Kartkówka 1 (klasa VI) – Mnożenie ułamków zwykłych

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.matematykawpodstawowce.pl Joanna Palińska

TRENING PRZED KARTKÓWKĄ (mnożenie ułamków zwykłych) – klasa VI

ZAD. 1 Oblicz, skracając tam, gdzie to możliwe:

a) 5

b)

c)

d)

e)

ZAD. 2 Turysta przebył 360 km. Pierwszy etap, stanowiący

całej drogi, przebył pociągiem, potem całej drogi przebył statkiem, a resztę rowerem. Ile km przebył rowerem? Jaka to część całej trasy?

Figure

Updating...

References

Related subjects :