Hugo Kołłątaj i edukacja - Katarzyna Buczek - pdf, ebook – Ibuk.pl

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Spis tres´ci

WSTE˛ P . . . . 7

I. „EDUKACYJNA” BIOGRAFIA HUGONA KOŁŁA˛TAJA . . . 15

II. KOŁŁA˛TAJOWSKA KONCEPCJA SZKOŁY WYZ˙SZEJ. . . . 69

III. EDUKACJA – NARO´ D – POLITYKA . . . 105

IV. ROLA SZKOŁY W SPOŁECZEN´ STWIE . . . 135

V. NAUCZYCIELE . . . . 161

ZAKON´ CZENIE . . . 181

BIBLIOGRAFIA . . . . 185

Z´ro´dła re˛kopis´mienne. . . . 185

Z´ro´dła drukowane . . . . 185

Monografie i opracowania. . . . 186

Opracowania ogo´lne, słowniki i encyklopedie . . . . 189

INDEKS OSOBOWY . . . . 191

ILUSTRACJE . . . . 196

Figure

Updating...

References

Related subjects :