• Nie Znaleziono Wyników

6/5 Pole prostokąta i kwadratu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6/5 Pole prostokąta i kwadratu."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

6/5 Pole prostokąta i kwadratu.

1. Pole narysowanej figury wyrażone jednostkami wynosi:

A.6 jednostek B.5 jednostek

C.10 jednostek D.12 jednostek

2. Kwadrat o boku 6 cm ma pole równe:

A.36 cm B.6 cm2 C.24 cm D.36 cm2

3. Podłoga pokoju Ewy jest kwadratem o boku 4,2 m. Jakie pole ma podłoga w tym pokoju?

4. Tata kupił dywanik o wymiarach 2 m × 1,8m. Oblicz pole tego dywaniku.

5. Pod każdym rysunkiem napisz pole prostokąta.

6. Oblicz pole narysowanej figury.

7. Oblicz, jaka jest długość drugiego boku prostokąta, wiedząc, że pole każdego z nich wynosi 72 cm2.

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

D) Pole prostokąta wynosi 180 cm 2. Długość jednego boku wynosi 18 cm. Oblicz długość drugiego boku tego prostokąta. Oblicz pole powierzchni tego kwadratu. Oblicz długość

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

Aby obliczyć pole równoległoboku należy pomnożyć długość boku (podstawy)przez wysokość poprowadzoną na ten bok (podstawę)... Spróbuj obliczyć pole

Film wprowadzający do tematu.

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

[r]