Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 część pisemna

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

część pisemna

na egzamin zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu 30 minut przed godziną rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,

 każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,

 do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,

każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem. oraz może mieć kalkulator prosty*

część praktyczna

na egzamin zgłaszamy się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla danej zmiany,

 każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,

 na egzamin przynosimy odzież roboczą oraz dokumenty związane ze specyfiką danego zawodu,

 do sali egzaminacyjnej zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,

każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

L.p. Oznaczenie

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin

1. AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego.

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2. BD.18

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

3. BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów.

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4. MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych. kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EE.21 E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych.

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :