• Nie Znaleziono Wyników

Przykład 1 Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przykład 1 Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Przykład 1

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10.

(2)

Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania Zad 1.

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 12.

Przykład 2

Oblicz pole trójkąta, gdzie a = 5, b = 7, c = 8.

Na podstawie powyższego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Zad 2.

Oblicz pole trójkąta, o bokach 4cm, 6cm i 8cm

Przykład 3

Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt o bokach 10 cm, 8 cm i 8 cm.

(3)

Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie zadania Zad 3

Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt o bokach 17 cm, 17 cm i 30 cm.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku.  umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość

• obliczanie pola narysowanych figur jako sumy lub różnice pól znanych wielokątów.. • rysować wielokąty o

Przedstaw ten kąt na rysunku i oblicz wartości jego funkcji

zaznaczono punkt X w odległości 4cm od wierzchołka trójkąta, zaś na ramieniu |BC| punkt Y tak, że odcinek |XY| jest równoległy do podstawy |AB|.. Oblicz długość

Wysokość w trójkącie równobocznym jest równa 12cm.. Oblicz pole

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

 Przy podnoszeniu liczby do potęgi (głównie przy podnoszeniu do kwadratu lub sześcianu) wynik końcowy powinien mieć tyle cyfr znaczących, ile ma liczba potęgowana, np.:.. 26,83

Oblicz pole koła oraz długość okręgu o promieniu r na sferze jednostkowej (tzn. pole czaszy kulistej wyciętej przez stożek o kącie rozwarcia 2r oraz długość okręgu będącego

 umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku (P-R).  umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego

 umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku.  umie wyznaczyć

 umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku.  umie wyznaczyć

 umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku (P-R).  umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego

• umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku (P-R). • umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego

11) Wazon ma kształt sześcianu, w którym wydrążony jest walec w taki sposób, że styczne górnej podstawy walca, równoległe do odpowiednich krawędzi górnej podstawy sześcianu,

Pytanie brzmi: czy w koło o średnicy 1,4m da się wpisać kwadrat o boku 1m? Największy kwadrat jaki da się wpisać w takie koło to kwadrat wpisany. Jeżeli oznaczymy bok

Oblicz pole powierzchni trójkąta wiedząc, że jego podstawa ma długość 12cm, a wysokość opuszczona na tą podstawę 6cm3. Bok trójkąta ma długość 1m, a wysokość opuszczona

Trójkąt równoboczny jaki jest, każdy widzi – ma trzy boki jednakowej długości.. W

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujące

[r]

Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w filmie, na podstawie których rozwiążesz zadania.. Dziś nie