5a Działania na ułamkach dziesiętnych.

32  Download (1)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5a Działania na ułamkach dziesiętnych.

1. Wskaż wyrażenie, którego wynik jest większy od 1.

A.0,75 + 0,19 B.5,5 − 4,45 C.10 ⋅ 0,1 D.3,92 : 4 2. Oszacuj, czy 10 zł wystarczy na 4 czekolady po 2,49 zł każda.

3. Oszacuj wartości wyrażeń i wpisz znak > lub <.

a) 9,34 + 8,78 + 4. . . .22 b) 0,5 ⋅ 2,69. . . .1,5 c) 56,8 : 2. . . .28 4. Wstaw znak <, = lub >.

a) 12. . . .0,5 b) 34. . . .0,6 c) 1825. . . .0,75 d) 15. . . .0,25

5. Oblicz:

a) 4,25 +12 = . . . . c) 78⋅ 4,8 = . . . .

b) 5,68 −38 = . . . . d) 134: 0,2 = . . . .

6. Wpisz odpowiednie liczby.

a) 10029 = . . . .% b) 0,61 = . . . .% c) 251 = . . . .% d) 115= . . . .%

7. Uzupełnij tabelkę.

procent 3% 30% 50% 110%

ułamek

8. Oceń, czy podane równości są prawdziwe. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

39% = 0,39 TAK NIE

5 = 500% TAK NIE

20% = 12 TAK NIE

106 = 6% TAK NIE

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :