• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego "

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 semestr I

LP Data Dzień

tygodnia

Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko

prowadzącego zajęcia Imię i nazwisko asystenta

1. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

2. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

3. 15 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać wynalazcą? – ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

4. 15 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać wynalazcą? –

ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

5. 22 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak uważnie/krytycznie czytać książki?” – krytyczne czytanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

6. 22 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak uważnie/krytycznie czytać książki?” – krytyczne czytanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

7. 29 X

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 "Świat pieniądza- produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa?"

Dr Anna Szkolak-Stępień 16.00- 16.45

1 212

8. 29 X

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 "Świat pieniądza- produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa?"

Dr Anna Szkolak-Stępień 17.00- 17.45

1 212

9. 5 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Mówimy i słuchamy się – ćwiczenia komunikacyjne

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

10. 5 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Mówimy i słuchamy się – ćwiczenia komunikacyjne

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

11. 13 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

12. 13 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

stawianie pytań i eksperymentowanie

13. 19 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Uniwersytecki savoir- vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

14. 19 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Uniwersytecki savoir- vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

15. 26 XI

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia: "Dzień na Uniwersytecie".

Kl. 1-7 20 "Dzień na Uniwersytecie" - wycieczka

dr hab. prof. UP I.

Świtała, dr hab. prof. UP I. Czaja – Chudyba, mgr Monika Kowalska, mgr Urszula Dworska- Kaczmarczyk, mgr Aneta Wojnarowska

11.00 – 14.00

3 Aula, sale

wykładowe i pomieszczenia IPPiS

16. 3 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 16.00- 16.45

1 204

17. 3 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 17.45

1 204

18. 10 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 "Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa"

Dr Beata Sufa 16.00-

16.45

1 212

19. 10 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 "Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa"

Dr Beata Sufa 17.00-

17.45

1 212

20. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Jak rozwijać pasje i zdolności?

Dr hab. Iwona Czaja- Chudyba, prof. UP

16.00- 17.30

2 212

21. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Muzyka wokoło nas Prof. Dr hab. Adam

Korzeniowski

16.00- 16.45

1 204

22. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Muzyka wokoło nas Prof. Dr hab. Adam

Korzeniowski

17.00- 17.45

1 204

(3)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 semestr II

LP Data Dzień tygodnia

Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

1. 28 I 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak wymyślać

pytania?”

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

2. 28 I 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak wymyślać

pytania?”

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

3. 4 II 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak wyrazić emocje? – ćwiczenia komunikacji niewerbalnej

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

4. 4 II 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak wyrazić emocje? – ćwiczenia komunikacji niewerbalnej

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

5. 11 II 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Muzyka, obraz, ruch – twórczość artystyczna

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

6. 11 II 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Muzyka, obraz, ruch – twórczość artystyczna

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

7. 18 II 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak być

samodzielnym naukowcem i odkrywcą?”.

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

8. 18 II 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak być

samodzielnym naukowcem i odkrywcą?”.

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

9. 25 II poniedziałek UP, IPPiS, Organizacja i Kl. 1-3 10 Popatrz szerzej - Dr Kinga Orzeł-Dereń 16.00- 1 204

(4)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2019r. ul.

Ingardena 4

przeprowadzenie wykładów

konwersatoryjnych dla dzieci

świat wokół nas 16.45

10. 25 II 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów

konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Popatrz szerzej - świat wokół nas

Dr Kinga Orzeł-Dereń 17.00-

17.45

1 204

11. 4 III 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Wejdź w moje

buty – rozumiemy i pomagamy sobie

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

12. 4 III 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Wejdź w moje

buty – rozumiemy i pomagamy sobie

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

13. 11 III 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jaki jestem – jaki mógłbym być – kreatywna autopercepcja i autoprezentacja

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

14. 11 III 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jaki jestem – jaki mógłbym być – kreatywna autopercepcja i autoprezentacja

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

15. 13 III 2019r.

środa UP, IPPiS, ul.

Organizacja i przeprowadzenie

"Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej"

(indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Klasy 4-7

10 Dr I. Paśko, dr O. Bar,

dr J. Żądło-Treder, mgr A. Kosek, dr B. Nawolska, dr J. Machowska-Goc, dr B. Sufa, dr A. Szkolak-Stępień, Prof. dr hab. A. Korzeniowski, mgr J. Szczyrba- Poroszewska

16.30- 19.30

po 4 godz.

312; 317; 308; 311;

307; 315; 221; 207;

318; 316

16. 18 III 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów

konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Popatrz na

przyrodę – zobacz w niej siebie

Dr Ingrid Paśko 16.00-

16.45

1 204

(5)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17. 18 III 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów

konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Popatrz na

przyrodę – zobacz w niej siebie

Dr Ingrid Paśko 17.00-

17.45

1 204

18. 18 III 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych dziecka

Problemy we współpracy w zespołach rówieśniczych – rozpoznawanie indywidualnych problemów dziecka, zapobieganie konfliktom i kryzysom

Mgr U.Dworska-Kaczmarczyk, mgr M. Janas, mgr A. Kosek, dr A.

Szkolak-Stępień, dr B. Sufa

16.00- 19.00

Po4 godz.

312; 317; 308; 311;

307

19. 25 III 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak prowadzić badania i eksperymenty?”,

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

20. 25 III 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak prowadzić badania i eksperymenty?”,

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

21. 1 IV 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak ciekawie uczyć innych?”,

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

22. 1 IV 2019r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak ciekawie uczyć innych?”,

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

23. 3 IV 2019r.

środa UP, IPPiS, ul.

Organizacja i przeprowadzenie

"Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej"

(indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Kl.1-3 10 Dr I. Paśko, dr O. Bar,

dr J. Żądło-Treder, mgr A. Kosek,

dr B. Nawolska, dr B. Sufa, mgr U.Dworska-Kaczmarczyk, dr A. Szkolak-Stępień, mgr K. Baś,

prof. dr hab. K. Kraszewski

16.30- 19.30

po 4 godz.

312; 317; 308; 311;

307; 202; 221; 314;

318; 316;

24. 6 V 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie

Kl. 1-3 10 Jak dyskutować z kolegą i w

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

(6)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

grupie?”

25. 6 V 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak dyskutować z kolegą i w grupie?”

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

26. 13 V 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie

"Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej"

Kl. 1-7 6 1/Mgr Katarzyna Myśliwiec; 2/Mgr Urszula Dworska; 3/Mgr

Agnieszka Kosek;

16.00- 18.15

Po 3 201; 204; 205;

209;208;322;203;210;

206; 212; 306;

27. 20 V 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Inni – tacy sami – o indywidualności, oryginalności i tolerancji

Dr Szkolak-Stępień 14.30-

16.00

2 13

28. 20 V 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Inni – tacy sami – o indywidualności, oryginalności i tolerancji

Dr Szkolak-Stępień 16.00-

17.30

2 13

29. 10 VI 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów

konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Dziedzina techniki Prof. UP. Dr hab. Krzysztof Kraszewski 15.30-

16.15

1 204

30. 10 VI 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów

konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Dziedzina techniki Prof. UP. Dr hab. Krzysztof Kraszewski 16.15-

17.00

1 204

Cytaty

Powiązane dokumenty

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka (ZSOI

na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania