• Nie Znaleziono Wyników

15.04 Topic: Czas Present Continuous. Przeczytaj i wpisz do zeszytu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "15.04 Topic: Czas Present Continuous. Przeczytaj i wpisz do zeszytu."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

15.04 Topic: Czas Present Continuous.

Przeczytaj i wpisz do zeszytu.

Czas Present Continuous używamy do wyrażenia:

-czynności trwającej w danej chwili -plany na przyszłośd

Zdania twierdzące:

Osoba + am/is/are + czasownik + ing

I am riding a bike tomorrow. Jutro będę jeździł na rowerze.

Zdania przeczące:

Osoba + am not/is not/are not + czasownik + ing

He is not playing the piano next week. On nie będzie grał na pianinie w przyszłym tygodniu.

Zdania pytające:

Am/Is/Are + osoba + czasownik + ing?

Are they dancing samba tomorrow? Czy oni będą taoczyd sambę jutro?

Yes, they are. No, they aren’t.

Wykonaj zad.4/85 Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w czasie Present Continuous.

17.04 Topic: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany na przyszłośd.

Przypomnij konstrukcję BE GOING TO oraz PRESENT CONTINUOUS Wykonaj zad.4 i 6 str.29 zeszyt dwiczeo

Cytaty

Powiązane dokumenty

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

W dalszym ciągu proszę o odsłuchiwanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous – dzięki częstemu powtarzaniu materiału

Bardzo proszę o kilkakrotne przesłuchanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous (czynności wykonywanie w momencie, kiedy o

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

1 Uzupełnij dialogi wyrazami z nawiasów w czasie Present Continuous.. Luke: