kmarik,

T.Kumorek, T.Kulawik, M.Litwin

Zeszyt ćwiczeń. Chemia Nowej Ery

Megiel Elżbieta, Mańska Małgorzata

785/1/2017

10 Fizyka Świat fizyki. B.Saganowska WSiP

___________________

11 Matematyka

„Matematyka z plusem” praca zbiorowa pod redakcją M.Dobrowolskiej

Matematyka 7. Zeszyt ćwiczeń.

M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński

780/4/2017

12 Informatyka

Lubię to! 7 Grażyna Koba Nowa Era

___________________ 847/4/2017

Cytaty

Powiązane dokumenty

klasach 4-8 szkoły podstawowej Nowa Era Geografia 24/5/21 Ewa Maria Tyz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii w kl. Zdziennicka Program nauczania biologii

Test ten mierzy poziomy podstawowych form folianów (witamina B9) w osoczu i może być stosowany do oceny poziomu folianów i zaburzeń w ich podstawowym metabolizmie, który

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

-wybitnie dodatni... Za najczęstszą przyczynę tężyczki uważa się niedobory wapnia bądź magnezu, powiązane z niedoborem witaminy D bądź też innych pierwiastków, takich

 zna oraz umie interpretować wykresy zależności między podstawowymi poznanymi wielkościami fizycznymi w sytuacjach typowych.  umie stosować posiadane wiadomości

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek