https://www.testportal.pl/test.html?t=vnkBFWhLi9X4  Temat: Długość okręgu i pole koła – test online. Matematyka – klasa 8

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Matematyka – klasa 8

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie

 Temat: Długość okręgu i pole koła – test online.

Cele lekcji:

 rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzorów na pole koła i jego obwód, w tym za- dania kontekście praktycznym,

 obliczanie pola i obwodu pierścienia kołowego.

Otwieracie przeglądarkę i wklejacie link:

https://www.testportal.pl/test.html?t=vnkBFWhLi9X4

Na jego rozwiązanie przeznaczam Wam 2 dni. Czas rozwiązania testu – 45 min.

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję po uruchomieniu testu.

„Rozwiązujący nie może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności (po zaznacze- niu odpowiedzi w danym pytaniu i zatwierdzeniu nie wróci do tego pytania)”

Figure

Updating...

References

Related subjects :