• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 22TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 22TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4 Kartkówka nr 22

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

1

KARTKÓWKA nr 22

TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH

1.

8 p. Wykonaj działania i skróć ułamek (jeśli można to zrobić).

a) 13 + 23 = b) 48 + 1 38 + 58 = c) 3 37 + 2 27 =

d) 1 15 + 25 + 2 35 + 45 = e) 108103 =

f ) 4 45 – 1 25 = g) 8 – 14 = h) 5 15 – 1 25 =

2.

1 p. Liczbą o 1 56 mniejszą od liczby 5 16 jest

A. 3 13 B. 3 12 C. 3 46 D. 2 26

3.

3 p. Mama kupiła trzy opakowania pomarańczy o masach: 1 14 kg, 34 kg, 1 34 kg. Ile ważyły po- marańcze ze wszystkich opakowań?

Odpowiedź. ...

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapisz ułamki zwykłe i  liczby mieszane w  postaci ułamków dziesiętnych, a  ułamki dziesiętne w  postaci ułamków zwykłych lub liczb mieszanych. ► Jeśli

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

Szymański, Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV – VIII, część I, SAWW, Poznań

Nauczyciel przedstawia metodę dodawania ułamków o tych samych mianownikach referując treść tablicy poglądowej 1, następnie omawia metodę odejmowania – tablica poglądowa

U – Rysują odcinki, obliczają różnice między nimi, zapisują ich długości w dwóch postaciach ułamka dziesiętnego. Podaje temat lekcji. U – Zapisują temat:

Odejmując ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, odejmujemy tylko liczniki a mianownik pozostaje bez zmian1. Zapoznaj się z

Rozwiązania prześlij nauczycielowi na marta.m_szulc@op.pl Pamiętaj o starannym wykonaniu pracy. Prace proszę wysyłać do

Jeśli potrzebujesz utrwalenia wiadomości związanych z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych, przeanalizuj informacje zawarte w podręczniku strona 171 -172..