1 B1 1/2, 1 BP 1/2 BHP Zagadnienie do samodzielnego opracowania: Temat: Ryzyko zawodowe.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 B1 1/2, 1 BP 1/2 BHP

Zagadnienie do samodzielnego opracowania:

Temat: Ryzyko zawodowe.

Proszę odpowiedzieć na pytania:

Co to jest ryzyko zawodowe?

Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z ryzykiem zawodowym.

Karta oceny ryzyka na stanowisku pracy.

Notatkę w dowolnej formie proszę wysłać na adres; jsmolen1977@gmail.com W temacie e-maila proszę podać nazwisko imię oraz klasę.

Figure

Updating...

References

Related subjects :