KARTKÓWKA nr 22TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH

41  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4 Kartkówka nr 22

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

1

KARTKÓWKA nr 22

TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH

1.

8 p. Wykonaj działania i skróć ułamek (jeśli można to zrobić).

a) 13 + 23 = b) 48 + 1 38 + 58 = c) 3 37 + 2 27 =

d) 1 15 + 25 + 2 35 + 45 = e) 108103 =

f ) 4 45 – 1 25 = g) 8 – 14 = h) 5 15 – 1 25 =

2.

1 p. Liczbą o 1 56 mniejszą od liczby 5 16 jest

A. 3 13 B. 3 12 C. 3 46 D. 2 26

3.

3 p. Mama kupiła trzy opakowania pomarańczy o masach: 1 14 kg, 34 kg, 1 34 kg. Ile ważyły po- marańcze ze wszystkich opakowań?

Odpowiedź. ...

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :