• Nie Znaleziono Wyników

KLASA 6 A. Klasa 6 A. Lekcja r. Temat: Sprawdzian z działu I. SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KLASA 6 A. Klasa 6 A. Lekcja r. Temat: Sprawdzian z działu I. SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 1"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

KLASA 6 A

Dzień dobry,

bardzo Was proszę o potwierdzenie swojej obecności na lekcji. Otwórzcie Librusa e-dziennik i kliknąć tylko na wiadomość ode mnie.

Po napisaniu sprawdzianu ma być odesłany najpóźniej do godz. 13 na mój adres, który podany jest w dzisiejszej wiadomości na Librusie w e-dzienniku.

Klasa 6 A

Lekcja 26.10.2020 r.

Temat: Sprawdzian z działu I.

SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 1

(2)

……… kl. 6 A 26.10.2020 r.

Imię i nazwisko ucznia

PRACUJ SAMODZIELNIE!

1. Przeczytaj uważnie tekst Wandy Markowskiej „Orfeusz i Eurydyka”

zamieszczony w podręczniku na str. 54-57.

2. Znajdź w tekście odpowiedzi na pytania i wykonaj polecenia od 1 do 5.

3. Przy każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Zadanie 1. Tracja była położona A. na terenie nizinnym.

B. na terenie wyżynnym.

C. na pustyni.

D. na terenie górzystym.

Zadanie 2. Hamadriada była A. nimfą powietrzną.

B. nimfą leśną.

C. nimfą drzewną.

D. nimfą wodną.

Zadanie 3. Do ukąszenia Eurydyki doszło podczas A. ucieczki przed Aristajosem.

B. snu nimfy.

C. wizyty u Heliosa.

D. zwiedzania Olimpu.

Zadanie 4. Struny w harfie Orfeusza były zrobione A. ze srebra.

B. ze złota.

C. z jedwabiu.

D. z masy perłowej.

(3)

Zadanie 5. Cerber był A. smokiem.

B. cyklopem.

C. psem.

D. bazyliszkiem.

4. Przeczytaj uważnie pozostałe polecenia i udziel poprawnych odpowiedzi.

5. Zwróć uwagę na polecenia zamknięte, ponieważ mogą zawierać opcję wielokrotnego wyboru.

Zadanie 6. Podkreśl sylabę, na którą pada akcent w każdym z podanych wyrazów.

wyszedłbym robiłby kupiłbyś napisaliby

Zadanie 7. Widocznym sygnałem przeżywanych emocji jest zmiana koloru twarzy. Podaj po jednym przykładzie związku frazeologicznego będącego synonimem człowieka w złości, a także człowieka bladego (np. z powodu zdenerwowania).

………

……….

Zadanie 8. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych zamieszczonych poniżej.

a) być człowiekiem wielkiego serca

………

………

b) mieć gołębie serce

………

………

(4)

Zadanie 9. Wskaż, które z przykładów zawierają same ożywienia (animizacje).

A. Wiatr dotykał mnie czule i szeptał do ucha.

B. Wiatr uciekał przed burzą.

C. Wiatr wyznaje miłość chmurze.

D. Wiatr lata po polu.

Zadanie 10. Podkreśl słowa nacechowane neutralnie.

babcia liścik pan interesant paniusia godziny urzędowania całuski składnia pyszczek biuro

Zadanie 11. Zaznacz, które z podanych sytuacji mają charakter oficjalny.

A. Rozmowa doradcy bankowego z kredytobiorcą.

B. Przemowa dyrektora na zebraniu z członkami zarządu.

C. Dyskusja kolegów w szatni na boisku.

D. Rozmowa telefoniczna między matką a córką.

Zadanie 12. Określ rodzaj narracji w podanych zdaniach.

Przez dwa tygodnie kruk nie pojawił się w parku. Spacerowicze snuli domysły, co jest powodem nieobecności ptaka w jego altance. „Jak bardzo nam go brakuje” – mówili ludzie.

………

Zadanie 13. Zapisz trzy najważniejsze – twoim zdaniem – obowiązki internauty podczas komunikowania się z innymi użytkownikami sieci. Użyj zdań oznajmujących w 1. os. lp.

………

………

………

Zadanie 14. Podaj tytuły dwóch utworów, w którym pojawia się fikcja literacka.

………

………

(5)

Zadanie 15. Podkreśl te określenia, które charakteryzują utwór realistyczny.

prawda fikcja prawdopodobieństwo wyobrażenie fakt zmyślenie realizm niezależność od świata rzeczywistego

Zadanie 16. Zredaguj krótkie ogłoszenie do gazetki szkolnej. Zapisz je w stylu nieoficjalnym.

W swojej wypowiedzi uwzględnij sformułowania typowe dla wskazanego stylu.

………

………

………

………

………

………

Dziękuję!

Proszę odesłać najpóźniej do 13:00 na mojego e-maila (jest w wiadomości w Librusie).

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Uzupełnij luki, wpisując odpowiednie nazwy części zdania. Uzupełnij luki, wpisując

Przykładem tego jest dzieło, które widziałaś/ widziałeś przed chwilą a także to poniżej.. Dziewiąta gra 9x9

Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe.. Okres zbioru ogórków trwa krócej od okresu, kiedy można

Odpowiedź: Maciek może zbudować ……… takich wież... Ile

Sprawdzian diagnozujący na rozpoczęcie drugiego roku nauki języka niemieckiego – klasa 6 Podręcznik: Der, die, das-neu, klasa 6I. Odpowiedz, stosując wyrażenia podane

Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą możesz uzyskać za poprawne rozwiązanie.. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla

Sprawdzian diagnostyczny klasa I (ZP) - czerwiec

Przedstawiamy  Państwu  propozycję  sprawdzianu  diagnostycznego  na  koniec  klasy  I  szkoły  ponadgimnazjalnej  opracowanego  na  wzór  arkusza  maturalnego 

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję po

Nauczę się, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.. Gimp – praca na warstwach, łączenie

Na jedwabnych niciach zawieszono pałeczkę naładowaną ujemnie i zbliżano do niej pałeczkę naładowaną dodatnio (patrz rysunek)C. Oceń prawdziwość

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. W przypadku odbicia się światła od powierzchni II nie jest

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe... A. Okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie jest dwa razy

A. Wartość prędkości chwilowej tego pociągu ani razu nie przekroczyła 50. Wartość prędkości średniej tego pociągu wynosiła 60.. Na wykresie przedstawiono zależność

ciało Y jest izolatorem, bo elektrony nie mogą przemieścić się na drugą stronę kulki.. przy naelektryzowaniu metalu większym ładunkiem elektrony mogłyby się przemieścić na

Oblicz ile m² okleiny potrzeba, aby okleić nią szafę, która ma kształt prostopadłościanu o krawędziach a=1m b=0,5m

W najbliższym otoczeniu znajdziecie wiele rzeczy: dużych i małych, które mają kształt prostopadłościanu.. Ściany prostopadłościanu

Ile litrów wody zmieści się w akwarium, które ma kształt sześcianu o krawędzi 50cm?.. Ile litrów soku zmieści się w kartonie, który ma kształt sześcianu o krawędzi

Siatka sześcianu to odpowiednio narysowana i wycięta kartka, karton czy inny materiał, z których po pozaginaniu można złożyć sześcian.. To jest sześcian To jest

Narysować odcinek w danej skali to inaczej narysować go krótszego lub dłuższego od

Przeczytajcie podrozdział „Koncepcje granicy wschodniej” wraz z tekstem źródłowym ze strony 222 i wpiszcie do zeszytu w formie punktów w tabeli założenia każdej z

Oblicz wysokość piramidy Cheopsa, mając dane: Długość krawędzi podstawy 230m, długość cienia piramidy 250m, długość użytego drąga 3m, długość cienia drąga – 7m..