• Nie Znaleziono Wyników

Rodzice dzieci niepełnosprawnych.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rodzice dzieci niepełnosprawnych."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Forma pracy / rodzaj Grupa wsparcia

Nazwa / temat Warsztaty dla rodziców

Odbiorcy Rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Cele Wymiana doświadczeń na temat radzenia sobie

z problemami szkolnymi i pozaszkolnymi własnych dzieci.

Wsparcie emocjonalne w trudnościach z dzieckiem niepełnosprawnym .

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności)

Lepsze radzenie sobie z problemami dziecka niepełnosprawnego.

Lepsze radzenie sobie z własnymi problemami wynikającymi z opieki nad dzieckiem

niepełnosprawnym.

Czas trwania 1 raz w miesiącu

od listopada 2011 do maja 2012

Miejsce zajęć Poradnia

Liczba uczestników 10-12 osób

Osoba prowadząca Jolanta Wdowiak – Konkolska

Ewa Bilińska

Informacje, zgłoszenia Sekretariat / bezpośrednio z osobą prowadzącą

Realizacja Po zebraniu grupy

(2)

Forma pracy / rodzaj Grupa wsparcia

Nazwa / temat Warsztaty dla nauczycieli

Odbiorcy Nauczyciele wspomagający pracujący

w klasach integracyjnych.

Cele Wymiana doświadczeń

Wypracowanie nowych form i metod pomocy uczniom z niepełnosprawnością.

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności)

Nabycie nowych form i metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością Odreagowanie stresu emocjonalnego związanego z pracą w trudnych warunkach psychicznych.

Czas trwania 1 raz w miesiącu

od listopada 2011 do maja 2012

Miejsce zajęć Poradnia

Liczba uczestników 8-15 nauczycieli

Osoba prowadząca Jolanta Wdowiak – Konkolska

Ewa Bilińska

Informacje, zgłoszenia Sekretariat / bezpośrednio z osobą prowadzącą

Realizacja Po zebraniu grupy

(3)

Forma pracy / rodzaj Grupa wsparcia

Nazwa / temat Cykliczne spotkania warsztatowe

Odbiorcy Pedagodzy i psycholodzy szkolni

Cele Praca nad trudnymi przypadkami uczniów.

Wzbogacanie warsztatu pracy o elementy psychoterapii.

Identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie z klientem.

Niwelowanie negatywnych skutków stresu zawodowego w pracy pedagoga i psychologa.

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności)

Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

Odreagowanie stresu emocjonalnego związanego z pracą w trudnych warunkach psychicznych.

Czas trwania Rok szkolny / 1 raz w miesiącu

Miejsce zajęć Poradnia

Liczba uczestników 5 – 10 nauczycieli

Osoba prowadząca Renata Bogucka

Informacje, zgłoszenia Sekretariat / bezpośrednio z osobą prowadzącą

Realizacja Po zebraniu grupy

(4)

Forma pracy / rodzaj Grupa wsparcia

Nazwa / temat

Cykliczne spotkania

Odbiorcy

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

Cele

Przekazywanie informacji dotyczących współpracy szkół i poradni, zmian

oświatowych i interpretacji przepisów prawa.

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe kompetencje w zakresie pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności)

Efektywna współpraca szkół i poradni w organizowaniu systemu wsparcia szkół i środowiska rodzinnego.

Czas trwania Rok szkolny / 1 raz w miesiącu

Miejsce zajęć Poradnia

Liczba uczestników Pedagodzy i psycholodzy z powiatu polkowickiego

Osoba prowadząca Renata Czapczyńska

Informacje, zgłoszenia Pisemne zawiadomienie o spotkaniu i tematyce

Realizacja w ustalonych terminach

(5)

Forma pracy / rodzaj Grupa wsparcia

Nazwa / temat Warsztaty dla rodziców

Odbiorcy Rodzice dzieci niepełnosprawnych lub

zagrożonych niepełnosprawnością, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Cele Wsparcie merytoryczne i emocjonalne

w aspekcie rozwoju i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Uczenie racjonalnych sposobów zachowania w sytuacjach trudnych.

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności)

Lepsze radzenie sobie z problemami rozwojowymi małego dziecka . Możliwość wymiany doświadczeń i odreagowania emocjonalnego.

Czas trwania

1 raz w miesiącu

od listopada 2011 do maja 2012

Miejsce zajęć Poradnia

Liczba uczestników 5-12 osób

Osoba prowadząca Katarzyna Fedorczak

Zastępstwo: Beata Błażewicz – Sip Renata Pośpiech

Informacje, zgłoszenia

Sekretariat / bezpośrednio z osobą prowadzącą

Realizacja Po zebraniu grupy

Cytaty

Powiązane dokumenty

(1988), Biological predispositions and social control in adolescent sexual beha- vior.. R elationship d eterioration betw een the mem bers of fam ilies w ith

Propozycje pytań dla dzieci - Czym zajmuje się pisarz.. - W jakiej atmosferze

trzyma dwa jednakowe jajka i prosi dzieci, aby zastanowiły się, po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie gotowane!. Dzieci podają swoje

Dzieci najpierw obserwują, a potem opowiadają o zmianach – lód się rozpuścił, pojawiła się para wodna, gdy jest jej dużo, opada, gdy będzie mróz, zamarznie; na koniec

Wejdź w link poznaj symbole adwentu, zaśpiewaj piosenkę, wysłuchaj opowiadania a dowiesz się co robić, aby dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia

4) zebrane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa w tym: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Województwu Świętokrzyskiemu i

Zwraca uwagę (dziecko) na kolory łąki, opisuje uczucia, jakie budzą się w nich, kiedy patrzą na reprodukcje. Zwracamy dziecku uwagę na przedstawione na reprodukcjach kwiaty...

Bo oto trzej królowie w drodze za gwiazdą zanim znaleźli Dziecię Jezus, stanęli na zamku króla Heroda, pytając go o mającego narodzić się Wielkiego