• Nie Znaleziono Wyników

W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Kuratorium Oświaty w Lublinie

KOD UCZNIA

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia

1. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań.

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny.

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

5. Rozwiązania poszczególnych zadań zapisz w wyznaczonym miejscu.

6. Odpowiedzi zapisz długopisem lub piórem.

Odpowiedzi zapisane ołówkiem nie będą oceniane.

7. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.

8. Nie używaj korektora.

Pracuj samodzielnie.

POWODZENIA!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 Do następnego etapu zakwalifikujesz się, jeżeli uzyskasz co najmniej 32 punkty.

___________________________________________________________________________

Wypełnia komisja konkursowa

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 Razem Liczba punktów

Liczba punktów po weryfikacji

Zatwierdzam

(2)

Zadanie I. (4 pkt.)

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki zdaniami podanymi niżej.

Wybierz odpowiedź z literami A, B, C, D lub E i wpisz literę obok cyfry.

Jedno zdanie jest zbędne.

Mы хорошо знаем, как вести себя в присутствии родных или друзей.

А если вдруг окажемся в незнакомой компании. Как успешно общаться с незнакомыми людьми, и оставить приятное впечатление о себе?

Как веселиться со всеми и не сидеть в одиночестве? 1. ...

Вот несколько полезных советов.

Во- первых, если хочешь кому-то понравиться, помни о том, что насильно мил не будешь 2. ... Постарайся найти тему для разговора, которая будет интересна тебе и твоему собеседнику.

Во- вторых , не забывай об улыбке. Ведь , по словам детской песенки.

« дружба начинается с улыбки».

В- третьих, всегда помни об этикете . 3. ...

И в- четвёртых, будь всегда самим собой- веди себя непринуждённо,

естественно как с настоящими друзьями. Твою лёгкость они заметят и оценят. И не бойся негативной оценки. Страх перед ней может испортить

всю встречу. 4. ... Представь себе, что ты в кругу любящих тебя людей, которые довольны общением с тобой, что они хотят порадовать тебя, может даже подружится с тобой. Не стесняйся и весело прoводи время в новой компании.

А. Не говори о неприятных вещах, терпеливо слушай других.

В. Никакого счастья испытывать не будем и тогда и настоящих успехов не добьёмся.

С. А это помешает общению, и тебя признают мало интересным, застенчивым человеком.

D. Это чаще всего вызывает обратный эффект.

Е. И действительно не всегда знаем как?

Zadanie II. (4 pkt.)

Uzupełnij zdania rzeczownikami we właściwej formie.

Dodaj odpowiednie przyimki.

1. Мой папа уже 10 лет работает... (университет).

2. Пётр взял газету ...(стол) и положил её в сумку.

3. Садись, пожалуйста, ... (кресло), будет удобнее.

4. Надо заботиться ……….. (животные), особенно зимой.

(3)

Zadanie III. (14 pkt.)

Byłeś z klasą na wycieczce w jednym z dużych polskich miast .

Napisz, uwzględniając podane niżej informacje, e-mail do kolegi lub koleżanki, w którym przekażesz swoje wrażenia z wyjazdu.

- jaki był cel wycieczki

- z jakiego środka transportu korzystaliście - jakie obiekty zwiedzaliście

- który z nich podobał ci się najbardziej i dlaczego.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zadanie IV. (6 pkt.)

Przetłumacz zdania z j. polskiego na j. rosyjski.

1. Zawsze kibicujemy naszej drużynie reprezentacyjnej.

………

2. Niestety, nie rozumiem o co chodzi.

………

3. Z czego jesteś dumny?

………

(4)

Zadanie V. (4 pkt.)

Spośród podanych opcji wybierz tę, która może najlepiej zastąpić zaznaczony fragment. Zakreśl literę a, b lub c.

1. – Я планирую уехать учиться в Италию.

- Ты с ума сошёл? Откуда возьмёшь деньги?

a. Ты потерял деньги?

b. Ты потерял дорогу?

c. Ты потерял рассудок?

2. – Почему ты хочешь стать журналистом?

- Я просто люблю быть в курсе последних событий.

а. Иметь работу b. Иметь шанс c. Иметь понятие 3. – Который час?

- Сейчас без десяти восемь.

а. Восемь часов десять минут b. Семь часов пятьдесят минут c. Семь часов десять минут

4. - Советую вам купить этот мобильник.

- А сколько он стоит ? а. Где он находится?

b. Какая его цена?

c. Что вы советуете?

Zadanie VI. (8 pkt.)

Użyj słów w nawiasach w odpowiedniej formie. Liczebniki napisz słowami.

1. В нашей группе (3\ высокий мальчик).

………

2. В сборнике этого писателя (24 интересный рассказ).

………..

3. Мы учим (2 иностранный язык).

………..

4. Моему дедушке (68 год).

………..

Cytaty

Powiązane dokumenty

W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.. Nie

Uporządkuj zdania tak, aby utworzyły logiczne opowiadanie. b) На следующий день Серёжа сдал кровь для анализа и сделал ЭКГ. c) Когда Серёжа вошёл в кабинет,

ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny.

Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 7 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je

La danse peut à la fois renforcer la confiance en soi et aider à se sentir bien dans sa peau ainsi qu’à reprendre conscience de son corps.. de garder le corps en

Nadine, professeur d'espagnol dans un lycée, le répète : "C'est dans la durée qu'on apprend, ce qui n'est pas su la veille du bac ne sera pas appris comme par magie, il vaut

Okazało się, że Kasia ma dwa razy więcej pieniędzy niż Maciek, Piotr ma o połowę więcej niż Kasia i o 6 zł mniej niż Krzysiek... Zadanie

Niech oznacza złożoność czasową algorytmu AVLConstruct dla danych rozmiaru , w średnim przypadku, mierzoną liczbą porównań etykiet wierzchołków konstruowanego drzewa,