• Nie Znaleziono Wyników

Nauczyciele też się uczą Ma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nauczyciele też się uczą Ma"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

FOTON 107, Zima2009 82

Nauczyciele też się uczą

Małgorzata Kowalczewska Specjalista ds. Public Relations

Relacja z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, który odbył się 12–13 września 2009 w Olszty- nie.

Ponad 200 nauczycieli miało okazję uczestniczyć w wykładach i szkoleniach prowadzonych pod hasłem przewodnim „Fascynujący Wszechświat”. W pro- gramie zjazdu znalazły się m.in. wykłady o ciemnej materii we wszechświecie, galaktykach aktywnych, czy rozwoju poglądów na kształt Ziemi.

Z kolei podczas warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć, w jaki sposób motywować uczniów do nauki i uatrakcyjnić lekcje. Zdecydowanie widoczna była tematyka nowoczesnych technologii w nauczaniu. Nic dziwnego – uczniowie na co dzień mają do czynienia z komputerem, czy nowinkami elek- tronicznymi.

Z tego względu wprowadzanie do szkoły takich urozmaiceń może zacieka- wić uczniów i ułatwić im naukę trudnych zagadnień. Właśnie ten kierunek ob- rali prowadzący warsztaty takie jak: „Prezentacja multimedialna jako narzędzie łączące współzależności pomiędzy przedmiotami matematyczno-przyrodniczy- mi w szkole”, „Zastosowanie nowych narzędzi (kamera na podczerwień, ter- mowizja) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – jak motywować uczniów do nauki i pokonywać bariery w nauczaniu”, czy „Zrozumienie przez doświad- czenie. SONDa (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydak- tyka) zestaw, który umożliwia rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych”.

Warsztaty przeradzały się niejednokrotnie w luźne dyskusje i konsultacje po- ruszające tematy związane z możliwościami ciekawej realizacji lekcji. Nauczy- ciele podkreślali, że uczniowie wykazują duże zainteresowanie, gdy podczas lekcji mogą się samodzielnie zaangażować np. w wykonywanie doświadczenia, dotknąć, spróbować. Właśnie dlatego warsztaty poświęcone połączeniu teorii z praktyką cieszyły się takim zainteresowaniem, a wydawnictwo PWN poza prezentowanym urządzeniem SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm, pla- nuje już wprowadzenie na rynek kolejnych urządzeń: SONDa Fizyka Mechani- ka oraz SONDa Biologia.

Nauczyciele wyjechali do swoich szkół z bagażem pomysłów i nową wiedzą – teraz pozostaje już tylko wprowadzić poznane metody w życie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podpisując umowę na budowę gazociągu bałtyckiego, niemiecki koncern chemiczny BASF i zajmujący się między innymi sprzedażą detalicznym odbiorcom gazu EON zyskały

W odniesieniu do świadomego nadawania nazwy i wybierania miejsca zapi- su dokumentu – wyższa punktacja w fi rmach wskazuje, naszym zdaniem, na istniejące mechanizmy

• Prawo Charlesa mówi, że przy stałej objętości gazu stosunek ciśnienia i temperatury danej masy gazu jest

Z perspektywy postkolonialnej pojawienie się i późniejszy rozwój wiktoriańskiego oraz dwudziestowiecznego buddyzmu w Wielkiej Brytanii może być postrzegane jako

Dzięki badaniom przeprowadzonym w rozprawie doktorskiej zdołaliśmy wyodrębnić terminy, które odnieść możemy do tkanin, przebadać je etymologicznie i statystycznie;

Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało nowe polskie wydanie Fizyki wokół nas Paula Hewitta.. 30 lat temu książka Hewitta Concep- tual Physics stanowiła rewolucję w

Najmocniejszą stroną regularnych studiów jest szerokie przygotowanie merytorycznepowiązane z treściami przedmiotów (matematyką, historią, bio- logią itd.). Ale już

nauczycieli w rozwój własnych kompetencji. Jak pokazano, do tego celu można wyko- rzystywać dane pochodzące z kilku badań, np.: TALIS, Badania czasu i warunków pracy