• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Dzieci świata – różne czy takie same?Treści kształcenia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Dzieci świata – różne czy takie same?Treści kształcenia:"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Scenariusz zajęć

I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna

Temat: Dzieci świata – różne czy takie same?

Treści kształcenia:

Uczeń:

1) Uzyskuje wiedzę pozwalającą na rozumienie pojęcia „tolerancja” – treści rozszerzające, 2) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy

ludzie mają równe prawa – edukacja społeczna (5.5),

3) Rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny – etyka (11.1),

4) Analizuje i interpretuje teksty kultury: przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi – edukacja polonistyczna (1.2a), 5) Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych – edukacja społeczna (5.4);

6) Porównuje liczby w zakresie 10 000 – treści rozszerzające,

7) Gromadzi podstawową wiedzę z zakresu geografii – treści rozszerzające.

Cele operacyjne:

Uczeń:

● Wypowiada się na zadany temat,

● Wykonuje ilustrację na zadany temat,

● Potrafi sformułować argumenty w rozmowie,

● Wyszukuje informacje,

● Analizuje dane,

● Układa ilustrację z puzzli,

● Korzysta z mapy,

● Umie zgodnie współpracować,

● Tańczy w rytm słuchanej muzyki.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

● Precyzyjnie formułuje myśli,

● Argumentuje swoje sądy,

● Pracuje z tekstem,

● Komunikuje się w pracy i zabawie,

● Współpracuje w parze.

Środki dydaktyczne:

● Zasoby multimedialne: nagranie recytacji wiersza Ignacego Krasickiego pt. Kot i kogut, karty pracy (Gdybyśmy urodzili się… oraz Ludność świata),

● Puzzle – ilustracja Ziemi z sylwetkami dzieci,

● Mapa świata lub globus,

● Nagranie piosenki Majki Jeżowskiej Kolorowe dzieci,

● Kredki,

(2)

● Arkusz papieru,

● Komputer z głośnikami,

● Tablica, kreda/pisak.

Metody nauczania:

● Praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, realizacja działań wytwórczych,

● Podająca: rozmowa,

● Eksponująca: wystawa.

Formy pracy:

● Zbiorowa jednolita,

● W parach jednolita,

● Indywidualna jednolita.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita uczniów i zaprasza do wysłuchania wiersza Ignacego Krasickiego Kot i kogut. Uczniom z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami ze skupieniem się można wręczyć wydruk z wierszem, tak aby w trakcie odtwarzania materiału mogli w razie potrzeby jednocześnie śledzić tekst.

Nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu, zadając pytania:

● Jakie zwierzęta były bohaterami wiersza?

● Dlaczego kot robił krzywdę kogutowi?

● Czy był sprawiedliwy w swoich sądach?

● Co tłumaczył mu kogut, aby się obronić przed zarzutami?

● Jaki był powód nieporozumienia między zwierzętami?

● Dlaczego kot nie zmienił zdania?

● Czy w świecie ludzi też zdarzają się podobne sytuacje?

2. Karta pracy Gdybyśmy urodzili się… – praca w parach.

Karty pracy mają dwie wersje. Wersja 1 przeznaczona jest dla uczniów o uzdolnieniach plastycznych, natomiast wersja 2 dla uczniów o zdolnościach lingwistycznych i literackich.

Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na to, żeby przynajmniej jedno dziecko w parze miało bogatą wiedzę ogólną.

W obu wersjach pierwsze zadanie jest identyczne – uczniowie mają się zastanowić nad tym, jak wyglądaliby, w co by się ubierali, gdzie by mieszkali i co jedli, gdyby urodzili się w Afryce, Azji, Ameryce Południowej lub Ameryce Północnej (każda wersja karty ma cztery rodzaje, odpowiadające kolejnym nazwom kontynentów).

Wersje różnią się poleceniem drugim: dzieci odpowiadają na powyższe pytania, sięgając jednak po zupełnie różne środki wyrazu – w wersji 1 jest to ekspresja plastyczna, w wersji 2 – lingwistyczna.

3. Wystawa prac.

Uczniowie prezentują i omawiają swoje prace, które zostają wyeksponowane w widocznym miejscu – dzieci przygotowują wystawę i nadają jej tytuł. Zapisują go na grubym pasie papieru i mocują nad pracami. W późniejszym terminie wszystkie prace należy zebrać w formie książeczki. Zadaniem dodatkowym dla ucznia, który się zgłosi, jest wykonanie dla niej strony tytułowej.

(3)

4. Dzieci słuchają piosenki Majki Jeżowskiej pt. Kolorowe dzieci1.

Bawią się w rytm piosenki. W trakcie refrenu chwytają się za ręce i tańczą w kole, śpiewając tekst.

Dzieciom z dysfunkcją słuchu lub problemami z koncentracją należy wcześniej rozdać wydruki tekstu i wspólnie go odczytać.

5. Układanie puzzli.

Jest to pocięta na elementy duża ilustracja Ziemi, na której doklejone są zdjęcia dzieci reprezentujących różne rasy w miejscach ich zamieszkania. Po wspólnym ułożeniu puzzli dzieci omawiają ilustrację. Utrwalają nazwy kontynentów oraz ich poprawną pisownię poprzez zapisanie na tablicy.

Nauczyciel zadaje pytania uczniom, zachęcając do wypowiedzi:

● Czy gdyby zabrakło któregoś z elementów, moglibyśmy ułożyć ilustrację?

● Co oznaczają sylwetki dzieci?

● Czym się różnią dzieci?

● Czy to, że dzieci te są inne, oznacza, że są gorsze lub lepsze?

6. Karta pracy Ludność świata – działania indywidualne.

Karta ma dwie wersje – łatwiejszą i trudniejszą. Stopień ich trudności wyznacza poziom wiedzy ogólnej oraz umiejętności: analizowania danych i odszukiwania potrzebnych informacji. Obie wersje karty składają się z dwóch poleceń.

Wersja 1: Pierwsze zadanie polega na przeanalizowaniu informacji zamieszczonych w tabeli, dotyczących ludności poszczególnych kontynentów. Następnie – pokolorowaniu na czerwono najbardziej zaludnionego kontynentu, a na niebiesko – najmniej ludnego.

Wersja 2 (trudniejsza): Uczniowie samodzielnie odszukują w dowolnych materiałach źródłowych lub internecie informacje na temat ludności kontynentów.

Obie wersje mają natomiast takie samo zadanie 2, którego polecenie brzmi: „Wypisz nazwy kontynentów, rozpoczynając od najmniej zaludnionego”.

Po wykonaniu zadań nauczyciel sprawdza ich poprawność. Następnie uczniowie wspólnie odszukują kontynenty na mapie lub globusie.

7. Podsumowanie zajęć.

Dzieci odpowiadają na pytanie: „Jak rozumiecie powiedzenie: «Nie jesteśmy jedynymi, jesteśmy jednymi z wielu?»”.

Uwagi:

Tekst wiersza Ignacego Krasickiego pt. Kot i kogut oraz piosenki Majki Jeżowskiej pt. Kolorowe dzieci, do wydrukowania dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami z koncentracją.

Ignacy Krasicki Kot i kogut Kot sprawiedliwy koguta dławił

Za to, iż się czynami zbyt złymi osławił.

A te czyny były takie:

Budził zwierzęta wszelakie, A budzić się nie godzi,

1 Majka Jeżowska, Kolorowe dzieci, [w:] Rytm i melodia, Warner Music Poland, 2009, CD 2.

(4)

Sen przerwany zdrowiu szkodzi.

Małżeńskiej wiary koty wielbiciele – On miał żon wiele;

A co gorzej nieprzykładnie, Szkaradnie,

Bez względu na pokrewieństwa Wchodził w małżeństwa.

Dławiącemu,

Jak mógł, rzekł po swojemu Dławny:

„Sędzio sławny!

Przykładny kocie!

Wiem ja o twojej żarliwej cnocie I kiedy się jej dziwię,

Pozwól, niech się też usprawiedliwię:

Mój ród jeśli rozpładzam, Ludziom przeto dogadzam, Piejąc budzę do pracy:

I majętni, i żebracy Dlatego mnie chowają”.

„Na tobie się nie znają – Rzekł kot. – A że ja głodny, Więc ty życia niegodny”.

Kolorowe dzieci, wyk. Majka Jeżowska Gdyby, gdyby moja mama

Pochodziła z wysp Bahama To od stóp po czubek głowy Byłabym czekoladowa.

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie Na wycieczki jeździć słoniem I w Australii mieć tatusia I z tatusiem łapać strusie.

Ref.

Nie patrz na to, w jakim kraju Jaki kolor dzieci mają

I jak piszą na tablicy.

To naprawdę się nie liczy!

Przecież wszędzie każda mama, Każdy tata chce to samo:

Żeby dziś na całym świecie Mogły żyć szczęśliwie dzieci!

Mogłam małą być Japonką, Co ubiera się w kimonko, Lub w Pekinie z rodzicami Ryż zajadać pałeczkami.

Od kołyski żyć w Tunisie

(5)

Po arabsku mówić dzisiaj Lub do szkoły biec w Bombasie, Tam, gdzie palmy rosną w klasie.

Ref.

Nie patrz na to…

Los to sprawił lub przypadek, Że Hindusem nie był dziadek, Tata nie był Indianinem I nie w Peru mam rodzinę.

Ref. Nie patrz na to…

Cytaty

Powiązane dokumenty

Logarithmic decrement, time period and deflection (at two different instant of time) for the first two modes of vibration for various values of the aspect ratio a/b and taper constants

The results obtained by them, at the level of 1.33 sten scores above the middle of the scale, indicate a significant intensification of the inconsistent attitude

ślono standardowe wymogi faktury elektronicznej, HOPE brała udział w konsultacjach społecznych.. Można mieć nadzieję, że uproszczone

W Zwrocie historycznym w badaniach filmoznawczych niekiedy pojawia się sprzeczność, czy raczej nieostra granica, między badaczem rekonstruującym spory wokół i w ramach Nowej

Przyszłość ta związana jest, jak się wydaje, z możliwością zachowania idei swoistości ludzkiej świadomości, działania i praktyki (jako jawnych dla samych siebie),

 mogę planować swoją karierę dzięki temu, że ucząc się poznaję różne dziedziny nauki i dowiaduję się co mnie interesuje,..  moja pewność siebie rośnie, bo czuję,

.. odezwy sądowej, przeprowadzanej w odległych miejscach. Powszechną praktyką świadków wnioskowa- nych przez bank jest kilkakrotne niestawianie się na terminach rozpraw, co

• Cele przetwarzania danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu oceny pracy zgłoszonej do Międzyszkolnego Konkursu na prezentacje multimedialną.

Thus in the second step of the analysis, the link between the network embeddedness in relation­ ships and the performance of companies involved in foreign activity was analysed by

Często strony, które znajdują się w katalogu załączonym do wyszukiwarki (recenzowane przez ludzi) dostają dużo lepsze wyniki.. Najważniejsze w Polsce wyszukiwarki

Spróbujcie zrobić to samodzielnie, później sprawdźcie z odpowiedziami, które znajdują się na końcu strony.. Poprawcie błędy i przepiszcie

Skup się więc na szukaniu tego czego oczekujesz i nie daj się rozpraszać temu, co do Twojego wzorca nijak nie pasuje tylko po to by zabić swój czas, rozerwać się

A tymczasem uczenie się współczesnego ucznia od szkoły pod- stawowej do studenta włącznie opiera się najczęściej na wielokrotnym czytaniu materiału.. Im

Gdy pokazuje sylwetę księżyca – co jest sygnałem zbliżającej się nocy – dzieci kładą się na dywanie i przez chwilę nieruchomieją – śpią.. Zachęcam do obejrzenia

Istnieje przecież bezsporny i wyraźny związek przyczynowo-skut­ kowy między nasilającą się patologizacją coraz szerszych obszarów życia społecznego a eskalacją

Jeśli wiadomo, że wszystkich kuponów jest 185 250 786, to aby dowiedzieć się ile one wszystkie kosztują należy ich ilość pomnożyć przez cenę jednego kuponu; 4

Prowadzący zajęcia zadaje pytanie: „Jak sądzicie, dlaczego staw jest dobrym środowiskiem życia dla ryb i innych zwierząt wodnych?”.. Uczniowie, wykorzystując

Wszystkie dzieci otrzymują wydruk łamigłówki, choć praca odbywa się w kilkuosobowych grupach.. Każdy zespół ma swojego

giczną Judyckiego jest teoria absolutnej Bożej wszechmocy, bez której właściwie nic nie jest możliwe i dla której wszystko jest możliwe: „Należy bowiem sądzić, że

- Nasz}rm zadaniem było sprawdzenie, czy to" co na nie| umieściliśmy, zgadza się z odczuciami dorosłych - mó- wi Dawid Flis, uczestnik warsz- tatów dźwiękowych

Dowiedziałeś się, że ślad ekologiczny bogatych państw rośnie i jest daleko od ideału zrównoważonego rozwoju. Napisz list do uczniów z wysoko rozwiniętego kraju, w

[r]

przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z