Pełen tekst

(1)

M-2617T Fujitsu 3,5" IDE

Pojemność Dysk niesform atowany Form at (512B na sektor)

całkow ita [MB] 248,0 105,0

pow ierzchni [MB]

cylindra [MB]

ścieżki [B ]

W ymiary zewnętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6

głę b okość [m m ] 146,1

ciężar [kg ] 0,7

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 1 3

cylin drów user 2010 718

g ło w ic danych 2 6

g ło w ic serwo 0 0

suma sektorów 206784

sekt/ścieżkę 40 ... 64 48

Opóźnienia [m s]

Średnio 16

R/W

TR/TR 5

Max 36

Latency 8,6

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

m

5 .„ 5 0 -45 ... 60

Dopuszczalne przeciąż g ra w it[G ]

Dysk zaparkowany 50

Praca bez błędów

B łęd y korygowaine 5

W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR 8 cylindrów 5

Prędkość transm isji fMB/s]

Dysk <-> B ufor 1,60... 2,25 B u fo r <■> Host 3,15

Niezawodność B łęd y (xx ■>1 na Exx)

MTBF [*1 OOOh] MTTR [m in ] CDL [iata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 30 5 15 7

B ufor dysku [kB] 64

Prędkość obr. [1/m in] 3490 Sytem kodowania (1,7)RLL Gęstość zapisu [TPI] 2267

Pozycjoner RVC

Start / Stop [s ] 7/(16) Poz. hał. [dBA @ 1m] 43

Typowy R/W Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p ob ór m o cy [W] 5,900 5,700 1,500 1,200

lin ia +12V [A ] 0,350 1,500 0,320 0,005 0,005

linia +5V [A ] 0,400 0,370 0,290 0,290

(2)

M-2617T (N/S 00001 ... 30000) Fujitsu

1 — Ł r

R S T 0 O G N D D B 7 0 o D B 8 D B 6 o o D B 9 D B 5 0 o D B A D B 4 0 o D B B D B 3 o o D B C D B 2 o o D B D

DB1 o o D B E

D B 0 0 o D B F G N D o o K E Y

R E S G N D

IO W 0 o G N D IO R o o G N D R D Y o o S Y N R E S o o G N D IR Q o o S 1 6

AD1 O o P D G

A D 2 0 o A D 2

CSO C S 1

D A rS P G N D

EXT. LED

CN5/1 = LED+

CN5/2= LED-

p = c

= + 5 V + 1 2 V G N D

3,5" IDE

SW2/1

ON

Konfiguracja MASTER

ON

SW2/1 0 Konfiguracja SLAVE (drugi

fF (pierwszy dysk systemu). OFF dysk systemu).

SW1 Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1: 4,5 powoduje następujące przyporządkowanie:

Pin 29 = IRQ14 Pin 31 = Res

5 4 3 2 1

m u u

ON ON ON ON ON

SW1 Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1: 4,5 powoduje następujące przyporządkowanie:

Pin 29 = Res Pin 31 = IRQ14

5 4 3 2 1

B H O O D

ON ON ON ON ON

SW1 Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1: 2,3 powoduje, że linia alternatywna 39 (DA/SP - Drive Adive/Slave Present) będzie przesyłała sygnał SP.

□ □ B S D

ON ON ON ON ON

SW1 Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1:2,3 powoduje, że linia alternatywna 39 (DA/SP - Drive Adive/Slave Present) będzie przesyłała sygnał DA.

5 4 3 2 1

□ □HBO

ON ON ON ON ON

SW2 SW1 Przełączniki SW2/5 i SW2/3 oraz SW1/1 muszą pozostać w pozycji OFF.

6

Ul

ON O 4 3 2 1

m u

N ON ON ON ON

5 4 3 2 1

□DO O D

ON ON ON ON ON

■I Wszystkie pozostałe przełączniki są zarezerwowane i nie wolno zmieniać ich położenia.

Standardowe

położenia SW1 i SW2

SW2

6 5 4 3 2

ON ON ON ON ON ON

SW1

ON ON ON ON ON

(3)

1 — i -

R S T G N D

D B 7 0 o D B 8 D B 6 0 0 D B 9

D B 5 D B A

D B 4 0 o D B B D B 3 o o D B C D B 2 0 o D B D

DB1 e o D B E

DBO 0 o D B F

G N D O 0 K E Y R E S 0 o G N D IO W 0 o G N D IO R 0 o G N D R D Y 0 o S Y N R E S 0 o G N D IR Q 0 o S 1 6

AD1 0 o P D G

A D 2 0 o A D 2

CSO o o CS1

D A /S P G N D

EXT. LED

CN5/1 = LED+

CN5/2= LED-

p = c

= + 5 V

+ 1 2 V

= G N D

r t c

ON

SW2/1

B

OFF

Konfiguracja MASTER (pierwszy dysk systemu).

ON

SW2/1

0

OFF

Konfiguracja SLAVE (drugi dysk systemu).

Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1: 4,5 powoduje następujące przyporządkowanie:

Pin 29 = IRQ14 Pin 31 = Res

Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1: 4,5 powoduje następujące przyporządkowanie:

Pin 29 = Res Pin 31 = IRQ14

Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1:2,3 powoduje, że linia alternatywna 39 (DA/SP - Drive Active/Slave Present) będzie przesyłała sygnał SP.

Zaznaczona konfiguracja przełączników SW1:2,3 powoduje, że linia alternatywna 39 (DATSP ■ Drive Adive/Slave Present) będzie przesyłała sygnał DA.

SW1 6 6 4 3 2 1

□flyooo

ON ON ON ON ON CM

SW1

6 5 4 3 2 1

090000

ON ON ON ON ON ON

SW1

6 5 4 3 2 1

0009B0

ON ON ON ON ON ON

SW1

6 5 4 3 2 1

000090

SW2 SW1 Przełączniki SW2'5 i SW2'3 oraz SW1/1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 muszą pozostać w pozycji OFF.

0 5 0 B D O D 0 D 0 0 S

CN ON ON ON ON 0 ‘ CN CN CN ON ON ON

Wszystkie pozostałe przełączniki są zarezerwowane i nie wolno zmieniać ich położenia.

Standardowe położenia SW1 i SW2

6

SW2 @

ON

5 4 3 2 1

§0000

ON ON ON ON ON

s w i gf

ON 4 3 2

ON ON ON O

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :