Wyniki- III etap Konkursu Języka Francuskiego - część pisemna

Pełen tekst

(1)

Lp. Miejscowość Imię Nazwisko Szkoła Klasa Imię nauczyciela

Nazwisko nauczyciela

Liczba punktów

1 Kielce Aleksandra Janisławska Gimnazjum im. św. Jadwigi

Królowej w Kielcach 3 Katarzyna Cedro 72,5

2 Kielce Katarzyna Wieczorek Gimnazjum im. św. Jadwigi

Królowej w Kielcach 3 Katarzyna Cedro 69

3 Kielce Justyna Ewa Kowalińska Gimnazjum Nr 23 w Kielcach 3 Beata Więckowska 65

4 Kielce Piotr Szumski Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 2 Beata Więckowska 64,5

5 Kielce Aleksandra Bator Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 64

6 Kielce Marta Krężołek Gimnazjum im. św. Jadwigi

Królowej w Kielcach 3 Katarzyna Cedro 64

7 Kielce Aleksandra Chmielnicka Gimnazjum Nr 23 w Kielcach 1 Małgorzata Sadkowska 62,5

8 Kielce Aleksandra Sternak Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 61

9 Ostrowiec

Świętokrzyski Julia Majewska Publiczne Gimnazjum nr 3 w

Ostrowcu Świętokrzyskim 3 Karina Kateusz-

Dominik 58,5

10 Staszów Anna Ziętarska Publiczne Gimnazjum Nr 2 w

Staszowie 2 Maria Kos 58

11 Kielce Małgorzata Hajduk Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 54,5

12 Kielce Maja Wójcik Gimnazjum im. św. Jadwigi

Królowej w Kielcach 2 Katarzyna Cedro 53

Wyniki- III etap Konkursu Języka Francuskiego - część pisemna

(2)

13 Kielce Maria Myszka Gimnazjum im. św. Jadwigi

Królowej w Kielcach 3 Katarzyna Cedro 52,5

14 Kielce Michalina Ludwinek Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 51,5

15 Ostrowiec

Świętokrzyski Iga Niebutkowska Publiczne Gimnazjum nr 1 w

Ostrowcu Świętokrzyskim 2 Karina Kateusz-

Dominik 50,5

16 Jędrzejów Aleksandra Niechciał Gimnazjum Nr 1 1 Marzena Kot 45,5

17 Ostrowiec

Świętokrzyski Olga Surowiec Publiczne Gimnazjum nr 1 w

Ostrowcu Świętokrzyskim 2 Karina Kateusz-

Dominik 45,5

18 Staszów Emilia Fołta Publiczne Gimnazjum nr 1 w

Staszowie 3 Helena Kufel 42,5

19 Kielce Małgorzata Staszewska Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 42,5

20 Kielce Joanna Hajduk Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 38,5

21 Kielce Alicja Wojciechowska Katolickie Gimnazjum im.

Św. Stanisława Kostki 3 Eulalia Kuc 37

22 Staszów Agata Wyrzykowska Publiczne Gimnazjum Nr 2 w

Staszowie 3 Maria Kos 36,5

23 Ostrowiec

Świętokrzyski Małgorzata Zielińska Publiczne Gimnazjum nr 1 w

Ostrowcu Świętokrzyskim 3 Karina Kateusz-

Dominik 31

24 Staszów Wiktoria Jabłońska Publiczne Gimnazjum Nr 2 w

Staszowie 3 Maria Kos 28

25 Jędrzejów Kinga Krzysztofik Gimnazjum Nr 1 3 Marzena Kot 25,5

Uczniowie sklasyfikowani na pozycji od 1 do 19 zostali zakwalifikowani do części ustnej III etapu Konkursu Języka Francuskiego

(3)

Wgląd do prac uczniów biorących udział w finale I Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego Data: 5 kwietnia 2017 r. środa

Godzina: 13.00 - 14.30

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Etap ustny: 10 kwietnia 2017r. od godz.13.00

Miejsce: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach, ul. Słowackiego 5

Listy uczniów z podaną orientacyjnie godziną odpowiedzi ustnej zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :