• Nie Znaleziono Wyników

Uroda świata i życzliwość ludzi dla rudowłosej dziewczynki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uroda świata i życzliwość ludzi dla rudowłosej dziewczynki"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Uroda świata i życzliwość ludzi dla rudowłosej dziewczynki

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna pojęcie „portret literacki”.

b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• znaleźć w utworze potrzebne mu informacje,

• ocenić postępowanie i cechy charakteru postaci,

• wymyślić nazwę „w stylu Ani” dla miejsca lub rzeczy,

• pracować w grupie.

2. Metoda i forma pracy

Metody: praca w grupie, praca z książką Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

1. tekst powieści

2. karteczki z wydarzeniami z życia Ani 3. rebus do przypięcia na tablicę

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Powitanie i czynności organizacyjne. Uczniowie rozwiązują rebus przygotowany przez prowadzącą – hasło: portret literacki (załącznik) Uczniowie zastanawiają się, co znaczy to hasło i przypominają sobie, z jakich elementów składa się charakterystyka postaci.

b) Faza realizacyjna

1. Wspólna praca nad początkiem charakterystyki bohaterki – przedstawienie postaci i wyglądu dziewczynki (Ania jako podlotek i szesnastoletnia dziewczyna) – wnioski zostają zapisane na tablicy.

2. Uczniowie w grupach opracowują dalszą część charakterystyki. Każda grupa losuje karteczki z zagadnieniami. Uczniowie zastanawiają się, jakie cechy charakteru Ani ujawniają się w danej sytuacji (podróż z Mateuszem na Zielone Wzgórze; pierwsze spotkanie z p. Linde; szkolna afera z Gilbertem, przefarbowanie włosów, pomoc chorej Minnie; Ania i jej pomyłki kuchenne; spotkanie z p. Józefiną Barry, nauka Ani w szkole; wędrówka przez Las Duchów; gra w wyzywankę; przedstawienie „Elaine”;

(2)

śmierć Mateusza, egzaminy do seminarium nauczycielskiego, zrezygnowanie z wyjazdu na studia).

3. Każda z grup prezentuje wyniki swojej pracy, które zostają zapisane na tablicy.

4. Uczniowie wskazują cechy pozytywne i negatywne charakteru Ani. Nauczycielka zadaje pytanie: Co autorka osiągnęła, budując postać z różnych cech, nie tylko pozytywnych?

5. Postawienie problemu – czy są cechy, które uległy zmianie? Uczniowie formułują wniosek.

6. Podkreślenie bujnej wyobraźni Ani i jej skłonności do nadawania roślinom, miejscom imion – wyszukiwanie przykładów w książce.

7. Uczniowie otrzymują polecenie stworzenia swoich własnych nazw miejsc, m.in.

związanych ze szkołą (np. boiska). Odczytania propozycji.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie zastanawiają się, czy Ania mogłaby stać się ich koleżanką.

5. Bibliografia

1. L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, przeł. R.Bernsteinowa, Prószyński i S- ka, Warszawa 2001.

6. Załączniki

rebus

(3)

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Portret możecie wręczyć samemu Mikołajowi jako podziękowanie za prezent(jeśli nadarzy się okazja). Możecie też swoją pracą

Portret możecie wręczyć samemu Mikołajowi jako podziękowanie za prezent(jeśli nadarzy się okazja). Możecie też swoją pracą

Portret możecie wręczyć samemu Mikołajowi jako podziękowanie za prezent(jeśli nadarzy się okazja). Możecie też swoją pracą

rzeczypospołitej polskiej pod zaborem ro sy jskim b ędący ch oraz ic h zgody na stw orzenie zbrojnej siły n aro ­

b) Student (NrIndeksu, Imie, Nazwisko, Adres, data ur, Typ studiow - ENUM) c) Oceny (Student, przedmiot, data, ocena) - klucz główny składa się z

W ten sposób Franciszek Wilk znalazł się niejako w samej paszczy lwa.. Był członkiem Związku Walki Zbrojnej, u niego znajdowała

Na głównym planie obrazu jest namalowane łóżko, w powietrzu unosi się anioł, a pomiędzy przedmiotami (zegar z kukułką, walizka, krzesło, stół, parasol,

Jedna służy do zębów, inna do mycia rąk i paznokci, a jeszcze inna czyści buty.. Rośnie