• Nie Znaleziono Wyników

Present simple and present continuous – comparison. Open your Student’s Book and work,please.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present simple and present continuous – comparison. Open your Student’s Book and work,please."

Copied!
1
18
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

JĘZYK ANGIELSKI - Małgorzata Dydyk Email: mdydyk@interia.pl 12 TYDZIEŃ LEKCJI ZDALNYCH 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

I Tp – język angielski – podstawowy

Present simple and present continuous – comparison.

Open your Student’s Book and work,please.

I Do ex.1a,b,c,2,3 a,4p.41 stb II Do ex.1,2,3,4,5 p. 41 wkb

HELP ↓↓↓

1. A film : https://www.youtube.com/watch?v=Menuz6HO-9k

2. Grammar explanation: https://ellalanguage.com/blog/present-simple-vs-present-continuous/

3. Your student’s book p.132-133

Send your work till June 5th,2020,please.

POZDRAWIAM

Cytaty

Powiązane dokumenty

This Quick Reference Guide (QRG) will help you to log in to Weblearn to download the exam response template, the exam paper, and upload your PDF response back into Weblearn as part

Nie ukrywam, że rozczarował mnie kompletny brak zainteresowania niektórych osób konsultacjami on-line, kontaktem przez stworzoną specjalnie dla Was grupę na

Wskazywana przez Ingardena dwojakość przejawiania się świata przedstawionego, zaordyno- wana na poziomie tekstu literackiego, w scenicznej konkretyzacji dzieli go na byty

We want to ask, and ultimately answer, this question from the perspective of an editor who wishes to publish a literary work and therefore has to decide whether illustrations

zmieniony tryb życia jako wynik pracy nocnej może jednak powodować nieprawidłowy bieg zegara biologicznego i dolegliwości zdrowotne, ponieważ wykonywanie pracy w nocy jest

Topic: ‘What time do you get up?’ – The Present Simple Tense (based on Students’ book: Boomerang by Paul and Kamilla Neberry, Monika Kusiak).. 1. AIMS: a) introduction of

Formy skrócone to: I’m; you’re; he’s, she’s, it’s, we’re; you’re; they’re W zdamiu przeczącym do formy czasownika be dodajemy not i możemy zastosować

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

Przez to potrafimy lepiej wykorzystać (zagospodarować) dostępne zasoby, ale także dostrzec nowe i sięgnąć po nie. Podmiotowość staje się i odtwarza dlatego, że

Na naszych oczach powstała już kultura i społeczność ludzi, którym nie jest wszystko jedno – którzy nie patrzą tylko na czubek własnego nosa i potrafią myśleć o

 Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb)

Open your Student’s Book

Open your Student’s Book

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.. I go to school

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

też większe ryzyko wystąpienia zaburzeń świadomości (po zabiegu). Stąd konieczność dłuższych przerw między zabiegami. 503), wyda- nym na podstawie ustawy o

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.

The second volume will bring closer look at practice of creative ageing, rela- tions of this policy idea with other public policies on ageing, the management of creative

Model GAB, będący modyfikacją modelu BET i rozszerzający jego zasto- sowanie do aktywności wody równej 0,9 (gdy stała K przyjmuje wartość równą jedności,

Podstawą tego sposobu pracy jest założenie, że to nie fakty wywołują naszą reakcję emocjonalną (która wpływa potem na wybór zachowania), ale myśli i przekonania na

Kolejne kolorowe fotografi e trasy procesji pochodzą z Bożego Ciała z 6 czerwca 1980 roku, na których widać zygzakowate, półkoliste, ułożone w formie kwiatów czy kielicha

Trzy są rodzaje histrionów. 1 ) Jedni przeobrażają i przekształcają swoje ciała w obrzy­ dliw ych tańcach i poprzez obrzydliwe gesty, bądź obnażając się bezwstydnie,