• Nie Znaleziono Wyników

Aby obliczyć objętość graniastosłupa należy pomnożyć pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość. V = P

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aby obliczyć objętość graniastosłupa należy pomnożyć pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość. V = P"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wtorek, 12.05.2020

Temat: Objętość graniastosłupa.

Po tym spotkaniu powinieneś potrafić obliczyć objętość graniastosłupa.

Pamiętasz, obliczaliśmy już objętość prostopadłościanu i sześcianu. Dzisiaj poznasz przepis na obliczanie objętości graniastosłupa.

Prostopadłościan i sześcian to również graniastosłupy. Dlatego też przepis, który dzisiaj poznasz będzie pasował także do prostopadłościanu i sześcianu.

Zapisz w zeszycie.

Aby obliczyć objętość graniastosłupa należy pomnożyć pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość.

V = P

p

x H gdzie

P

p

– pole podstawy,

H – wysokość graniastosłupa – w przypadku graniastosłupa prostego krawędź boczna jest wysokością

Rozwiążmy zadanie. Pamiętaj, że pole wyrażamy w jednostkach kwadratowych, a objętość w jednostkach sześciennych.

Zad.1 Pod każdym graniastosłupem narysowano jego podstawę. Oblicz objętości tych graniastosłupów

. a) b)

4cm

2cm

Pp = 2cm x 4cm = 8 cm2 5cm

H = 8cm Pp= 5 2 2

2

5cmcmcm

V = 8cm2 x 8cm = 64cm3 H = 7cm

V = 5cm2 x 7cm = 35 cm3

Zwróć uwagę, że w tym przykładzie występują dwie wysokości: 2cm – to wysokość trójkąta, który jest w

podstawie oraz 7cm – to wysokość graniastosłupa

8cm 7cm

2cm

(2)

c)

Pp = 2

5 , 2 17

5 , 3 10 2

5 , 3 ) 7 3

( cmcmcmcmcmcm

H = 6cm

V = 17,5cm2 x 6cm = 105cm3

Tutaj też występują dwie wysokości: wysokość trapezu – 3,5cm oraz wysokość graniastosłupa – 6cm.

Zad.2 Podstawą graniastosłupa jest trapez o wysokości 6 cm, a podstawy mają długości 1,2 dm i 8cm.

Wysokość graniastosłupa jest równa 2 dm. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Zacznijmy rozwiązanie od narysowanie rysunku pomocniczego i naniesienia danych. Zwróć uwagę, że mamy tu różne jednostki. Trzeba je najpierw zamienić.

P

p

=

60 2

6 20 2

6 ) 8 12

(     

cm

2

H = 20cm

V = 60 cm

2

x 20cm =1200cm

3

6cm

3cm

7cm

3,5cm 4cm

2dm = 20cm

6cm

8cm

1,2dm=12cm

(3)

Aby utrwalić poznaną metodę obejrzyj film :

https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8&t=4s

Zadania do samodzielnego rozwiązania Ćwiczenia strona 42 zad.7,8,9.

Bardzo proszę o wszystkie obliczenia. Za każdym razem pisz wzory, z których korzystasz.

W ten sposób utrwalasz sobie wiadomości. Jeśli uważasz, że nie zmieścisz wszystkich zapisów w ćwiczeniach rozwiąż zadania w zeszycie, a w ćwiczeniach wpisz tylko wyniki.

Przysyłasz do mnie wszystko na adres : matematykanaodleglosc@gmail.com

Zwróć uwagę na zad.9 – jak ułożone są graniastosłupy. Czy widzisz podstawy? Jaka to figura? A gdzie jest wysokość tych graniastosłupów?

Na wasze prace czekam we wtorek, 12.05.2020 do godz.20:00 Powodzenia. Pozdrawiam. Anna Domańska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przekroje prostopadłe do ustalonej średnicy podstawy są kwadratami.. (c) Podstawą bryły jest trójkąt równoboczny o

Przy wykonywaniu obliczeń należy pamiętać, że objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Sprawdzajcie o 10 00 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Podaną liczbę zaokrąglij na trzy sposoby: do tysięcy, do setek oraz do dziesiątek:. a)

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości