• Nie Znaleziono Wyników

Jak zmieniaæ, aby nic nie zmienić

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jak zmieniaæ, aby nic nie zmienić"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

lipiec 5/2006 55

od wydawcy

W sytuacji kryzysowej, w kraju wstrząsanym dotkliwymi protestami służby zdrowia, kolejni rezydenci pałacu przy ul. Miodowej w Warszawie nie robią nic!

Jak zmieniaæ , aby nic nie zmienić

Nadszedł okres wakacyjny. Czas odpoczynku, relaksu, lepszego nastroju i pięknej, słonecznej pogody. A więc mogłoby się wydawać, że zapanował okres

odprężenia i beztroski. Niestety, nawet Peter Drucker, guru zarządzania, autor znakomitej książki Zarządza- nie w burzliwych czasach, nie potrafił wyobrazić sobie sytuacji, z jaką w Polsce mamy do czynienia od wielu lat.

Peter Drucker proponuje bowiem w sytuacjach kryzysowych podjęcie wielu różnorodnych działań, które po- zwoliłyby wyjść z najtrudniejszych tarapatów. Nie wpadł jednak na genialne w swojej prostocie rozwiązanie, które jest stałą praktyką kolejnych szefów resortu zdrowia. W sytuacji kryzysowej, w kraju wstrząsanym do- tkliwymi protestami służby zdrowia, kolejni rezydenci pałacu przy ul. Miodowej w Warszawie nie robią nic!

Przepraszam, bo to nie jest jednak do końca prawda – ostatnio padają obietnice, że będzie lepiej za 7 lat (ostat- nio już mówi się nawet o 2–3 latach). W kraju, w którym kadencja piastowania urzędu ministra zdrowia trwa zazwyczaj rok, a praktycznie nie przekracza 2 lat, obietnice takie są niezmiernie krzepiące. Rząd z premierem na czele obiecywał i uspokajał, iż 30-proc. podwyżka wynagrodzeń nastąpi od 1 października 2006 r. Lecz pre- mier nie zdążył jej zaakceptować, bo złożył dymisję. Czy nowy premier dotrzyma obietnic składanych przez swego poprzednika? Czy władze, a zwłaszcza biedni pacjenci zdają sobie sprawę, co może nastąpić w paździer- niku w przypadku niespełnienia tych obietnic? Oczywiście, może się zdarzyć, iż decyzje Sejmu i plany finanso- we NFZ pozwolą na uruchomienie zapowiadanych podwyżek. Mam nadzieję, podobnie jak miliony obywate- li, że tak się stanie. Lecz tu rodzi się pytanie: jeśli normalnie nic się nie robi, to dlaczego nagle miałoby się wy- darzyć coś, co zaprzeczyłoby wszechwładnej w naszym kraju regule NICNIEROBIENIA?

Jacek £ukomski przewodnicz¹cy Kolegium Redakcyjnego

Niech bogaci Europejczycy marnują na zdrowie jak najwięcej pieniędzy, byle choć w części wydawali je u nas

Bia³a turystyka

Ludzie najpierw marnują zdrowie, aby dojść do pieniędzy, a potem marnują pieniądze, aby dojść do zdrowia – to popularne powiedzenie stwarza olbrzymie perspektywy dla przemysłu zdrowotnego w Polsce (patrz: cover). Niech bogaci Europejczycy marnują na zdrowie jak najwięcej pieniędzy, byle choć w części wydawali je u nas. Mamy po temu same atuty: dobrze wykształconych lekarzy (którzy sprawdza- ją się w Europie), w dodatku – w stosunku do standardów zachodnich – niesłychanie tanich, dostęp do do- brego sprzętu i przede wszystkim głodnych sukcesu menedżerów. Teoretycznie wystarczyłoby więc zain- westować trochę w marketing, dogadać się z zachodnimi kasami chorych, nieco doinwestować co ładniej- sze placówki i do systemu nie tylko wpłynęłyby dodatkowe pieniądze, ale również radykalnie odmieniłby się obraz rodzimej służby zdrowia. Tak zresztą dzieje się obecnie w całej Europie – jak piszemy w naszych artykułach w tym numerze Menedżera Zdrowia – mamy do czynienia z prawdziwymi migracjami lekarzy, a także w coraz większym stopniu – pacjentów (na leczenie w krajach ościennych – wg badań – zdecydo- wałoby się 50 proc. Niemców, 73 proc. Brytyjczyków i Holendrów, a ponad 75 proc. Szwedów).

Już teraz prawdziwy boom przeżywają prywatne kliniki przy zachodniej granicy oraz na Śląsku. Jak pi- sze nasz autor, w tym roku turyści medyczni wydadzą w Polsce już blisko 80 mln dolarów. A gdyby nasz system i urzędnicy NFZ byli bardziej elastyczni, część tej kwoty zarobiłyby również placówki publiczne.

Czy więc wykorzystamy ten czas? Czy nasi decydenci zdrowotni przestaną biadolić, a wezmą się za stworzenie warunków do zarobienia pieniędzy leżących na ulicy? Bo na razie efektem ich radosnej twórczości jest to, że marnotrawimy nie tylko pieniądze Polaków, ale i zdrowie.

Janusz Michalak redaktor naczelny

Cytaty

Powiązane dokumenty

„na marginesie chciałem dodać, że spośród różnych rozwiązań, jakie jawią się w związku z przejściem czynnego kapłana na emeryturę, to takie rozwiąza- nie jest

Przez wiele lat uczeń, który uzyskał najlepsze wyniki w nauce i uczeń, który wykazał się działaniami społecznymi jechał na wycieczkę zagraniczną w nagrodę za darmo..

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.. Jeśli tekst lub obrazki są

We wszystkich krajach, które mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, rozumie się przez to także opony całoroczne z homologacją zimową (symbol płatka śniegu na tle góry)..

We wszystkich krajach, które mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, rozumie się przez to także opony całoroczne z homologacją zimową (symbol płatka śniegu na tle góry)..

In this regard, an interesting issue in marketing policy is an evaluation of the differences related to the intention to purchase a CrM product between persons with a

[…] Wenn der Käufer mit einer Zahlung in Verzug gerät, gegen vertragliche Ver- einbarungen verstößt oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit

– informacyjne w postaci informacji nazwanej jako „zgłoszenie potrzeby wyjazdu” (które jest wyjściem od łącznika procesu „procesy klienta”, w tym również

Obejmuje on charakterystykę sposobu myślenia logistycznego, szczególną interpretację zasad racjonalnego działania, przy uwzględnieniu kryteriów optymalizacyjnych odnoszących

Niewątpliwie kłóciło się to z ce- lami Stalina, ale też i z tym, co miał w głowie Churchill, stojący na straży imperialnych, kolonialnych interesów Wielkiej Brytanii.. To jeden

Tak samo rzecz się ma z prawdziwą pobożnością: ona się oczywiście może objawiać także w słowach, a nawet powinna, ale na nich poprzestaw ać nie

Jeżeli dla niebezpieczeństwa grożącego musiano zaniechać budowy albo innych urządzeń, to właściciel gruntu może żądać wynagrodzenia o tyle, o ile grunt jego

Obniżenie poziomu homocysteiny w organi- zmie przyszłej mamy, wymagać będzie modyfikacji diety, a w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny pomocne będą dobrze

Inwestycja LG Chem pod Wrocławiem, pod względem wartości, jest największą w naszym kraju od roku 2001, jest kamieniem milowym w rozwoju elektromobilności w Polsce, stanie się też

Na cały raport składa się: charakterystyka szkoły (metryczka), opis sytua- cji szkoły, analiza zebranych danych dla każdego wymagania, komentarz do zebranych danych i

W drugim rzędzie autorka wskazuje na wewnętrzne podziały przestrzeni tekstowej, segmentację, czyli podział struktury treści tekstu na odcinki (np.. Pozycja otwarcia i

Częstym sposobem działania szpitali prywatnych, a zarazem elementem ich krytyki jest cream skimming (zjawisko spijania śmietanki – przyp. red.) – szpita- le te skupiają się

Przepisy regulujące skład osobowy komisji konkursowej zapewniają obiektywizm tego etapu postępowania. 4 rozporządzenia w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą

Podpisując umowę na budowę gazociągu bałtyckiego, niemiecki koncern chemiczny BASF i zajmujący się między innymi sprzedażą detalicznym odbiorcom gazu EON zyskały

Wydaje się jednak, że uczestnicy badania nie mają sprecyzowanej wizji swojej przyszłości w Polsce – zezwolenie na pobyt jest postrzegane jako coś pożytecznego dla ich

Whilst GPS loggers capture the spatial movement of an individual, it cannot record the necessary attribute information that can explain activities.. It is therefore necessary

Dopuszczanie do obrotu leków biopo- dobnych w krajach Unii odbywa się na pod- stawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2004 roku oraz wytycznych Europejskiej Agencji Leków

Dalszym krokiem rozwoju ruchu mesjanistycznego było utworzenie w 1979 roku Unii Żydowskich Kongregacji Mesjanistycznych (UMJC – Union of Messianic Jewish Congregations)