geografia klasa 6 - 23 IV 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

23 IV 2020

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.130 – 135), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str. 82-83).

Zadanie przesłać do oceny.

Dla chętnych: podręcznik str. 136-137; ćwiczenia str. 84;

https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y

Figure

Updating...

References

Related subjects :