Rozwój embrionalny, organogeneza oraz etapy rozwoju zarodkowego i płciowego człowieka

Download (0)

Full text

(1)

Rozwój embrionalny, organogeneza oraz etapy rozwoju zarodkowego

i płciowego człowieka

dr n. biol. Ewa Kilańczyk Zakład Biologii Medycznej

Embriogeneza – rys historyczny Preformacjoniści

Zarodki kurze

Historia embriologii, Szymon Drobniak

Genetyka, filogeneza, ekologia

Teoria rekapitulacji

organizmy bardziej złożone przechodziły przez bardziej prymitywne formy

???

Historia embriologii, Szymon Drobniak

Historia embriologii, Szymon Drobniak

(2)

Narodziny nowoczesnej embriologii

Embriologie wykorzystano do potwierdzenia zależności ewolucyjnych między osłonicami a strunowcami.

Historia embriologii, Szymon Drobniak

strunowce

osłonice Geny homeotyczne-produkują czynniki transkrypcyjne odpowiedzialne

za sterowanie rozwojem zarodkowym. Posiadają przestrzenny układ ekspresji.

Szukano genów, które sterują rozwojem zarodkowym

Historia embriologii, Szymon Drobniak

Rewolucja genetyczna

Jak genetyka i ewolucja wpływają na embriogenezę -kierunki na przyszłość

• Co rekrutuje przestrzenny układ ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój?

• Czy efekty epigenetyczne mogą utrwalać skokowe zmiany w budowie ciała?

• Czy genetyka ewolucyjna w 100% wyjaśnia ewolucje planu budowy ciała?

1. Etapy rozwoju zarodkowego 2. Organogeneza

3. Rozwój płciowy

(3)

OKRESY ROZWOJOWE

1. Okres rozwoju listków zarodkowych

a. Okres jaja płodowego (od 0 do 5-10 dni) b. Okres rozwoju listków zarodkowych (8-21 dni) 2. Okres rozwoju zarodkowego (4-8 tyg.)

3. Okres rozwoju płodowego (9-38 tyg.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :