• Nie Znaleziono Wyników

1. Udowodnij, że ze środkowych dowolnego trójkąta zawsze można zbudować trójkąt i że pole tego trójkąta jest równe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Udowodnij, że ze środkowych dowolnego trójkąta zawsze można zbudować trójkąt i że pole tego trójkąta jest równe"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 19

1. Udowodnij, że ze środkowych dowolnego trójkąta zawsze można zbudować trójkąt i że pole tego trójkąta jest równe

3

4 pola wyjściowego trójkąta.

2. Punt 𝑃 leży na boku 𝐶𝐷 kwadratu 𝐴𝐵𝐶𝐷. Dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝑃 przecina odcinek 𝐵𝐶 w punkcie 𝑄. Udowodnij, że 𝐵𝑄 + 𝐷𝑃 = 𝐴𝑃.

3. Punkt 𝑃 leży wewnątrz trójkąta 𝐴𝐵𝐶, przy czym trójkąt 𝐴𝑃𝐶 jest

równoboczny. Niech ∢𝐶𝐵𝑃 = 𝛼 oraz

∢𝐴𝐵𝑃 = 𝛽. Udowodnij, że z odcinków 𝐴𝐵, 𝑃𝐵 i 𝐶𝐵 można zbudować trójkąt i wyznacz miary kątów tego trójkąta.

Rozwiązania należy oddać do piątku 15 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 16 lutego

do północy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozwiązania należy oddać do piątku 1 października do godziny 16.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 8 października do godziny 16.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 18 września do godziny 16.00 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 9 października do godziny 16.00 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 29 listopada do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

W trójkąt ostrokątny ABC wpisano kwadrat tak, że dwa jego wierzchołki należą do boku AB, a dwa pozostałe do pozostałych boków trójkąta.. Udowodnij, że pole tego

Rozwiązania należy oddać do piątku 17 stycznia do godziny 15.00 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 18

Rozwiązania należy oddać do piątku 9 listopada do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 23 listopada do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 30 listopada do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 1

Rozwiązania należy oddać do piątku 7 grudnia do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 8

Rozwiązania należy oddać do piątku 14 grudnia do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 15

Rozwiązania należy oddać do piątku 11 stycznia do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 1 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 2 lutego.

Rozwiązania należy oddać do piątku 8 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 9 lutego.

Rozwiązania należy oddać do piątku 22 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 23 lutego.

Rozwiązania należy oddać do piątku 1 marca do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 2 marca.

Rozwiązania należy oddać do piątku 15 marca do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 16 marca.

Rozwiązania należy oddać do piątku 5 kwietnia do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 6

Rozwiązania należy oddać do piątku 26 kwietnia do godziny 13.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do piątku 31 maja do godziny 13.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 1 czerwca.

Rozwiązania należy oddać do piątku 19 stycznia do godziny 15.00 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 20

Rozwiązania należy oddać do piątku 13 kwietnia do godziny 15.00 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 14