CYKLOALKENY – PRZEDSTAWICIELE Cykloalkeny są to węglowodory pierścieniowe, nienasycone, to znaczy takie, w których między atomami węgla w pierścieniu występuje jedno wiązanie podwójne. Wzór ogólny cykloalkenów to C

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

CYKLOALKENY – PRZEDSTAWICIELE

Cykloalkeny są to węglowodory pierścieniowe, nienasycone, to znaczy takie, w których między atomami węgla w pierścieniu występuje jedno wiązanie podwójne. Wzór ogólny cykloalkenów to CnH2n-2.

CYKLOALKINY – PRZEDSTAWICIELE

Cykloalkiny to węglowodory pierścieniowe, nienasycone. W cząsteczkach cykloalkinów w pierścieniu występuje jedno wiązanie potrójne. Wzór ogólny cykloalkinów to CnH2n-4.

Istnieje także szereg cyklicznych związków, które zawierają więcej niż jedno wiązanie podwójne lub potrójne albo kombinację obu typów wiązań np.:

C H2

CH2

CH2 CH CH

C H2

CH2

CH CH CH CH2 C H3

CH CH CH2

CH2 C H2

C H2

CH CH C

CH2 C H2

C H2

CH3 C H3

CH CH CH2

CH2 C C

CH3

CH3 CH2

CH2 CH2

CH2 C C C

C

CH CH2 CH2 C

H3 C

CH2

C

CH2 CH2

3-etylocyklopenten

cyklopenten cykoheksen 3,3-dimetylocykloheksen

cyklopentyn 3-metylocyklopentyn cykloheksyn 4,5-dimetylocykloheksyn

C H

CH

CH CH CH CH3

C CH CH2

C C H2

C

CH3

C C CH2

CH2 C C

C CH C

CH C H2

C H2

5-metylocyklopenta-1,3-dien

1-metylocykloheks-1-en-3-yn

cykloheksa-1,4-diyn

cykloheksa-1-en-3-yn

Figure

Updating...

References

Related subjects :