• Nie Znaleziono Wyników

Present Continuous for future arrangements

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Continuous for future arrangements"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Present Continuous for future arrangements

1 Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.

Luke: Hi, Katy. I 0 ’m meeting (meet) Gill after school. We 1 ________________________ (study) together at her house this afternoon. 2 ________________________ (you / come) too?

Katy: No, sorry. Dad 3 ________________________ (pick) me up in five minutes.

I 4 ________________________ (go) to my music lesson at three.

Izzie: When 5 ________________________ (your parents / fly) to London?

Neil: Tomorrow, but they 6 ________________________ (not stay) there long – only two days.

Izzie: Well, I 7 ________________________ (not go) anywhere tomorrow. Do you want to hang out?

Neil: Yes, that sounds good.

2 Uzupełnij teksty, używając must, mustn’t lub can.

Total score:

______ / 15

English Class A2 © Pearson Central Europe 2019 PHOTOCOPIABLE To all students!

 Don’t forget! The concert is at 7 o’clock on Friday.

 You 0 must all be here ten minutes before the concert.

 You 1 ________________ forget to turn off your mobile phones.

 You 2 ________________ eat during the break, but not when people are performing.

Visitors:

You 3________________ take photos in the museum, but only in some rooms.

You 4________________ eat or drink in the museum. You can visit the café next door.

You 5________________ leave the museum before it closes at six o’clock.

Hi Clare!

Thanks for looking after the children tonight.

You 6________________ use my computer – I don’t mind.

You 7________________ let the children stay up after 9 p.m. because they have school tomorrow. Don’t forget – you 8 ________________ lock the door before it gets dark.

See you tomorrow.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonaj zad.4/85 Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w czasie Present Continuous. 17.04 Topic: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

W dalszym ciągu proszę o odsłuchiwanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous – dzięki częstemu powtarzaniu materiału

Bardzo proszę o kilkakrotne przesłuchanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous (czynności wykonywanie w momencie, kiedy o

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

Na podstawie mapy, napisz, z jakimi krajami graniczyła Polska po odzyskaniu

Konstytucja ta ustalała, że władza w państwie należy do ……….. Na czele państwa stoi ……… Władza ustawodawcza należy do ………., a wykonawcza do ……… czyli Rady

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności uczniowie oraz rodzice mogą pisać do mnie poprzez messengera albo adres mailowy (patryk111321@wp.pl).. Nagrania do książki można