KLASA 6 A. Klasa 6 A. Lekcja r. Temat: Sprawdzian z działu I. SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 1

141  Download (11)

Pełen tekst

(1)

KLASA 6 A

Dzień dobry,

bardzo Was proszę o potwierdzenie swojej obecności na lekcji. Otwórzcie Librusa e-dziennik i kliknąć tylko na wiadomość ode mnie.

Po napisaniu sprawdzianu ma być odesłany najpóźniej do godz. 13 na mój adres, który podany jest w dzisiejszej wiadomości na Librusie w e-dzienniku.

Klasa 6 A

Lekcja 26.10.2020 r.

Temat: Sprawdzian z działu I.

SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 1

(2)

……… kl. 6 A 26.10.2020 r.

Imię i nazwisko ucznia

PRACUJ SAMODZIELNIE!

1. Przeczytaj uważnie tekst Wandy Markowskiej „Orfeusz i Eurydyka”

zamieszczony w podręczniku na str. 54-57.

2. Znajdź w tekście odpowiedzi na pytania i wykonaj polecenia od 1 do 5.

3. Przy każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Zadanie 1. Tracja była położona A. na terenie nizinnym.

B. na terenie wyżynnym.

C. na pustyni.

D. na terenie górzystym.

Zadanie 2. Hamadriada była A. nimfą powietrzną.

B. nimfą leśną.

C. nimfą drzewną.

D. nimfą wodną.

Zadanie 3. Do ukąszenia Eurydyki doszło podczas A. ucieczki przed Aristajosem.

B. snu nimfy.

C. wizyty u Heliosa.

D. zwiedzania Olimpu.

Zadanie 4. Struny w harfie Orfeusza były zrobione A. ze srebra.

B. ze złota.

C. z jedwabiu.

D. z masy perłowej.

(3)

Zadanie 5. Cerber był A. smokiem.

B. cyklopem.

C. psem.

D. bazyliszkiem.

4. Przeczytaj uważnie pozostałe polecenia i udziel poprawnych odpowiedzi.

5. Zwróć uwagę na polecenia zamknięte, ponieważ mogą zawierać opcję wielokrotnego wyboru.

Zadanie 6. Podkreśl sylabę, na którą pada akcent w każdym z podanych wyrazów.

wyszedłbym robiłby kupiłbyś napisaliby

Zadanie 7. Widocznym sygnałem przeżywanych emocji jest zmiana koloru twarzy. Podaj po jednym przykładzie związku frazeologicznego będącego synonimem człowieka w złości, a także człowieka bladego (np. z powodu zdenerwowania).

………

……….

Zadanie 8. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych zamieszczonych poniżej.

a) być człowiekiem wielkiego serca

………

………

b) mieć gołębie serce

………

………

(4)

Zadanie 9. Wskaż, które z przykładów zawierają same ożywienia (animizacje).

A. Wiatr dotykał mnie czule i szeptał do ucha.

B. Wiatr uciekał przed burzą.

C. Wiatr wyznaje miłość chmurze.

D. Wiatr lata po polu.

Zadanie 10. Podkreśl słowa nacechowane neutralnie.

babcia liścik pan interesant paniusia godziny urzędowania całuski składnia pyszczek biuro

Zadanie 11. Zaznacz, które z podanych sytuacji mają charakter oficjalny.

A. Rozmowa doradcy bankowego z kredytobiorcą.

B. Przemowa dyrektora na zebraniu z członkami zarządu.

C. Dyskusja kolegów w szatni na boisku.

D. Rozmowa telefoniczna między matką a córką.

Zadanie 12. Określ rodzaj narracji w podanych zdaniach.

Przez dwa tygodnie kruk nie pojawił się w parku. Spacerowicze snuli domysły, co jest powodem nieobecności ptaka w jego altance. „Jak bardzo nam go brakuje” – mówili ludzie.

………

Zadanie 13. Zapisz trzy najważniejsze – twoim zdaniem – obowiązki internauty podczas komunikowania się z innymi użytkownikami sieci. Użyj zdań oznajmujących w 1. os. lp.

………

………

………

Zadanie 14. Podaj tytuły dwóch utworów, w którym pojawia się fikcja literacka.

………

………

(5)

Zadanie 15. Podkreśl te określenia, które charakteryzują utwór realistyczny.

prawda fikcja prawdopodobieństwo wyobrażenie fakt zmyślenie realizm niezależność od świata rzeczywistego

Zadanie 16. Zredaguj krótkie ogłoszenie do gazetki szkolnej. Zapisz je w stylu nieoficjalnym.

W swojej wypowiedzi uwzględnij sformułowania typowe dla wskazanego stylu.

………

………

………

………

………

………

Dziękuję!

Proszę odesłać najpóźniej do 13:00 na mojego e-maila (jest w wiadomości w Librusie).

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :