• Nie Znaleziono Wyników

Present simple and present continuous – comparison. Open your Student’s Book and work,please.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present simple and present continuous – comparison. Open your Student’s Book and work,please."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

JĘZYK ANGIELSKI - Małgorzata Dydyk Email: mdydyk@interia.pl 12 TYDZIEŃ LEKCJI ZDALNYCH 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

I Tp – język angielski – podstawowy

Present simple and present continuous – comparison.

Open your Student’s Book and work,please.

I Do ex.1a,b,c,2,3 a,4p.41 stb II Do ex.1,2,3,4,5 p. 41 wkb

HELP ↓↓↓

1. A film : https://www.youtube.com/watch?v=Menuz6HO-9k

2. Grammar explanation: https://ellalanguage.com/blog/present-simple-vs-present-continuous/

3. Your student’s book p.132-133

Send your work till June 5th,2020,please.

POZDRAWIAM

Cytaty

Powiązane dokumenty

Topic: ‘What time do you get up?’ – The Present Simple Tense (based on Students’ book: Boomerang by Paul and Kamilla Neberry, Monika Kusiak).. 1. AIMS: a) introduction of

 Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb)

Open your Student’s Book

Open your Student’s Book

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.. I go to school

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.