• Nie Znaleziono Wyników

Zastanawiasz się gdzie pracować w wakacje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zastanawiasz się gdzie pracować w wakacje"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zastanawiasz się gdzie pracować w wakacje? Mamy dla Ciebie idealną propozycję! Wyjedź z nami do pracy w Niemczech! Zdobądź doświadczenie, podszkol swój niemiecki i zarabiaj w euro! A odłożone w ten sposób pieniądze wydaj na co tylko chcesz! Daleka podróż, a może samochód? Wybór należy do Ciebie!!

Aktualnie poszukujemy osób do pracy w:

- ogrodnictwo - rolnictwo - eventy Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie w euro - legalne zatrudnienie na umowę o pracę - ubezpieczenie zdrowotne

- elastyczny czas pracy - podszkolenie języka - minimum formalności

Chcesz wiedzieć się więcej? Napisz do nas na Facebooku lub wyślij maila na:

rekrutacja@ipf.jobs

Cytaty

Powiązane dokumenty

- w gospodarce uspołecznionej - zatrudnionych na podstawie stosunku pracy /pełnoza- trudnlonych i niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy/, osoby wykonujące

[r]

wie stosunku pracy /umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru itp./ w uspołecznionych zakładach pracy. Dane te nie ujmuję zatrudnionych w jednostkach budżetowych resortu

4. Do ogólnego stanu zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej wliczono pracowników pelnozatrudnio- nyoh, łącznie z sezonowymi i dorywczo zatrudnionymi oraz

Do stanu zatrudnienia nie zalicza się czasowo zatrudnionych słuchaczy szkół odbywających praktykę wakacyjną, uczniów w zakładach pracy, a także osób , z którymi zawarto umowę

nionych zakładach pracy na podstawie stosunku praoy /pełnozatrudnionych, łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo i niepełnozatrudnlonych/ oraz osób wykonujących

i ozdav ezoj, wynagradzanych z osobowego funduszu plac, bez względu na to, czy w o- kresle sprawozdawczym byli obecni v pracy, ozy nie, niezależnie od przyczyn nieobo -

Ponadto do stanu zatrudnienia zalicza się i członków zorganizowanych grup roboczych, tj.s członków Ochotniczych Hufców Pracy / z wyjgtkiem młodzieży odbywajęcej w