Opisz budowę paproci

Download (0)

Full text

(1)

Biologia klasa V 5.05.2020

Temat lekcji: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z tematów : paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne.

Zadanie do wykonania: Proszę o uzupełnienie testu składającego się z trzech tematów.

Test należy przesłać do 8.05.2020. Test jest na ocenę.

Pozdrawiam serdecznie!

Temat: Paprotniki

1. Skreśl wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje. (0–2 p.)

Paprotniki najczęściej występują w suchych / wilgotnych środowiskach lądowych. Tylko nieliczne żyją w wodzie. U paprotników nie występują / występują organy roślinne.

2. Opisz budowę paproci. Skorzystaj z określeń podanych poniżej. (0–3 p.) młody liść, dojrzały liść, kłącze, zarodnie

3. Rozpoznaj przedstawicieli paprotników i podaj ich nazwy. (0–2 p.)

(2)

4. Oceń, czy poniższe zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa. (0–3 p.)

1. Skrzyp polny wykształca dwa typy pędów – wiosenny i letni. P F 2. Widłaki mają duże, pierzaste liście o długich ogonkach liściowych. P F 3. Paprocie wytwarzają wieloletni korzeń zwany kłączem. P F

Temat: Okrytonasienne

1. Przyporządkuj podanym nazwom form roślin okrytonasiennych (A–C) odpowiednie opisy (1–4). (0–3 p.)

A. Drzewa.

B. Krzewy.

C. Rośliny zielne.

1. Mają cienkie, zielone łodygi.

2. Mają grubą, długą łodygę zwaną pniem.

3. Mają krótką łodygę, której rozgałęzienia tworzą się nisko nad ziemią.

4. Przypominają krzewy, ale są od nich mniejsze.

A. B. C.

2. Opisz budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej. Skorzystaj z określeń podanych poniżej.

(0–3 p.) płatki korony, dno kwiatowe, słupek, pręcik

3. Podaj nazwę tej czynności życiowej rośliny okrytonasiennej, w której uczestniczy słupek.

(0–1 p.)

4. Skreśl wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje. (0–2 p.)

Do zapłodnienia u roślin okrytonasiennych nie jest / jest potrzebna woda. Komórki plemnikowe / jajowe są transportowane przez łagiewkę pyłkową do wnętrza zalążka.

(3)

5. Spośród podanych cech budowy (A–E) wybierz cechy budowy kwiatów zapylanych przez zwierzęta. Wpisz do tabeli odpowiadające im oznaczenia literowe. (0–1 p.)

A. Okwiat jest duży, barwny i pachnący.

B. Kwiat wytwarza nektar.

C. Pyłek jest ciężki i lepki.

D. Pyłek jest lekki i sypki.

E. Okwiat jest zredukowany i bezwonny.

Temat: Nagonasienne

1. Rozpoznaj na ilustracjach rośliny nagonasienne i podaj ich nazwy. (0–2 p.)

2. Spośród podanych cech (A–E) wybierz cechy roślin nagonasiennych. Wpisz do tabeli odpowiadające im oznaczenia literowe. (0–1 p.)

A. Kłos zarodnionośny.

B. Nasiona.

C. Szyszki.

D. Kwiat.

E. Zarodniki.

3. Skreśl wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje. (0–2 p.)

Większość roślin nagonasiennych należy do roślin iglastych / liściastych. Są to przeważnie rośliny zimozielone. Oznacza to, że nie zrzucają liści / zrzucają liście na zimę.

4. Opisz budowę sosny. Skorzystaj z określeń podanych poniżej. (0–3 p.)

korona, kwiatostan żeński, kwiatostan męski, szyszka dwuletnia

Cechy kwiatów zapylanych przez zwierzęta

Cechy roślin nagonasiennych

(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :