• Nie Znaleziono Wyników

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

FIZYKA – KLASA VIII

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

02.06.2020r.

Lekcja Temat: Soczewki skupiające.

W materiałach poznacie dwa rodzaje soczewek – skupiającą i rozpraszającą.

Dowiecie się w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.

SOCZEWKA służy do skupiania lub rozpraszania światła. Istnieją różne rodzaje soczewek różniące się kształtem, czyli wypukłością powierzchni ograniczających.

Ze względu na rodzaj wypukłości wyróżnia się soczewki:

A – wypukłą, B – płasko-wypukłą, C – wklęsło-wypukłą, D – wklęsło-płaską, E – dwuwklęsłą, F – wypukło-wklęsłą.

Poniżej soczewki symetryczne dwuwypukłe (A) i dwuwklęsłe (B). Są one ograniczone z obydwu stron identycznymi powierzchniami kulistymi.

Powierzchnię każdej soczewki stanowią fragmenty dwóch sfer o środkach S1 i S2. Środek soczewki oznaczono literą S.

Wyróżniamy soczewki skupiające i rozpraszające.

Wiązka światła, przechodząc przez soczewkę skupiającą ulega dwukrotnemu załamaniu.

Jeśli przed soczewką wypukłą wiązka światła była równoległa do osi optycznej, to po przejściu przez nią skupia się w jednym punkcie. Ten punk nazywamy ogniskiem soczewki i oznaczamy F.

OGNISKO (F) SOCZEWKI SKUPIAJĄCEJ jest to punkt przecięcia promieni załamanych, które przed przejściem przez soczewkę były równoległe do osi optycznej.

Odległość ogniska od soczewki nazywamy jej ogniskową i oznaczamy literą f.

Jednostkami ogniskowej f są jednostki długości (jest to metr).

Promień światła przechodzący przez soczewkę załamuje się dwukrotnie:

najpierw przechodząc z powietrza do szkła, następnie przechodząc za szkła do powietrza.

Soczewka skupiająca ma dwa ogniska, które leżą na osi optycznej, symetrycznie po obu stronach soczewki. Poniżej doświadczenie, które pokazuje, że soczewka skupia równoległą wiązkę promieni w jednym punkcie. Doświadczenie można wykonać samodzielnie w domu.

(2)

Za pomocą soczewki skupiającej można otrzymać równoległą wiązkę promieni świetlnych.

Promienie wychodzące z ogniska po załamaniu w soczewce skupiającej tworzą wiązkę równoległą.

Z tej lekcji nie ma zadania do odesłania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

ROZPROSZENIE ŚWIATŁA to zjawisko polegające na ty, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni albo gdy przechodzi

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

Z poniższych materiałów dowiecie się jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak rozchodzi się światło.. Nauką zajmującą się światłem i jego

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie

[r]

Wiązka promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę wypukłą przechodzi przez jeden punkt zwany ogniskiem soczewki.. Wiązka promieni równoległych do

A: I’m not sure when I will be coming back, so I want a single ticket.. We also have discounts

A skoro już o biletach mowa, ich cena jest uzależniona od wielu czynników: dnia i godziny podróży, odległości (distance), czasu rezerwacji oraz