• Nie Znaleziono Wyników

KAZANIE NA GÓRZE NIE TROSZCZCIE SIĘ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KAZANIE NA GÓRZE NIE TROSZCZCIE SIĘ"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

NIE TROSZCZCIE SIĘ

Ewangelia Mateusza 6,24-34

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i

sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

(2)

NIE TROSZCZCIE SIĘ dopasuj wyrazy do tekstu

1. dwom 2. łokieć 3. niebieski 4. ptaki 5. utrapienia

6. liliom 7. jeść 8. Salomon 9. piec 10. pokarm

11. Królestwa 12. trawę 13. życie 14. dzień 15. mamonie

Nikt nie może …….. panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i …….. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o …….. swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż …….., a ciało niż odzienie?

Spójrzcie na …….. niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden ……..? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się …….. polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet …….. w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa …….. polną, która dziś jest, a jutro będzie w …….. wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy ……..? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz …….. wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw …….. Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż …….. jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego ……..

(3)

Dlaczego nikt nie może dwom panom służyć?

a) Bo albo jednego miłować będzie, a drugiego tylko polubi, albo jednego trzymać się będzie, a drugiego tylko czasem odwiedzi

b) Bo żaden pan nie chciałby mieć takiego sługi

c) Bo albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi

O co nie powinniśmy się troszczyć?

a) O Królestwo Boże i jego sprawiedliwość

b) O życie swoje, co będziemy jedli albo co będziemy pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziemy

c) O nic nie musimy się troszczyć, bo Bóg daje nam wszystko i żadne nieszczęście nas nie spotka

Na co mamy spojrzeć, gdy troszczymy się o jedzenie?

a) Na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec nasz niebieski je żywi

b) Na ptaki fioletowe, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a inne ptaki je żywią

c) Na półki w sklepie spożywczym

Czemu mamy się przypatrzeć, gdy troszczymy się o odzienie?

a) Zawartości szafy w swoim pokoju

b) Ptakom niebieskim, jak latają; nie pracują ani przędą c) Liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą

Kto nawet nie był tak przyodziany jak jedna z lilii?

a) Dawid w całej swojej poniewierce b) Salomon w całej chwale swojej c) Job w całej swojej udręce

Dlaczego mamy nie mówić: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

a) Bo tego wszystkiego poganie szukają; a Ojciec nasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy b) Bo o to wszystko martwią się rodzice

c) Bo tego wszystkiego dorośli szukają; a Ojciec nasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy

Czego powinniśmy szukać najpierw?

a) Królestwa Bożego i dobrego jedzenia b) Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego c) Dobrej pracy, żeby zarabiać dużo pieniędzy Co się stanie, gdy będziemy

najpierw szukać Królestwa Bożego?

a) Będziemy biedni i nieszczęśliwi b) Zabraknie nam czasu na pracę i naukę c) Wszystko inne będzie nam dodane

Dlaczego mamy się nie troszczyć o dzień jutrzejszy?

a) Gdyż nie wiadomo co się wydarzy w dniu jutrzejszym b) Gdyż nie musimy się troszczyć o nic; rodzice się troszczą za

nas

c) Gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

NIE TROSZCZCIE SIĘ

zaznacz prawidłową odpowiedź

(4)

NIE TROSZCZCIE SIĘ

znajdź 15 różnic

(5)

NIE TROSZCZCIE SIĘ

znajdź literę, która nie pasuje w słowie po lewej stronie, wpisz ją po prawej stronie i odczytaj hasło

CIAUŁO OFJCIEC DAZIŚ LIMLIE CHIWAŁA MAMWONA

ŁIOKIEĆ NIEBIESKEIE

TRORSKI PZOLNA OĘDZIENIE

PIEMC ŻOYCIE SAJLOMON

EPAN POMGANIE

TURAWA POKARBM UTORAPIENIE

PTAGKI

WUZROST

(6)

NIE TROSZCZCIE SIĘ

rozszyfruj słowa i wpisz je w pola po prawej stronie z liter z żółtych pół ułóż hasło

BOTRZEWAĆPO

LISPRAWOŚĆWIED

CIEŻY

LIELI

KARMPO

KIEBIESNIE

PIERAUTNIE

TWOLESKRÓ

WATRA

LOSAMON

NIEGAPO

CIECOJ

WIERMANIŁO

(7)

NIE TROSZCZCIE SIĘ rozszyfruj werset biblijny

Legenda:

E F & < . E Q & < $ & ( E F & < . E Q & <

! > . I , E & < ! & < $ / I . ! * E > ! & #

$ I > ! & < Q & < $ & ( G > ) % + < 6 > ) I 8 . :

6 & > I . ? ! I $ & E > ! & # 6 > $ , I $ & ( R ! & <

H > . R ! & < 6 ? % > ! > E > ! & # E > $ ) I Q E *

6 > $ , E & < # R ! & < 6 ? % > ! > $ E ? ) > G Q & <

% > ! > 6 $ E * $ Q * % I ) I . ! & E & < # &

) I 8 . E * 6 * % < @ ! & > Q & < G < R I % . > 6 I

$ E ? ) > G Q & < $ % . > 6 & < , + & 6 I w Q &

$ E ? ) > G Q & < % I ) I . * # I H < $ & (

? ) . * G < Q & < 6 , ! & ? R ! & < 6 ? % > ! >

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ż

> : F Q V

,

< ( /

R

9 & G ) + @ # ! # I 8 % . $ w I ? 6 * E H

(8)

Lista słów

TRAWA SZUKAĆ ŻYCIE

CIAŁO DRUGI DODAĆ

LILIE PTAKI SIAĆ

NIE TROSZCZCIE SIĘ znajdź ukryte słowa

Ć T H M D R U G I

L D Y A Ł U M I Z

K A R S F I A R A

Ł Ę B U N E Z M U Z D R

R C I A Ł O U P R B E D

S W Z B I E K O Ć U M O

P N W C L Ą A S I A Ć D

T K Z Ó L E Ć T M Ę L A

A Z S E A K R W Z W C Ć

K M T L I L I E C K U E

I L R T O Z Ż M B R Z K

T E C N Ą Ć B Ż Y C I E

Ę Ń E A I K P N R

Y Ą T R A W A C A

A O Ł Ę B Z C A N

(9)

P T P T R O S Z L E S T W O

O R I O J S N I E B N A Ć R

G Z E M O A P O L P I E S O

A Y C N I L E N K R Ó L E S T W O

W R Z U C O N A Ć Z K I P N I E W

C I E C S M T R Z Y M A Ć Ą R Ć A

M J Ś Ć I O C Z Y O E W R Ć Z O S

A E P R A N S A L D K R Ó N U C I

C O W A Z Ć M A M O N A

T Ć R Z I N A Y O D Z Ć

R Y N I E B I E S K I E

P R A K R O Ó L E W P R Z P N Ą Ć

O D Z I E S R O S A O M P O L N E

C O N O J Z S A L Ć N O N G R O S

J C P R A C O W A Ć T R Z A P O G

E I E N L Z N Ą Ć N I E B N Y M A

Ś E P I O Y E C S Z O J C I E C U

Ć S I A P Ć T R O K R Ó Z E W R Z

Lista słów

PRZYODZIEWAĆ POGANIE TRZYMAĆ SIAĆ TROSZCZYĆ SALOMON WRZUCONA POLNE PRACOWAĆ ROSNAĆ OJCIEC PIEC KRÓLESTWO NIEBIESKIE MAMONA JEŚĆ

NIE TROSZCZCIE SIĘ

znajdź ukryte słowa

(10)

D O C I K S Ł I T S O M R Z W I W O

Z D H G Ć O R T M Z A C N I E J S I

I Z W A R Ś M R Ł Ł D Z I Ć N I E N

E N A A N L O P O H C Ć E I E R P A

Ć I Ł P O K A W K W P I Ć Z P O Ł W

Y E A O W A I Ć I A Ł N I D T N A I

Ż O D Z I E N I E L A E Ć R J I M D

U Y Ł O R K T Z Ć P D I Z A U O Ć Z

Ł A W N M I S A Ł I Ć E Ż G T R E I

S Ł I I A E O C O W B P I O Ł A I C

C O P O Ć Ć R N I O Y A N W D Z N A

I M L N A E Z I W Ć W R T U A I E Ć

A Ć I Z D I W A N E I N Ś Ć I R I S

W Z R Ł J R Ć E P O K W O K R W P P

T R O U O N I J M I Ł I S G A O A S

I K T S K W E S C D P O K A R M R R

E R O D Z I A I H Z R L D E I B T A

O Ł T U J A Ł Ć W T P O T R Z E U W

Lista słów

NIE TROSZCZCIE SIĘ znajdź ukryte słowa

POTRZEBOWAĆ WZROST GARDZIĆ PIĆ

SPRAWIEDLIWOŚĆ TROSKI CHWAŁA ŻYWIĆ

UTRAPIENIE ODZIENIE JUTRO CIAŁO

NIENAWIDZIĆ POKARM ŁOKIEĆ POLNA

MAŁOWIERNI MIŁOWAĆ ZACNIEJSI SŁUŻYĆ

(11)

1. Co się stanie, gdy będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego?

Wszystko inne będzie nam … 2. Jasna część doby

3. Co Bóg przyodziewa? Trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec …

4. Czego mamy szukać najpierw? Królestwa … i sprawiedliwości jego

5. Komu nikt nie może służyć? Dwom … 6. Na co mamy spojrzeć? Na ptaki niebieskie,

że nie sieją ani żną, ani … do gumien 7. Co Bóg przyodziewa? Trawę polną, która

dziś jest, a … będzie w piec wrzucona 8. Co Jezus powiedział do tych, którzy się

troszczą o swoje odzienie? Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o …

9. Czemu mamy się przypatrzeć? Liliom …, jak rosną, nie pracują ani przędą

10. Dlaczego nikt nie może dwom panom służyć? Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim …

11. Kto żywi ptaki? Ojciec nasz …

12. Co Bóg przyodziewa? Trawę …, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona 13. Kto nie może dwom panom służyć?

NIE TROSZCZCIE SIĘ rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

14. Co się stanie, gdy będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego Wszystko … będzie nam dodane

15. Dlaczego nikt nie może dwom panom służyć?

Gdyż albo jednego … będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi

16. Przeciwieństwo „blisko”

17. Do czego ptaki niebieskie nie zbierają? Do … 18. Na co mamy spojrzeć? Na ptaki …, że nie sieją

ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec nasz niebieski żywi je

19. Kto nie był przyodziany jak jedna z lilii? Nawet

… w całej chwale swojej

20. Dlaczego mamy nie troszczyć się i nie mówić:

co będziemy jeść albo co będziemy pić? Bo tego … poganie szukają

21. Czego mamy szukać najpierw? … Bożego i sprawiedliwości jego

22. O co mamy się nie troszczyć? O życie swoje, co będziemy jedli albo co będziemy …, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziemy 23. Dlaczego mamy nie troszczyć się o życie

swoje? Bo życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż …

24. Co Bóg przyodziewa? Trawę polną, która … jest, a jutro będzie w piec wrzucona 25. Ilu panom nikt nie może służyć?

26. Do czego nie możemy dodać jednego łokcia?

Do swego …

27. Czego mamy szukać najpierw? Królestwa Bożego i … jego

28. O co mamy się nie troszczyć? O życie swoje, co będziemy jedli albo co będziemy pili, ani o … swoje, czym się przyodziewać będziemy

29. Czemu mamy się przypatrzeć? … polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą

30. Kto żywi ptaki? … nasz niebieski 31. Przeciwieństwo „nic”

32. Dlaczego mamy nie troszczyć się o dzień jutrzejszy? Gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne …

33. Dlaczego nikt nie może dwom panom służyć?

Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego … się będzie, a drugim pogardzi

34. O jaki dzień mamy się nie troszczyć?

35. O co mamy się nie troszczyć? O życie swoje, co będziemy … albo co będziemy pili

36. Na co mamy spojrzeć? Na … niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien 37. Inaczej „jedzenie”

38. Dlaczego nikt nie może dwom panom służyć?

Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a … miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi

39. Czego nie możemy robić? … Bogu i mamonie 40. Kto nie był przyodziany jak jedna z lilii? Nawet

Salomon w całej … swojej

41. O co mamy się nie troszczyć? O … swoje 42. Co dzień ma dosyć? Swego …

Hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 26

37

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

24 22

38 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 1

2 3

4 5

6

7

8 9

10

11 12

13

14

15

21 16

17

18

19

25 20

23

26 37

27

28 29

30

31 32

33 48

43

39

40 41

45

42

44

46 47 49

34 35

36

24

22

38

50

51

52 63

53

54 55

56

57 58

59

65

66

67

68 60

61

62

64

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

21

16

17 18 19

27 20

23

28

37

26

29

25

30 31 32 33

39 40

41 42

34 35

36

24 22

38

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi,

Proprio l’individuazione e la denuncia di queste ultime rite- niamo rappresenti il primo passo per implementare quella prospettiva teorica dell’economia sociale di mercato alla

Delbono zaopiekował się nim, podzielił się z nim swoim domem, a ten niezwykły, pełen charyzmy i wewnętrz- nego piękna człowiek stał się nie tylko towarzyszem życia reżysera

jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo jednego trzymać się będzie, a drugim wzgardzi.. Nie możecie Bogu służyć

Mimo że być może wydaje się to niektórym czy- telnikom nudne i dziwne, że wciąż o tym piszę – podjęto uchwały, które są jednocześnie zwykłe dla członków rady, ale

ucieszyłem się że piszemy podobne do siebie wiersze piszę wiersze które są podobne do wierszy wielu poetów spełnia się marzenie mojego życia. antologia polskiej poezji bez dat i

Kształcąc się w kierunku zarządza- nia w ochronie zdrowia, należy więc stale poszukiwać możliwości doskonalenia.. Młodzi Menedżerowie Me- dycyny to organizacja, która

(pozostawmy na razie na boku rozważania niuansujące kategorię męskości, bo oczywiście jest to męskość swoiście pojęta, w sposób historyczno-kulturowy uwarunkowana,