Układ współrzędnych 8.1 Obwody i pola figur cd

Download (0)

Full text

(1)

Na komunikatorze Messenger powstała grupa 8a Mat. Jeśli ktoś się do niej nie dołączył, bo nie może niech da znać przez e-dziennik. do niej klasę i mnie. Dajcie znać, czy wszyscy możecie z tego programu korzystać.

Od poniedziałku zaczynam sprawdzać rozwiązania i wystawiać oceny. Zacznę od tych, którzy mieli problemy z regularnym wykonywaniem zadań domowych i konsekwentnym

uzupełnianiem materiału z lekcji.

(2)

Karta pracy nr 8: Pola i obwody figur. Układ współrzędnych 8.1 Obwody i pola figur cd.

(3)

8.2 Układ współrzędnych

(4)

Zadanie dodatkowe – dla chętnych. Rozwiązują ci, którzy mają na to czas i ochotę. (zdjęcie na mój prv komunikatora Mesenger. Skan / zdjęcie rozwiązania można przesłać też na

adres: matematyka2LOpm@gmail.com

Figure

Updating...

References

Related subjects :