Pełen tekst

(1)

ST-3500A Seagate 3,5" IDE

Pojemność Dysk n iesfo m ato w any Form at (512B na sektor)

całkowita [MB] 478,8 406,42

pow ierzchni [MB] fiz. 0,26

cylindra [MB] fiz. 58,06

ścieżki [B] log. 31744

W ym iary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

głębokość [m m ] 146,1

ciężar [kg] 0,68

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 4 8

cylindrów 1547 895

g ło w ic danych 7 15

g ło w ic serwo 1 1 głowica martwa

suma sektorów 832350

sekt/ścieżkę 62

Opóźnienia [m s]

Średnio

RAM 9,9/10,6

T R T R 2

M ax 21,5

Latency 6,61

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

5 ... 55 -4 0... 70

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ] Dysk zaparkowany

Praca bez b łęd ów B łę d y korygowalne

Y/rtpre. Re-wrt curr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. Z B R Prędkość transm isji MB/s]

Dysk <■> Bufor 2,7 ...4 ,5 B ufor <-> Rost

Niezawodność B łę d y (x x-> 1 na Exx) M TB F [*1000h] MTTR [m in] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

200 13 7

B ufor dysku [kB] 256

Prędkość obr. [1/m in] 4535 Sytem kodowania (1,7)RLL Gęstość zapisu [TPI] 2150

Pozycjoner Voice Coil

S tart / Stop [s]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy R W w v v n Max Spin-up Idle Stand-by Sleep pobór m ocy [W] 5,000

linia +12V [A] 0,400 1,500

linia +5V [A] 0,200

(2)

Widok z boku na S1 -S3

i 1

ę ,

, , ,

/ S1 M

\ S2 (res) : \

\

S3 (res)

S1: EXT. LED 1 f ° | ° I °

2 10 1 o 10 S1 S2S3 S1/1 - LED- S 1 /2 -L E D +

J5: EXT. SYNC.

EXT. SYNC J5/3 « SYNC J5/4 » GND Zwora F=off I

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o H * — 1 fo o o o]

J5 (A-H)

DB7 o o DB6 o o DB5 o o DB4 ° ° DB3 ° ° DB2 ° o DB1 « «>

DBO o o GND 0 « ' o o IOW o o IOR • °

IRQ ° ° AD1 ® ° AD2 » o CSO ° o d s p Li_i

GND DB8 DB9 DBA DBB DBC DBD DBE DBF KEY GND GND GND CSL GND S16 PDG AD2 CS1 GND

BL0KJ5 (A-H)

A [?J

> 0 0 » 1 • 2

B §

0 o • 21

c :■

• 21

D :j Ill:

o 1o ?

e

i r TU F : J l

» 21

G |:

H : r ,

A

3

B

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

B

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

A f t b Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

C f t

Do końcówki 39 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał SP (Slave Present). Zainstalowanie C wyklucza instalację D lub E.

c #

Sygnał SP nie jest wyprowadzany na końcówkę 39 magistrali IDE.

D

%

Do końcówki 39 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał DA (Drive Active).

Sygnał DA nie jest wyprowadzany na końcówkę 39 magistrali IDE

E

S

Do końcówki 39 m agsfrai IDE doprowadzany jest sygnał syn­

chro REFSIG. Zainstalowanie E wyklucza instalację C,D,F lub G.

E H

Sygnał REFSIG nie jest wyprowadzany na końcówkę 39 magistrali IDE.

F

§

Dysk nie korzysta: _ ętrznych sygnałów synchronizujących.

Instalacja F wyklucza E,G lub H.

r i >

Zewnętrzny sygnał synchronizacyjny doprowadzany jest do punktów zwory F.

g

M

Do końcówki 28 magistrali IDE doprowadzany jest sygnał REFSIG. Zainstalowanie G wyklucza instalację E lub F.

g #

Sygnał REFSIG nie jest wyprowadzany na końcówkę 28 magistrali IDE.

H

|

Wyborem Master-Slave steruje sygnał na linii 28 (Cable Select) magistrali IDE. Instalacja H wyklucza E lub F.

Wybór napędu (Master-Slave) dokonywany jest na podstawie położenia zwor A i B.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :