• Nie Znaleziono Wyników

Jak zmieniaæ, aby nic nie zmienić

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jak zmieniaæ, aby nic nie zmienić"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

lipiec 5/2006 55

od wydawcy

W sytuacji kryzysowej, w kraju wstrząsanym dotkliwymi protestami służby zdrowia, kolejni rezydenci pałacu przy ul. Miodowej w Warszawie nie robią nic!

Jak zmieniaæ , aby nic nie zmienić

Nadszedł okres wakacyjny. Czas odpoczynku, relaksu, lepszego nastroju i pięknej, słonecznej pogody. A więc mogłoby się wydawać, że zapanował okres

odprężenia i beztroski. Niestety, nawet Peter Drucker, guru zarządzania, autor znakomitej książki Zarządza- nie w burzliwych czasach, nie potrafił wyobrazić sobie sytuacji, z jaką w Polsce mamy do czynienia od wielu lat.

Peter Drucker proponuje bowiem w sytuacjach kryzysowych podjęcie wielu różnorodnych działań, które po- zwoliłyby wyjść z najtrudniejszych tarapatów. Nie wpadł jednak na genialne w swojej prostocie rozwiązanie, które jest stałą praktyką kolejnych szefów resortu zdrowia. W sytuacji kryzysowej, w kraju wstrząsanym do- tkliwymi protestami służby zdrowia, kolejni rezydenci pałacu przy ul. Miodowej w Warszawie nie robią nic!

Przepraszam, bo to nie jest jednak do końca prawda – ostatnio padają obietnice, że będzie lepiej za 7 lat (ostat- nio już mówi się nawet o 2–3 latach). W kraju, w którym kadencja piastowania urzędu ministra zdrowia trwa zazwyczaj rok, a praktycznie nie przekracza 2 lat, obietnice takie są niezmiernie krzepiące. Rząd z premierem na czele obiecywał i uspokajał, iż 30-proc. podwyżka wynagrodzeń nastąpi od 1 października 2006 r. Lecz pre- mier nie zdążył jej zaakceptować, bo złożył dymisję. Czy nowy premier dotrzyma obietnic składanych przez swego poprzednika? Czy władze, a zwłaszcza biedni pacjenci zdają sobie sprawę, co może nastąpić w paździer- niku w przypadku niespełnienia tych obietnic? Oczywiście, może się zdarzyć, iż decyzje Sejmu i plany finanso- we NFZ pozwolą na uruchomienie zapowiadanych podwyżek. Mam nadzieję, podobnie jak miliony obywate- li, że tak się stanie. Lecz tu rodzi się pytanie: jeśli normalnie nic się nie robi, to dlaczego nagle miałoby się wy- darzyć coś, co zaprzeczyłoby wszechwładnej w naszym kraju regule NICNIEROBIENIA?

Jacek £ukomski przewodnicz¹cy Kolegium Redakcyjnego

Niech bogaci Europejczycy marnują na zdrowie jak najwięcej pieniędzy, byle choć w części wydawali je u nas

Bia³a turystyka

Ludzie najpierw marnują zdrowie, aby dojść do pieniędzy, a potem marnują pieniądze, aby dojść do zdrowia – to popularne powiedzenie stwarza olbrzymie perspektywy dla przemysłu zdrowotnego w Polsce (patrz: cover). Niech bogaci Europejczycy marnują na zdrowie jak najwięcej pieniędzy, byle choć w części wydawali je u nas. Mamy po temu same atuty: dobrze wykształconych lekarzy (którzy sprawdza- ją się w Europie), w dodatku – w stosunku do standardów zachodnich – niesłychanie tanich, dostęp do do- brego sprzętu i przede wszystkim głodnych sukcesu menedżerów. Teoretycznie wystarczyłoby więc zain- westować trochę w marketing, dogadać się z zachodnimi kasami chorych, nieco doinwestować co ładniej- sze placówki i do systemu nie tylko wpłynęłyby dodatkowe pieniądze, ale również radykalnie odmieniłby się obraz rodzimej służby zdrowia. Tak zresztą dzieje się obecnie w całej Europie – jak piszemy w naszych artykułach w tym numerze Menedżera Zdrowia – mamy do czynienia z prawdziwymi migracjami lekarzy, a także w coraz większym stopniu – pacjentów (na leczenie w krajach ościennych – wg badań – zdecydo- wałoby się 50 proc. Niemców, 73 proc. Brytyjczyków i Holendrów, a ponad 75 proc. Szwedów).

Już teraz prawdziwy boom przeżywają prywatne kliniki przy zachodniej granicy oraz na Śląsku. Jak pi- sze nasz autor, w tym roku turyści medyczni wydadzą w Polsce już blisko 80 mln dolarów. A gdyby nasz system i urzędnicy NFZ byli bardziej elastyczni, część tej kwoty zarobiłyby również placówki publiczne.

Czy więc wykorzystamy ten czas? Czy nasi decydenci zdrowotni przestaną biadolić, a wezmą się za stworzenie warunków do zarobienia pieniędzy leżących na ulicy? Bo na razie efektem ich radosnej twórczości jest to, że marnotrawimy nie tylko pieniądze Polaków, ale i zdrowie.

Janusz Michalak redaktor naczelny

Cytaty

Powiązane dokumenty

[…] Wenn der Käufer mit einer Zahlung in Verzug gerät, gegen vertragliche Ver- einbarungen verstößt oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit

– informacyjne w postaci informacji nazwanej jako „zgłoszenie potrzeby wyjazdu” (które jest wyjściem od łącznika procesu „procesy klienta”, w tym również

Obejmuje on charakterystykę sposobu myślenia logistycznego, szczególną interpretację zasad racjonalnego działania, przy uwzględnieniu kryteriów optymalizacyjnych odnoszących

Na cały raport składa się: charakterystyka szkoły (metryczka), opis sytua- cji szkoły, analiza zebranych danych dla każdego wymagania, komentarz do zebranych danych i

Częstym sposobem działania szpitali prywatnych, a zarazem elementem ich krytyki jest cream skimming (zjawisko spijania śmietanki – przyp. red.) – szpita- le te skupiają się

Podpisując umowę na budowę gazociągu bałtyckiego, niemiecki koncern chemiczny BASF i zajmujący się między innymi sprzedażą detalicznym odbiorcom gazu EON zyskały

Wydaje się jednak, że uczestnicy badania nie mają sprecyzowanej wizji swojej przyszłości w Polsce – zezwolenie na pobyt jest postrzegane jako coś pożytecznego dla ich

Dopuszczanie do obrotu leków biopo- dobnych w krajach Unii odbywa się na pod- stawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2004 roku oraz wytycznych Europejskiej Agencji Leków