Przedmiar robót BudowlanaRodzaj robót (branż

21  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Przedmiar robót

Budowlana Rodzaj robót (branża):

Przebudowa części parteru budynku nr 38 Inwestycja

ul. Andrzeja Sołtana 7 Adres:

05-400 Otwock-Świerk Kody CPV:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Inwestor:

ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock-Świerk

BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Wykonawca:

ul. Powstańców Warszawy 14 05-420 Józefów

mgr inż. Marek Frelek Sporządził:

Sprawdził:

24.10.2017 Data opracowania:

Wykonawca Inwestor

Strona tytułowa przedmiaru

(2)

Ilość robót składowe

Jm Opis

Kod Lp

6 5

4 3

2 1

Roboty budowlane 1

1

Roboty rozbiórkowe 218

1.1

16,335 m2

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0348-02 1.1.1

16,335 m2

(3,35+1,60)*3,30

148,269 m2

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0348-03 1.1.2

135,399 m2

(5,00+2,16+2,90+2,44+2,75+2,68+1,50+4,05+4,80*2+1,00+2,10+0,80+0,50+1,5 0+1,25+0,25+0,15+0,40)*3,30

12,870 m2

(2,70+1,20)*3,30

20,035 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

KNR 4-01 0349-02 1.1.3

8,602 m3

4.80*0.64*2,80

2,228 m3

3.00*0.25*2,97

8,038 m3

4.00*0.64*3,14 Poszerzenie otworu

0,221 m3

0,25*0,42*2,10

0,446 m3

2,36*0,42*0,45

0,500 m3

1.00*2.00*0,25

11,000 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

KNR 4-01 0354-07 1.1.4

11,000 szt.

9+2

11,400 m2

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

KNR 4-01 0354-08 1.1.5

11,400 m2

1.75*2.00+2.15*2.00+0,90*2,00*2

14,550 m

Wykucie z muru podokienników KNR 4-01 0354-12

1.1.6

14,550 m

2.36*5+2,75

131,030 m2

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej KNR 4-01 0811-07

1.1.7

Hall

112,310 m2

112,31

Biuro przepustek

8,020 m2

8,02

Pomieszczenie gospodarcze

2,100 m2

2,10 Łazienka

8,600 m2

8,60

31,600 m2

Rozebranie okładziny ściennej KNR-W 4-01

0821-08 1.1.8

Łazienka ściany

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

10,430 m2

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej KNR 4-01 0807-04

1.1.9

Stopnie schodów, podstopnic i spocznika

10,430 m2

2.80*0.4*3+4*2,80*0,16+2.03*2.60

2,000 m

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0331-08 1.1.10

2,000 m

2,00

6,600 m

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0332-06 1.1.11

6,600 m

3.30*2

44,936 m3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu

KNR 4-01 0106-04 1.1.12

Ściany

0,980 m3

(3.35+1.60)*3.30*0,06

16,248 m3

(5.00+2.16+2.90+2.44+2.75+2.68+1.50+4.05+4.80*2+1.00+2.10+0.80+0.50+1.5 0+1.25+0.25+0.15+0.40)*3.30*0,12

8,602 m3

4.80*0.64*2,80

2,228 m3

3.00*0.25*2,97

8,038 m3

4.00*0.64*3.14

0,221 m3

0.25*0.42*2.10

0,446 m3

2,36*0,42*0,45

1,544 m3

(2.70+1.20)*3.30*0,12

0,500 m3

1.00*2.00*0,25 Podokienniki

0,728 m3

(2.36*5+2.75)*0,05 Posadzki

3,369 m3

112.31*0,03

(3)

6 5

4 3

2 1

0,241 m3

8.02*0,03

0,063 m3

2.10*0,03

0,522 m3

(2.80*0.4*3+4*2.80*0.16+2.03*2.60)*0,05 Łazienka podłoga

0,258 m3

8.60*0,03 Łazienka ściany

0,948 m3

((2.68*2+1.50*2+1.20*2+1.48*2+1.36*2+1.48*2)*2.00-(0.90*2.00*4))*0,03

44,882 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km

KNR 4-01 0108-09 0108-10

1.1.13

Ściany

0,980 m3

(3.35+1.60)*3.30*0,06

16,248 m3

(5.00+2.16+2.90+2.44+2.75+2.68+1.50+4.05+4.80*2+1.00+2.10+0.80+0.50+1.5 0+1.25+0.25+0.15+0.40)*3.30*0,12

8,602 m3

4.80*0.64*2,80

2,228 m3

3.00*0.25*2,97

8,038 m3

4.00*0.64*3.14

0,221 m3

0.25*0.42*2.10

0,446 m3

2,36*0,42*0,45

0,446 m3

2,36*0,42*0,45

1,544 m3

(2.70+1.20)*3.30*0,12 Podokienniki

0,728 m3

(2.36*5+2.75)*0,05 Posadzki

3,369 m3

112.31*0,03

0,241 m3

8.02*0,03

0,063 m3

2.10*0,03

0,522 m3

(2.80*0.4*3+4*2.80*0.16+2.03*2.60)*0,05 Łazienka podłoga

0,258 m3

8.60*0,03 Łazienka ściany

0,948 m3

((2.68*2+1.50*2+1.20*2+1.48*2+1.36*2+1.48*2)*2.00-(0.90*2.00*4))*0,03 Ściany działowe

253 1.2

44,550 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.65.015)

KNR AT-43 0109-05 1.2.1

44,550 m2

(2,50+8,00+3,00)*3,30

11,928 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)

KNR AT-43 0106-02 1.2.2

11,928 m2

2.68*3.30+1.48*3.30-0.90*2.00

3,000 szt.

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli

KNR AT-43 0119-02 1.2.3

3,000 szt.

2+1

15,120 m2

Ościeżnice drewniane zwykłe KNR-W 2-02

1026-01 1.2.4

15,120 m2

0.90*2.10*8

14,400 m2

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne KNR-W 2-02

1026-03 1.2.5

14,400 m2

0.90*2.00*8 Roboty murowe 270

1.3

Zamurowanie otworu 286

1.3.1

0,751 m2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa KNR 2-02 0616-01

1.3.1.1

0,751 m2

0,36*0,42+2*0,60*0,50

1,106 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

KNR-W 4-01 0304-02 1.3.1.2

1,106 m3

2,03*3,30*0,12+0,36*0,42*2,00

48,972 m2

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków

KNR-W 2-02 0146-01 1.3.1.3

48,972 m2

(2,03+3,01+4,90*2)*3,30 Pilastry

1155 1.3.2

0,180 m3

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm KNR-W 4-01

0101-04 1.3.2.1

0,180 m3

(0.60*0.50*0.30)*2

0,420 m3

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II

KNR-W 4-01 0102-01 1.3.2.2

0,420 m3

(0.60*0.50*0.70)*2

(4)

6 5

4 3

2 1

26,640 kg

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm

KNR-W 4-01 0202-03 1.3.2.3

8,880 kg

(10*0.5)*0.888*2

17,760 kg

(0,50*40)*0,888

0,600 m3

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu KNR 2-02 0203-01

1.3.2.4

0,600 m3

(0,60*0,50)*1,00*2

0,495 m3

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej KNR-W 2-02

0101-06 1.3.2.5

0,495 m3

0,30*0,25*3,30*2

40,000 szt.

Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 cm KNR 13-12

0102-01 1.3.2.6

40,000 szt.

10*2*2

0,280 m2

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

KNR AT-09 0802-08 1.3.2.7

0,280 m2

0,40*0,35*2

Roboty tynkarsko-elewacyjne 317

1.4

8,000 m

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek KNR AT-02

2057-01 1.4.1

8,000 m

2,00*4

100,451 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 1.4.2

100,451 m2

0.30*2*0.25*3.30*2+(0.42+2*0.36)*2.00+(0.42+2*0.35)*2.00+2.03*3.30+(3.01*4+

4.90*3)*3.30

99,461 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach KNR-W 2-02

0803-03 1.4.3

99,461 m2

(0.42+2*0.36)*2.00+(0.42+2*0.35)*2.00+2.03*3.30+(3.01*4+4.90*3)*3.30

0,720 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

KNR 0-33 0105-02 1.4.4

0,720 m2

2,00*0,36

5,280 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

KNR 0-33 0109-03 1.4.5

5,280 m2

(0,30*2+0,20)*3,30*2 Roboty posadzkowe 504

1.5

83,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

KNR-W 2-02 0608-03 1.5.1

83,000 m2

83

83,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa

KNR-W 2-02 0608-04 1.5.2

83,000 m2

83

146,558 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 1134-01 1.5.3

146,558 m2

83+63,558

5,810 m3

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02 1101-01 1.5.4

5,810 m3

83*0,07

83,000 m2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową KNR 2-02 1106-07

1.5.5

83,000 m2

83

63,558 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 1102-01 1.5.6

63,558 m2

6,46+2,96+46,76+2,10+2,60*2,03

131,508 m2

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

KNR AT-23 0206-07 1.5.7

131,508 m2

146,558-15,05

79,900 m

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

KNR AT-23 0216-03 1.5.8

79,900 m

3.90+1.90+2.10+0.70+0.60+3.40+1,50+2,50+1,70+3,70+8,50+2,40+3,00+1,00+1 ,00+2,00+2,70+2,10+0,50+0,60+2,70+4,90+1,30+4,80*2+3,00*3+2,50+2,30+1,2 0+0,60

10,800 m

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm

KNR AT-23 0301-03 1.5.9

10,800 m

2,70*4

10,800 m

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm KNR AT-23

0303-03 1.5.10

10,800 m

2,70*4

(5)

6 5

4 3

2 1

15,050 m2

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02 1112-05 1.5.11

15,050 m2

15,05

15,050 m2

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych KNR 2-02 1112-09

1.5.12

15,050 m2

15,05

13,420 m

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone KNR 2-02 1113-06

1.5.13

13,420 m

2,36*2+4,80+3,90 Podciągi stalowe 1156

1.6

0,204 m3

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł

KNR-W 4-01 0314-03 1.6.1

0,120 m3

0.50*0.40*0.60

0,062 m3

0.32*0.33*0,59

0,006 m3

0.065*2*0,160*0.30

0,016 m3

0,40*0,25*0,16

2,347 m3

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł

KNR-W 4-01 0314-02 1.6.2

1,244 m3

0.50*0.40*6.22

0,403 m3

0,32*0,33*3,82

0,610 m3

0,065*2+0,160*3,00

0,090 m3

0.40*0.25*0,90

8,800 m

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160

KNR-W 4-01 0314-04 1.6.3

6,600 m

3,30*2

2,200 m

1,10*2

7,640 m

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 330

KNR-W 4-01 0314-05 1.6.4

7,640 m

3.82*2

12,440 m

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych doIPE 500

KNR-W 4-01 0314-05 1.6.5

12,440 m

6.22*2

1,664 t

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą wózka widłowego;

masa jednego ładunku na palecie do 0,75 t- dodatek do montazu belek KNR AT-06

0107-03 1.6.6

1,664 t

(6.22*2*90.7+49.1*2*3.88+1,10*2*18,9+3*2*18.9)/1000

70,700 szt.

Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie elektrycznym KNR 4-06 0101-02

z.sz.3.2.

1.6.7

15,000 szt.

3,00/0,20

31,100 szt.

6,22/0,20

19,100 szt.

3.82/0.20

5,500 szt.

1,100/0.20

70,700 szt.

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

KNR 4-06 0112-02 1.6.8

15,000 szt.

3,00/0,20

31,100 szt.

6,22/0,20

19,100 szt.

3.82/0.20

5,500 szt.

1,10/0.20

6,220 m

spoi ny Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej przy grubości materiału powyżej 14 do 16 mm

KNR 4-06 0202-07 1.6.9

6,220 m

spoi ny 6,22

3,820 m

spoi ny Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej przy grubości materiału powyżej 10 do 12 mm

KNR 4-06 0202-05 1.6.10

3,820 m

spoi ny 3,82

14,904 m2

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych

KNR 4-01 0703-02 1.6.11

8,708 m2

(0,4+2*0,50)*6,22

3,973 m2

(0,38+2*0,33)*3,82

1,710 m2

(2*0,16+0,25)*3,00

0,513 m2

(2*0,16+0,25)*0,90

14,904 m2

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

KNR 4-01 0704-03 1.6.12

8,708 m2

(0,4+2*0,50)*6,22

3,973 m2

(0,38+2*0,33)*3,82

(6)

6 5

4 3

2 1

1,710 m2

(2*0,16+0,25)*3,00

0,513 m2

(2*0,16+0,25)*0,90

16,699 m2

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2.

KNR AT-43 0207-02 z.o. 4.1.

1.6.13

9,952 m2

(0.4+2*0.60)*6.22

4,737 m2

(0.38+2*0.43)*3.82

2,010 m2

(2*0.16+0.35)*3.00

0,627 m2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych,

zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

KNR-W 4-01 0710-07 1.6.14

0,627 m2

(2*0,16+0,25)*1,10 Drzwi wejściowe i okno 1157

1.7

8,000 m2

Montaż drzwi wejściowych z obróbką obsadzenia wraz z czuknikiem ruchu KNR 0-19 1023-12

1.7.1

8,000 m2

2.00*2.00*2

4,000 m2

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

KNR 0-19 0930-07 1.7.2

4,000 m2

2,00*2,00

6,000 szt.

Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł KNR 4-01 0321-04

1.7.3

6,000 szt.

6

14,190 m

Zakup podokienników z konglomeratu 1.7.4

14,190 m

2.36*4+2.75+2,00

5,610 m2

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 KNR 2-02 1210-02

1.7.5

5,610 m2

1,70*3,30 Roboty malarskie 1158

1.8

180,960 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 1134-01 1.8.1

180,960 m2

15.05+112.31+8.05+6.02+12.48+8.60+3,00*4,90+2,50*1,50

344,718 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 1.8.2

344,718 m2

(1,5+2,50+1,50+4,90*2+3,00*2+3,00*2+4,70*2+6,40+8,50+2,40+3,00+1,00+12,5 0+5,00+2,00+2,10+2,20+5,00+6,10+2,60+2,60+1,00+2,70*2+3,00*4+2,00*2)*3,3 0-(0,90*2,00*12+2,00*1,60+1,55*2,36*4+2,00*2,00*2+2,00*2,75)

525,678 m2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

KNR-W 4-01 1204-08 1.8.3

Sufity

180,960 m2

15.05+112.31+8.05+6.02+12.48+8.60+3,00*4,90+2,50*1,50 Ściany

344,718 m2

(1,5+2,50+1,50+4,90*2+3,00*2+3,00*2+4,70*2+6,40+8,50+2,40+3,00+1,00+12,5 0+5,00+2,00+2,10+2,20+5,00+6,10+2,60+2,60+1,00+2,70*2+3,00*4+2,00*2)*3,3 0-(0,90*2,00*12+2,00*1,60+1,55*2,36*4+2,00*2,00*2+2,00*2,75)

180,960 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01 1204-01 1.8.4

180,960 m2

15.05+112.31+8.05+6.02+12.48+8.60+3,00*4,90+2,50*1,50

344,718 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian KNR-W 4-01

1204-02 1.8.5

344,718 m2

(1,5+2,50+1,50+4,90*2+3,00*2+3,00*2+4,70*2+6,40+8,50+2,40+3,00+1,00+12,5 0+5,00+2,00+2,10+2,20+5,00+6,10+2,60+2,60+1,00+2,70*2+3,00*4+2,00*2)*3,3 0-(0,90*2,00*12+2,00*1,60+1,55*2,36*4+2,00*2,00*2+2,00*2,75)

Obudowa z płyt GK 1050

1.9

1,125 m2

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na

pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

KNR AT-43 0104-05 z.o. 4.1.

z.o. 4.2.

1.9.1

Obódowa wc

1,125 m2

(0,75)*1.50

1,000 szt.

Drzwiczki stalowe do zaworów- rewizja w płytkach do zaworów odcinających KNR 2-15 0120-03

1.9.2

1,000 szt.

1

Hydroizolacja 1002

1.10

7,809 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 1134-01 1.10.1

7,809 m2

2,68*1,50+1,20*1,48+1,36*1,48

31,600 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 1.10.2

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

(7)

6 5

4 3

2 1

31,600 m2

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm KNR AT-27

0104-01 1.10.3

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

7,809 m2

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm KNR AT-27

0104-05 1.10.4

7,809 m2

2,68*1,50+1,20*1,48+1,36*1,48

39,409 m2

Wykonanie warstwy sczepnej KNR AT-27

0104-07 1.10.5

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

7,809 m2

2,68*1,50+1,20*1,48+1,36*1,48

31,600 m2

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

KNR AT-27 0401-01 1.10.6

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

31,600 m2

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27 0401-02 1.10.7

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

7,809 m2

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

KNR AT-27 0401-03 1.10.8

7,809 m2

2,68*1,50+1,20*1,48+1,36*1,48

7,809 m2

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27 0401-04 1.10.9

7,809 m2

2,68*1,50+1,20*1,48+1,36*1,48 Wykonanie okładzin z płytek 949

1.11

6,000 szt.

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych KNR AT-22

0103-02 1.11.1

6,000 szt.

6

4,000 szt.

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.

KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą.

1.11.2

4,000 szt.

4

31,600 m2

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

KNR AT-22 0201-03 1.11.3

31,600 m2

(2,68*2+1,50*2+1,20*2+1,48*2+1,36*2+1,48*2)*2,00-(0,90*2,00*4)

16,000 m

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

KNR AT-22 0104-03 1.11.4

Drzwi

16,000 m

2,00*8

7,809 m2

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

KNR AT-23 0201-03 1.11.5

7,809 m2

2,68*1,50+1,20*1,48+1,36*1,48

1,000 szt.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł KNR-W 4-01

0324-02 1.11.6

1,000 szt.

1 Chodniki 1.12

35,000 m

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej KNR 2-31

0814-0200 1.12.1

35,000 m

35,0

80,000 m2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 0815-0200 1.12.2

80,000 m2

80,0

80,000 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-0100 1.12.3

80,000 m2

80

80,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31 0511-0300 1.12.4

80,000 m2

80

20,000 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-0500 1.12.5

20,000 m

20

6,440 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km

KNR 4-01 0108-09 0108-10

1.12.6

0,840 m3

0,08*0,3*35

5,600 m3

0,07*80

Roboty elektryczne 2

2

Roboty przygotowawcze 3

2.1

1 344,000 m

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle KNR 4-03 1001-01

2.1.1

Przewód YDY 5x16

(8)

6 5

4 3

2 1

16,000 m

16,00

Skrętka UTP kat 6 do kamer

250,000 m

250,00

Skrętka UTP kat 6

280,000 m

280,00

Przewód YDY 3x2,50

425,000 m

425,00

Przewód YDY 3x1,50

370,000 m

370,00

Przewód YDY 5x10

3,000 m

3,00

2,000 otw.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

KNR 4-03 1004-06 2.1.2

Przewód YDY 5x16

1,000 otw.

1

Przewód YDY 5x10

1,000 otw.

1

102,000 szt.

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym- otwory pod puszki

KNR 4-03 1010-07 2.1.3

Gniazdo ogólne 230V

19,000 szt.

19

Gniazdo 2x230V

7,000 szt.

7

Gniazdo DATA 2x230V

6,000 szt.

6

Gniazdo 2xRJ45

12,000 szt.

12

Gniazdo 230V + FTP

6,000 szt.

6

Łącznik jednobiegunowy

9,000 szt.

9

Łącznik dwubiegunowy

2,000 szt.

2

Łącznik krzyżowy

1,000 szt.

1 Puszki

40,000 szt.

40

6,000 szt.

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym- wnęka pod floorbox

KNR 4-03 1010-17 2.1.4

Florbox

6,000 szt.

6

67,200 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 2.1.5

Przewód YDY 5x16

0,800 m2

16.00*0,05 Przewód YDY 5x10

0,150 m2

3,00*0.05

Skrętka UTP kat 6 do kamer

12,500 m2

250.00*0,05 Skrętka UTP kat 6

14,000 m2

280.00*0,05 Przewód YDY 3x2,50

21,250 m2

425.00*0,05 Przewód YDY 3x1,50

18,500 m2

370.00*0,05

1 344,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm KNR-W 4-03

1012-02 2.1.6

Przewód YDY 5x16

16,000 m

16.00

Przewód YDY 5x10

3,000 m

3.00

Skrętka UTP kat 6 do kamer

250,000 m

250.00

Skrętka UTP kat 6

280,000 m

280.00

(9)

6 5

4 3

2 1

Przewód YDY 3x2,50

425,000 m

425.00

Przewód YDY 3x1,50

370,000 m

370.00 Rozdzielnia Rbp 14

2.2

1,000 szt.

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnia Tbp XL 160 3x24

KNR 5-08 0404-09 2.2.1

1,000 szt.

1

1,000 szt.

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnia Tbp XL 160 3x16

KNR 5-08 0404-09 2.2.2

1,000 szt.

1

3,000 szt

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna KNR-W 5-08

0408-01 2.2.3

3,000 szt

3

3,000 szt

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa KNR-W 5-08

0408-03 2.2.4

3,000 szt

3

24,000 szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- S191 B16A KNNR 5 0407-01

2.2.5

24,000 szt.

24

8,000 szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- S191 B10A KNNR 5 0407-01

2.2.6

8,000 szt.

8

2,000 szt.

Rozłącznik bezpiecznikowy R303 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach KNNR 5 0407-04

2.2.7

2,000 szt.

2

1,000 szt.

Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A, Z-SLS/CB/3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach KNNR 5 0407-04

2.2.8

1,000 szt.

1

1,000 szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik mocy DPX-I 125A z wyzwalaczem wzrostowym

KNR-W 5-08 0407-02 2.2.9

1,000 szt

1

1,000 szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - FR 304 100A KNR-W 5-08

0407-02 2.2.10

1,000 szt

1

3,000 szt.

Bezpiecznik 32A w rozdzielnicach KNNR 5 0407-02

2.2.11

3,000 szt.

3

3,000 szt.

Bezpiecznik 20A w rozdzielnicach KNNR 5 0407-02

2.2.12

3,000 szt.

3

1,000 szt.

Ogranicznik przepięć B+C SPC-S-20/280-1-biegunowy w rozdzielnicach KNNR 5 0407-01

2.2.13

1,000 szt.

1

4,000 szt.

Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25A 30MA w rozdzielnicach KNNR 5 0407-02

2.2.14

4,000 szt.

4

1,000 szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- S191 B6A KNNR 5 0407-01

2.2.15

1,000 szt.

1

1,000 szt.

Ogranicznik przepięć klasy D SPD-S-1+1 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach KNNR 5 0407-03

2.2.16

1,000 szt.

1

1,000 szt.

Lampka sygnalizacyjna L313 w rozdzielnicach KNNR 5 0407-01

2.2.17

1,000 szt.

1

7,000 szt.

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B16 30mA w rozdzielnicach KNNR 5 0407-01

2.2.18

7,000 szt.

7

Instalacja elektryczna 75

2.3

Przewody 80

2.3.1

19,000 m

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe KNNR 5 0111-01

2.3.1.1

19,000 m

19

20,000 m

Montaż rur instalacyjnych typu AROT KNR-W 5-08

0116-02 2.3.1.2

20,000 m

20

16,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 90 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 5x16

KNNR 5 0205-03 2.3.1.3

16,000 m

16

3,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 90 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 5x10

KNNR 5 0205-03 2.3.1.4

3,000 m

3

16,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- linka uziemiająca LgY 25 KNNR 5 0205-03

2.3.1.5

16,000 m

16

(10)

6 5

4 3

2 1

425,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2,5

KNNR 5 0205-01 2.3.1.6

425,000 m

425

50,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- NHXH 2x1,5 KNNR 5 0205-01

2.3.1.7

50,000 m

50

370,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x1,5

KNNR 5 0205-01 2.3.1.8

370,000 m

370

530,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- Skrętka UTP kat 6 KNNR 5 0205-01

2.3.1.9

Skrętka UTP kat 6 do kamer

250,000 m

250

Skrętka UTP kat 6

280,000 m

280

5,000 szt.

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)- Podłączenie rozdzielni Tbp

KNR 5-08 0813-04 2.3.1.10

5,000 szt.

5

Puszki i gniazda 93

2.3.2

71,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm KNNR 5 0302-01

2.3.2.1

Gniazdo ogólne 230V

19,000 szt.

19

Łącznik jednobiegunowy

9,000 szt.

9

Łącznik dwubiegunowy

2,000 szt.

2

Łącznik krzyżowy

1,000 szt.

1 Puszki

40,000 szt.

40

31,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm KNNR 5 0302-02

2.3.2.2

Gniazdo 2x230V

7,000 szt.

7

Gniazdo DATA 2x230V

6,000 szt.

6

Gniazdo 2xRJ45

12,000 szt.

12

Gniazdo 230V + FTP

6,000 szt.

6

6,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe-floorbox KNNR 5 0302-03

2.3.2.3

6,000 szt.

6

9,000 szt.

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej KNNR 5 0306-02

2.3.2.4

9,000 szt.

9

3,000 szt.

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej KNNR 5 0306-04

2.3.2.5

Dwubiegunowy

2,000 szt.

2 Krzyżowy

1,000 szt.

1

19,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo ogólne 230V

KNNR 5 0308-01 2.3.2.6

19,000 szt.

19

7,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo 2x230

KNNR 5 0308-01 2.3.2.7

7,000 szt.

7

6,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo DATA 2x230

KNNR 5 0308-01 2.3.2.8

6,000 szt.

6

12,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo 2xRJ45

KNNR 5 0308-01 2.3.2.9

12,000 szt.

12

(11)

6 5

4 3

2 1

6,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-gniazdo 230V + FTP

KNNR 5 0308-01 2.3.2.10

6,000 szt.

6

2,000 szt.

Kurtyny powietrza do drzwi- wraz z zakupem materiałów KNR 7-24 0152-01

2.3.2.11

2,000 szt.

2

Oświetlenie 155

2.3.3

12,000 kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

KNR 5-08 0502-10 2.3.3.1

12,000 kpl.

12

5,000 kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

KNR 5-08 0502-09 2.3.3.2

5,000 kpl.

5

8,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LUG LIGHT FACTORY OFFICE LB LED NT

KNR 5-08 0512-02 2.3.3.3

8,000 szt.

8

4,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LUG LIGHT FACTORY OFFICE LB LED NT z modułem akumulatorowym

KNR 5-08 0512-02 2.3.3.4

4,000 szt.

4

3,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych z piktogramem

KNR 5-08 0504-03 2.3.3.5

3,000 szt.

3

2,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zewnętrznych

KNR 5-08 0504-03 2.3.3.6

2,000 szt.

2 Kamery 156

2.3.4

5,000 szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna z zakupem materiału

KNR AL-01 0501-01 2.3.4.1

5,000 szt.

5

1,000 szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna z zakupem materiału

KNR AL-01 0501-02 2.3.4.2

1,000 szt.

1 SAP 157

2.3.5

3,000 szt.

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu z zakupem materiału KNR AL-01

0401-01 2.3.5.1

3,000 szt.

3

1,000 szt.

Montaż na gotowym podłożu przycisku p poż natynkowego KNR 5-08 0313-04

2.3.5.2

1,000 szt.

1

Pomiary instalacji elektrycznej 235

2.4

40,000 pomi

ar Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 0901-01 2.4.1

40,000 pomi

ar 24+16

40,000 pomi

ar Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy

następny pomiar KNR-W 5-08

0901-02 2.4.2

40,000 pomi

ar 24+16

52,000 pomi

ar Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08 0902-05 2.4.3

52,000 pomi

ar 24+8+1+4+1+7+2+2+3

Roboty sanitarne 1159

3

Roboty rozbiórkowe 1160

3.1

1,000 kpl.

Rozbiórka istniejącej instalacji sanitarnej 3.1.1

1,000 kpl.

1

3,000 szt.

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej KNR-W 4-02

0141-01 3.1.2

3,000 szt.

1+2

3,000 kpl.

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka

KNR-W 4-02 0234-06 3.1.3

3,000 kpl.

1+2

2,000 kpl.

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

KNR-W 4-02 0234-08 3.1.4

2,000 kpl.

2

Instalacja wod-kan 704

3.2

11,000 m

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w podłogach z cegieł na zaprawie cementowej

KNR 4-01 0337-03 3.2.1

(12)

6 5

4 3

2 1

11,000 m

8,00+3,00

1,000 szt.

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja

KNR-W 4-02 0211-06/05 3.2.2

1,000 szt.

1

2,000 szt.

Wstawienie trójnika z PVC lub cPVC o śr. 20 mm o połączeniach klejonych KNR-W 4-02

0115-02 3.2.3

2,000 szt.

2

23,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych KNR-W 2-15

0111-01 3.2.4

23,000 m

(8,00+0,50+3,00)*2

10,000 szt.

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

KNR-W 2-15 0116-01 3.2.5

10,000 szt.

4+6

7,000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0207-04 3.2.6

7,000 m

7,00

4,000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0207-03 3.2.7

4,000 m

4

4,000 pode

j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0211-03 3.2.8

4,000 pode

j.

2+2

2,000 kpl.

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym KNR-W 2-15

0230-02 3.2.9

2,000 kpl.

1+1

1,000 kpl.

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym

KNR-W 2-15 0230-02 3.2.10

1,000 kpl.

1

1,000 kpl.

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

KNR-W 2-15 0233-03 3.2.11

1,000 kpl.

1

1,000 kpl.

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej

KNR

2-15/GEBERIT 0102-05 3.2.12

1,000 kpl.

1

1,000 kpl.

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych KNR

2-15/GEBERIT 0104-01 3.2.13

1,000 kpl.

1

1,000 kpl.

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych KNR

2-15/GEBERIT 0105-02 3.2.14

1,000 kpl.

1

1,000 szt.

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce KNR-W 2-15

0229-05 3.2.15

1,000 szt.

1

3,000 szt.

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm KNR-W 2-15

0137-02 3.2.16

3,000 szt.

2+1

1,000 szt.

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm KNR-W 2-15

0137-02 3.2.17

1,000 szt.

1

2,000 kpl.

Prręcze dla niepełnosprawnych KNNR 4 0230-05

3.2.18

2,000 kpl.

2

Instalacja C.O 338

3.3

0,550 m2

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01 0332-07 3.3.1

0,550 m2

1,10*0,50

1,000 szt.

Szafki na rozdzielacz wnękowe KNR-W 2-15

0142-02 3.3.2

1,000 szt.

1

1,000 kpl.

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16) KNR 0-31 0306-07

3.3.3

1,000 kpl.

1

218,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych KNNR 4 0112-01

3.3.4

218,000 m

208+10

(13)

6 5

4 3

2 1

16,000 kpl.

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników KNNR 4 0429-01

3.3.5

16,000 kpl.

16

2,000 szt.

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm KNNR 4 0418-03

3.3.6

2,000 szt.

2

1,000 szt.

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm KNNR 4 0418-04

3.3.7

1,000 szt.

1

1,000 szt.

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm KNNR 4 0418-06

3.3.8

1,000 szt.

1

1,000 szt.

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm KNNR 4 0418-11

3.3.9

1,000 szt.

1

3,000 szt.

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm KNNR 4 0418-12

3.3.10

3,000 szt.

3

2,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- podłączenie do istniejącej instalacji

KNNR 4 0111-03 3.3.11

2,000 m

2

220,000 m

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych KNNR 4 0128-02

3.3.12

220,000 m

208+2+10

8,000 prob

. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 0127-01 3.3.13

8,000 prob

. 8

(14)

Wartość roboty

Ilość robót Jm

Opis Kod

Lp

7 6

5 4

3 2

1

Roboty budowlane 1

1

Roboty rozbiórkowe 218

1.1

16,335 m2

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0348-02 1.1.1

148,269 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na m2

zaprawie cementowo-wapiennej KNR 4-01 0348-03

1.1.2

20,035 m3

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0349-02 1.1.3

11,000 szt.

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 0354-07 1.1.4

11,400 m2

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 KNR 4-01 0354-08

1.1.5

14,550 m

Wykucie z muru podokienników KNR 4-01 0354-12

1.1.6

131,030 m2

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

KNR 4-01 0811-07 1.1.7

31,600 m2

Rozebranie okładziny ściennej KNR-W 4-01

0821-08 1.1.8

10,430 m2

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej KNR 4-01 0807-04

1.1.9

2,000 Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 m

ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej KNR 4-01 0331-08

1.1.10

6,600 m

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0332-06 1.1.11

44,936 m3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu

KNR 4-01 0106-04 1.1.12

44,882 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km

KNR 4-01 0108-09 0108-10

1.1.13

Ściany działowe 253

1.2

44,550 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.65.015)

KNR AT-43 0109-05 1.2.1

11,928 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym (system 3.40.02) KNR AT-43 0106-02

1.2.2

3,000 szt.

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli KNR AT-43 0119-02

1.2.3

15,120 m2

Ościeżnice drewniane zwykłe KNR-W 2-02

1026-01 1.2.4

14,400 m2

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne KNR-W 2-02

1026-03 1.2.5

Roboty murowe 270

1.3

Zamurowanie otworu 286

1.3.1

0,751 m2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa

KNR 2-02 0616-01 1.3.1.1

1,106 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

KNR-W 4-01 0304-02 1.3.1.2

48,972 m2

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków

KNR-W 2-02 0146-01 1.3.1.3

Pilastry 1155

1.3.2

0,180 m3

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm

KNR-W 4-01 0101-04 1.3.2.1

0,420 m3

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II

KNR-W 4-01 0102-01 1.3.2.2

26,640 kg

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm

KNR-W 4-01 0202-03 1.3.2.3

0,600 m3

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu

KNR 2-02 0203-01 1.3.2.4

0,495 m3

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

KNR-W 2-02 0101-06 1.3.2.5

40,000 Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 szt.

cm KNR 13-12 0102-01 1.3.2.6

(15)

7 6

5 4

3 2

1

0,280 m2

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

KNR AT-09 0802-08 1.3.2.7

Roboty tynkarsko-elewacyjne 317

1.4

8,000 m

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek

KNR AT-02 2057-01 1.4.1

100,451 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 1.4.2

99,461 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

KNR-W 2-02 0803-03 1.4.3

0,720 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie KNR 0-33 0105-02

1.4.4

5,280 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie KNR 0-33 0109-03

1.4.5

Roboty posadzkowe 504

1.5

83,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa KNR-W 2-02

0608-03 1.5.1

83,000 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa KNR-W 2-02

0608-04 1.5.2

146,558 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 1134-01 1.5.3

5,810 m3

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02 1101-01 1.5.4

83,000 m2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

KNR 2-02 1106-07 1.5.5

63,558 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro KNR 2-02 1102-01

1.5.6

131,508 m2

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm KNR AT-23 0206-07

1.5.7

79,900 m

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;

kształtki o długości 28-40 cm KNR AT-23 0216-03

1.5.8

10,800 m

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm

KNR AT-23 0301-03 1.5.9

10,800 m

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm KNR AT-23 0303-03

1.5.10

15,050 m2

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02 1112-05 1.5.11

15,050 m2

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

KNR 2-02 1112-09 1.5.12

13,420 m

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone

KNR 2-02 1113-06 1.5.13

Podciągi stalowe 1156

1.6

0,204 m3

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł KNR-W 4-01

0314-03 1.6.1

2,347 m3

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł

KNR-W 4-01 0314-02 1.6.2

8,800 m

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160

KNR-W 4-01 0314-04 1.6.3

7,640 m

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 330

KNR-W 4-01 0314-05 1.6.4

12,440 m

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych doIPE 500

KNR-W 4-01 0314-05 1.6.5

(16)

7 6

5 4

3 2

1

1,664 t

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą wózka widłowego; masa jednego ładunku na palecie do 0,75 t- dodatek do montazu belek KNR AT-06 0107-03

1.6.6

70,700 szt.

Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie

elektrycznym KNR 4-06 0101-02

z.sz.3.2.

1.6.7

70,700 szt.

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

KNR 4-06 0112-02 1.6.8

6,220 m

spoin y Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej przy grubości materiału powyżej 14 do 16 mm

KNR 4-06 0202-07 1.6.9

3,820 m

spoin y Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i pułapowej przy grubości materiału powyżej 10 do 12 mm

KNR 4-06 0202-05 1.6.10

14,904 m2

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych

KNR 4-01 0703-02 1.6.11

14,904 m2

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową KNR 4-01 0704-03

1.6.12

16,699 m2

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15) Stropy o

pow.mniejszej niż 5 m2.

KNR AT-43 0207-02 z.o. 4.1.

1.6.13

0,627 m2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach

prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

KNR-W 4-01 0710-07 1.6.14

Drzwi wejściowe i okno 1157

1.7

8,000 m2

Montaż drzwi wejściowych z obróbką obsadzenia wraz z czuknikiem ruchu

KNR 0-19 1023-12 1.7.1

4,000 m2

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.

ponad 1.5 m2 KNR 0-19 0930-07

1.7.2

6,000 szt.

Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł

KNR 4-01 0321-04 1.7.3

14,190 m

Zakup podokienników z konglomeratu 1.7.4

5,610 m2

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2

KNR 2-02 1210-02 1.7.5

Roboty malarskie 1158

1.8

180,960 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 1134-01 1.8.1

344,718 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 1.8.2

525,678 m2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

KNR-W 4-01 1204-08 1.8.3

180,960 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01 1204-01 1.8.4

344,718 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01 1204-02 1.8.5

Obudowa z płyt GK 1050

1.9

1,125 m2

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.

Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

KNR AT-43 0104-05 z.o. 4.1. z.o. 4.2.

1.9.1

1,000 szt.

Drzwiczki stalowe do zaworów- rewizja w płytkach do zaworów odcinających

KNR 2-15 0120-03 1.9.2

Hydroizolacja 1002

1.10

7,809 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 202 1134-01 1.10.1

(17)

7 6

5 4

3 2

1

31,600 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 1.10.2

31,600 m2

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm

KNR AT-27 0104-01 1.10.3

7,809 m2

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm KNR AT-27 0104-05

1.10.4

39,409 m2

Wykonanie warstwy sczepnej KNR AT-27 0104-07

1.10.5

31,600 m2

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr.

1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

KNR AT-27 0401-01 1.10.6

31,600 m2

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27 0401-02 1.10.7

7,809 m2

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr.

1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

KNR AT-27 0401-03 1.10.8

7,809 m2

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27 0401-04 1.10.9

Wykonanie okładzin z płytek 949

1.11

6,000 szt.

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych

KNR AT-22 0103-02 1.11.1

4,000 szt.

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.

KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą.

1.11.2

31,600 m2

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm KNR AT-22 0201-03

1.11.3

16,000 m

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

KNR AT-22 0104-03 1.11.4

7,809 m2

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm KNR AT-23 0201-03

1.11.5

1,000 szt.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

KNR-W 4-01 0324-02 1.11.6

Chodniki 1.12

35,000 m

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 0814-0200 1.12.1

80,000 m2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 0815-0200 1.12.2

80,000 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm KNR 2-31 0114-0100

1.12.3

80,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31 0511-0300 1.12.4

20,000 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-0500 1.12.5

6,440 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km

KNR 4-01 0108-09 0108-10

1.12.6

Roboty elektryczne 2

2

Roboty przygotowawcze 3

2.1

1 344,000 m

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

KNR 4-03 1001-01 2.1.1

2,000 otw.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

KNR 4-03 1004-06 2.1.2

102,000 szt.

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym- otwory pod puszki KNR 4-03 1010-07

2.1.3

6,000 szt.

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym- wnęka pod floorbox KNR 4-03 1010-17

2.1.4

67,200 m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 202 1134-02 2.1.5

1 344,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm KNR-W 4-03

1012-02 2.1.6

Rozdzielnia Rbp 14

2.2

(18)

7 6

5 4

3 2

1

1,000 szt.

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnia Tbp XL 160 3x24

KNR 5-08 0404-09 2.2.1

1,000 szt.

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnia Tbp XL 160 3x16

KNR 5-08 0404-09 2.2.2

3,000 szt

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna

KNR-W 5-08 0408-01 2.2.3

3,000 szt

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa

KNR-W 5-08 0408-03 2.2.4

24,000 szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- S191 B16A

KNNR 5 0407-01 2.2.5

8,000 szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- S191 B10A

KNNR 5 0407-01 2.2.6

2,000 szt.

Rozłącznik bezpiecznikowy R303 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

KNNR 5 0407-04 2.2.7

1,000 szt.

Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A, Z-SLS/CB/3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

KNNR 5 0407-04 2.2.8

1,000 szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik mocy DPX-I 125A z wyzwalaczem wzrostowym

KNR-W 5-08 0407-02 2.2.9

1,000 szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - FR 304 100A

KNR-W 5-08 0407-02 2.2.10

3,000 szt.

Bezpiecznik 32A w rozdzielnicach KNNR 5 0407-02

2.2.11

3,000 szt.

Bezpiecznik 20A w rozdzielnicach KNNR 5 0407-02

2.2.12

1,000 szt.

Ogranicznik przepięć B+C

SPC-S-20/280-1-biegunowy w rozdzielnicach KNNR 5 0407-01

2.2.13

4,000 szt.

Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25A 30MA w rozdzielnicach

KNNR 5 0407-02 2.2.14

1,000 szt.

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- S191 B6A

KNNR 5 0407-01 2.2.15

1,000 szt.

Ogranicznik przepięć klasy D SPD-S-1+1 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach

KNNR 5 0407-03 2.2.16

1,000 szt.

Lampka sygnalizacyjna L313 w rozdzielnicach KNNR 5 0407-01

2.2.17

7,000 szt.

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B16 30mA w rozdzielnicach

KNNR 5 0407-01 2.2.18

Instalacja elektryczna 75

2.3

Przewody 80

2.3.1

19,000 m

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe

KNNR 5 0111-01 2.3.1.1

20,000 m

Montaż rur instalacyjnych typu AROT KNR-W 5-08

0116-02 2.3.1.2

16,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 90 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 5x16

KNNR 5 0205-03 2.3.1.3

3,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 90 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 5x10

KNNR 5 0205-03 2.3.1.4

16,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- linka uziemiająca LgY 25 KNNR 5 0205-03

2.3.1.5

425,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2,5

KNNR 5 0205-01 2.3.1.6

50,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- NHXH 2x1,5

KNNR 5 0205-01 2.3.1.7

370,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x1,5

KNNR 5 0205-01 2.3.1.8

530,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- Skrętka UTP kat 6

KNNR 5 0205-01 2.3.1.9

5,000 szt.

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)- Podłączenie rozdzielni Tbp

KNR 5-08 0813-04 2.3.1.10

Puszki i gniazda 93

2.3.2

71,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

KNNR 5 0302-01 2.3.2.1

(19)

7 6

5 4

3 2

1

31,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm

KNNR 5 0302-02 2.3.2.2

6,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe-floorbox KNNR 5 0302-03

2.3.2.3

9,000 szt.

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

KNNR 5 0306-02 2.3.2.4

3,000 szt.

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

KNNR 5 0306-04 2.3.2.5

19,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo ogólne 230V

KNNR 5 0308-01 2.3.2.6

7,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo 2x230

KNNR 5 0308-01 2.3.2.7

6,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo DATA 2x230

KNNR 5 0308-01 2.3.2.8

12,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- gniazdo 2xRJ45

KNNR 5 0308-01 2.3.2.9

6,000 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-gniazdo 230V + FTP

KNNR 5 0308-01 2.3.2.10

2,000 szt.

Kurtyny powietrza do drzwi- wraz z zakupem materiałów

KNR 7-24 0152-01 2.3.2.11

Oświetlenie 155

2.3.3

12,000 kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

KNR 5-08 0502-10 2.3.3.1

5,000 kpl.

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

KNR 5-08 0502-09 2.3.3.2

8,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LUG LIGHT FACTORY OFFICE LB LED NT KNR 5-08 0512-02

2.3.3.3

4,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LUG LIGHT FACTORY OFFICE LB LED NT z modułem akumulatorowym

KNR 5-08 0512-02 2.3.3.4

3,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych z piktogramem

KNR 5-08 0504-03 2.3.3.5

2,000 szt.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zewnętrznych

KNR 5-08 0504-03 2.3.3.6

Kamery 156

2.3.4

5,000 szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna z zakupem materiału KNR AL-01 0501-01

2.3.4.1

1,000 szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna z zakupem materiału KNR AL-01 0501-02

2.3.4.2

SAP 157

2.3.5

3,000 szt.

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu z zakupem materiału

KNR AL-01 0401-01 2.3.5.1

1,000 szt.

Montaż na gotowym podłożu przycisku p poż natynkowego

KNR 5-08 0313-04 2.3.5.2

Pomiary instalacji elektrycznej 235

2.4

40,000 pomi

ar Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 0901-01 2.4.1

40,000 pomi

ar Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08 0901-02 2.4.2

52,000 pomi

ar Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08 0902-05 2.4.3

Roboty sanitarne 1159

3

Roboty rozbiórkowe 1160

3.1

1,000 kpl.

Rozbiórka istniejącej instalacji sanitarnej 3.1.1

3,000 szt.

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej KNR-W 4-02

0141-01 3.1.2

3,000 kpl.

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka KNR-W 4-02

0234-06 3.1.3

(20)

7 6

5 4

3 2

1

2,000 kpl.

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

KNR-W 4-02 0234-08 3.1.4

Instalacja wod-kan 704

3.2

11,000 m

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w podłogach z cegieł na zaprawie cementowej

KNR 4-01 0337-03 3.2.1

1,000 szt.

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja

KNR-W 4-02 0211-06/05 3.2.2

2,000 szt.

Wstawienie trójnika z PVC lub cPVC o śr. 20 mm o połączeniach klejonych

KNR-W 4-02 0115-02 3.2.3

23,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.

zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15 0111-01 3.2.4

10,000 szt.

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

KNR-W 2-15 0116-01 3.2.5

7,000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0207-04 3.2.6

4,000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0207-03 3.2.7

4,000 podej

. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 0211-03 3.2.8

2,000 kpl.

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

KNR-W 2-15 0230-02 3.2.9

1,000 kpl.

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym KNR-W 2-15

0230-02 3.2.10

1,000 kpl.

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

KNR-W 2-15 0233-03 3.2.11

1,000 kpl.

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej KNR 2-15/GEBERIT

0102-05 3.2.12

1,000 kpl.

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych

KNR 2-15/GEBERIT 0104-01

3.2.13

1,000 kpl.

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych KNR 2-15/GEBERIT

0105-02 3.2.14

1,000 szt.

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce

KNR-W 2-15 0229-05 3.2.15

3,000 szt.

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.

nominalnej 15 mm KNR-W 2-15

0137-02 3.2.16

1,000 szt.

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 0137-02 3.2.17

2,000 kpl.

Prręcze dla niepełnosprawnych KNNR 4 0230-05

3.2.18

Instalacja C.O 338

3.3

0,550 m2

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01 0332-07 3.3.1

1,000 szt.

Szafki na rozdzielacz wnękowe KNR-W 2-15

0142-02 3.3.2

1,000 kpl.

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16)

KNR 0-31 0306-07 3.3.3

218,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.

zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0112-01 3.3.4

16,000 kpl.

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn.

20 mm do grzejników KNNR 4 0429-01

3.3.5

2,000 szt.

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm

KNNR 4 0418-03 3.3.6

1,000 szt.

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm

KNNR 4 0418-04 3.3.7

1,000 szt.

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm

KNNR 4 0418-06 3.3.8

1,000 szt.

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm

KNNR 4 0418-11 3.3.9

3,000 szt.

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm

KNNR 4 0418-12 3.3.10

2,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.

zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- podłączenie do istniejącej instalacji

KNNR 4 0111-03 3.3.11

(21)

7 6

5 4

3 2

1

220,000 m

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0128-02 3.3.12

8,000 prob.

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) KNNR 4 0127-01

3.3.13

Wartość kosztorysowa:

VAT (VA) = 23%WK:

Wartość końcowa:

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :