SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA I Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii).

Przedmiot Nazwa podręcznika

Numer ewidencyjny

w wykazie MEN

Autor Wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I.

Podręcznik. Części 1-5 Ćwiczenia:

+ karty pracy cz.1-5

+ karty matematyczne cz.1-5

815/1/2017 A. Burdzińska A. Banasiak J. Dymarska J. Hanisz M. Kołaczyńska B. Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne S.A.

język angielski Bugs Team 1 NPP + zeszyt ćwiczeń

811/1/2017 Carol Read, Ana Soberón

Macmillan religia Pan Bóg jest naszym Ojcem (2 części

z ćwiczeniami) AZ-11-01/18

PO-1/20 ks.dr Paweł

Płaczek Święty Wojciech, Poznań

(2)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA II Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii).

Przedmiot Nazwa podręcznika

Numer ewidencyjny

w wykazie MEN

Autor Wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie II.

Podręcznik. Części 1-5 Ćwiczenia:

+ karty pracy cz.1-5

+ karty matematyczne cz.1-5

815/2/2018 (cz. 1. - 3.) 815/4/2018 (cz .4.-5.)

A. Kamiński, R. Kamińska J. Dymarska J. Hanisz M. Kołaczyńska B. Nadarzyńska A. Danielewicz- Malinowska

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne S.A.

język angielski

Bugs Team 2 NPP + zeszyt ćwiczeń

811/2/2018 Carol Read,

Ana Soberón Macmillan

religia

Chcemy poznać Pana Jezusa ( 2

części z ćwiczeniami) Konferencja Episkopatu AZ-12-01/18- PO-1/12

ks. dr Paweł

Płaczek Święty Wojciech, Poznań

(3)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA III Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii).

Przedmiot Nazwa podręcznika

Numer ewidencyjny

w wykazie MEN

Autor Wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie III.

Podręcznik. Części 1-5 Ćwiczenia:

+ karty pracy cz.1-5

+ karty matematyczne cz.1-5

815/5/2019 (cz. 1. - 3.) 815/6/2019 (cz .4.-5.)

A. Burdzińska A. Banasiak A. Danielewicz- Malinowska J. Hanisz M. Kołaczyńska B. Nadarzyńska A. Kamiński, R. Kamińska E. Kłos W. Kofta

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne S.A.

język angielski

Bugs Team 3 NPP + zeszyt ćwiczeń

811/3/2018 Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan

religia Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Jezus przychodzi do nas.

AZ-13-01/18- PO-1/22

Red. ks.dr Paweł Płaczek

Święty Wojciech, Poznań

(4)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA IV Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii i j. niemieckiego).

Przedmiot Nazwa podręcznika

Numer ewidencyjny w

wykazie MEN Autor Wydawnictwo

język polski

Język polski klasa IV Między nami + ćwiczenia

867/1/2017 A. Łuczak A. Murdzek K. Krzemieniewska- Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

język angielski Brainy 4.

+ zeszyt ćwiczeń

831/1/2017 N. Beare Macmillan Polska Sp z o.o.

język niemiecki

PUNKT 4.

+ zeszyt ćwiczeń 304/1/2010/2014 A. Potapowicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

877/1/2020/z.1 G. Wojciechowski, B. Olszewska, W.

Surdyk-Fertsch

Nowa Era Spółka z o.o.

matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły

podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

780/1/2017 M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

863/2019/z1 M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

muzyka

Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

852/1/2017 M. Gromek,

G. Kilbach Nowa Era Spółka z o.o.

plastyka

Plastyka 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa.

779/1/2017 S.K. Stopczyk B. Neubart

Wydawnictwa Szkolne i

Pedagogiczne S.A.

technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

295/1/2017 L. Łabecki,

M. Łabecka Nowa Era Spółka z o.o.

informatyka rezygnacja z podręcznika - - - - - - - - - religia Jestem chrześcijaninem. AZ-21-01/10-

PO-1/11 J.Szpet,

D.Jackowiak Święty Wojciech, Poznań

(5)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA V Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii i j. niemieckiego).

Przedmiot Nazwa podręcznika Numer

ewidencyjny w

wykazie MEN Autor Wydawnictwo

j.polski

Język polski klasa V Między nami + ćwiczenia

867/2/2018 A. Łuczak A. Murdzek K. Krzemieniewska- Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k język angielski Brainy 5

+ zeszyt ćwiczeń 831/2/2018 N. Beare Macmillan

Polska Sp z o.o.

język niemiecki

PUNKT 5.

+ zeszyt ćwiczeń

304/2/2010/2015 A. Potapowicz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

877/2/2018 G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era Spółka z o.o.

matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

780/2/2018 M. Dobrowolska, M.

Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla

klasy piątej szkoły podstawowej. 844/1/2018 M. Sęktas

J. Stawarz Nowa Era Spółka z o.o.

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii

dla klasy piątej szkoły podstawowej. 906/1/2018 F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era Spółka z o.o.

muzyka Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki

dla klasy piątej szkoły podstawowej. 852/2/2018 M. Gromek,

G. Kilbach Nowa Era Spółka z o.o.

plastyka

Plastyka 5. Podręcznik. Szkoła

podstawowa. 779/2/2018 S.K. Stopczyk

B. Neubart Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

technika Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej.

295/2/2018 L. Łabecki,

M. Łabecka Nowa Era Spółka z o.o.

informatyka rezygnacja z podręcznika - - - - - - - - - religia

Bóg szuka człowieka

Podręcznik – 2 części z ćwiczeniami. AZ-2-01/18 ks. dr Marcin

Wojtasik Święty Wojciech, Poznań

(6)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA VI Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii i j. niemieckiego).

Przedmiot Nazwa podręcznika Numer

ewidencyjny w

wykazie MEN Autor Wydawnictwo

język polski

Język polski klasa VI Między nami

+ ćwiczenia

867/3/2019

A. Łuczak A. Murdzek

A. Łuczak

A. Murdzek Gdańskie

Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

język angielski

Brainy 6.

+ zeszyt ćwiczeń

831/3/2019 N. Beare Macmillan

Polska Sp z o.o.

język niemiecki

PUNKT 6.

+ zeszyt ćwiczeń

304/3/2010/

2017 A. Potapowicz Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły

podstawowej.

877/3/2019 G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era Spółka z o.o.

matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

780/3/2019

780/3/2022/z 1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla

klasy szóstej szkoły podstawowej. 844/2/2019 J. Stawarz Nowa Era Spółka z o.o.

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

906/2/2019 T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

muzyka Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki

dla klasy szóstej szkoły podstawowej. 852/3/2019 M. Gromek,

G. Kilbach Nowa Era

Spółka z o.o.

plastyka

Plastyka 6. Podręcznik. Szkoła

podstawowa. 779/3/2019 S. K. Stopczyk,

B. Neubart,

K. Janus-Borkowska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

technika

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

295/3/19 L. Łabecki,

M. Łabecka Nowa Era

Spółka z o.o.

informatyka rezygnacja z podręcznika - - - - - - - - - religia

Jezus nas zbawia.

Podręcznik – 2 części z ćwiczeniami. AZ-22-01/18-

PO-2/21 J.Szpet,

D.Jackowiak Święty Wojciech, Poznań

(7)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA VII Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii).

Przedmiot Nazwa podręcznika

Numer ewidencyjny

w wykazie MEN

Autor Wydawnictwo

język polski Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła

podstawowa. Klasa 7. 861/7/2017 E. Horwath,

G. Kiełb Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

język angielski Brainy 8.

+ ćwiczenia

Brainy 7 + ćwiczenia

831/4/2020 Caterine McBeth Macmillan Polska Sp. z o.o.

język niemiecki

Das ist Deutsch!

KOMPAKT 7.

+ ćwiczenia

814/1/2017 Jolanta Kamińska Nowa Era Spółka z o.o.

historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

877/4/2020/z1 S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era Spółka z o.o.

matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły

podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

780/4/2017 M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, K. Zarzycka, Z. Bolałek, J. Lech, A. Misior

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

chemia

Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczenia

785/1/2017 J. Kulawik T. Kulawik M. Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla

klasy siódmej szkoły podstawowej. 844/3/2020/z1 M. Jefimow Nowa Era Spółka z o.o.

geografia Planeta nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

906/3/2019/z1 R. Malarz M. Szubert, T. Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

fizyka

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7.

821/1/2017 B. Sagnowska M. Rozenbajgier R. Rozenbajgier D. Szot-Saulik M. Godlewska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły

podstawowej.

852/4/2020/z1 M. Gromek G. Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

plastyka

Plastyka. Podręcznik. Szkoła

podstawowa. Klasa 7. 779/4/2017 S. K. Stopczyk,

B. Neubart, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

informatyka rezygnacja z podręcznika - - - - - - - - -

(8)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA VIII Podręczniki i ćwiczenia dostarczy szkoła (z wyjątkiem religii).

Przedmiot Nazwa podręcznika Numer

ewidencyjny w wykazie MEN

Autor Wydawnictwo

język polski

Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8.

861/8/2018 E.Horwath G.Kiełb

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

język angielski Brainy 8.

+ ćwiczenia 831/5/2021 Catherine McBeth Macmillan

Polska Sp.z o.o.

język niemiecki

Das ist Deutsch!

KOMPAKT 8.

+ ćwiczenia

814/2/2018 Jolanta Kamińska Nowa Era Spółka z o.o.

historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy

ósmej szkoły podstawowej. 877/5/2021/z1 R. Śniegocki

A. Zielińska Nowa Era Spółka z o.o.

matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

780/5/2018 Red. M.

Dobrowolska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k biologia Puls życia. Podręcznik do biologii

dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 844/4/2021/z1 B. Sągin A. Boczarowski M. Sęktas

Nowa Era Spółka z o.o.

chemia Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczenia

785/2/2018 J. Kulawik T. Kulawik M. Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

fizyka

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła

podstawowa. Klasa 8. 821/2/2018 B.Sagnowska, M.R.Rozenbajgier, D.Szot-Gawlik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

geografia

Planeta nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

906/4/2021/z1 T. Rachwał

D. Szczypiński Nowa Era Spółka z o.o.

wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły

podstawowej.

847/2021/z1 I. Janicka, A. Janicki A. Kucia-

Maćkowska T. Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. 923/2018 Bogusław Breitkopf,

Dariusz Czyżów WSiP religia

Aby nie ustać w drodze. AZ-32-01/10- PO-1/12

J. Szpet, D. Jackowiak

Święty Wojciech, Poznań

Figure

Updating...

References

Related subjects :