Kiedyś trzeba było liczyć się ze słowami - Irena Mujnanen - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

IRENA MUJNANEM

Miejsce i czas wydarzeń Polska, PRL

Słowa kluczowe Projekt Wagon 2010, wolność, wolność słowa

Kiedyś trzeba było liczyć się ze słowami

W tej chwili może jest inaczej pod tym względem, można powiedzieć to, co się chce.

Kiedyś trzeba było się liczyć ze słowami, niestety nie można było iść ulicą i klepać, że tak powiem. Zaraz miało się kogoś na karku, i to nie było dwóch zdań. Obecnie rzeczywiście możemy mówić co chcemy i ile chcemy. Nic nam za to nie grozi, nikt nas za to nie karze, a kiedyś były za to kary ostre i surowe. Ze słowami trzeba było się liczyć i uciekać w razie czego, innego wyjścia nie było.

Data i miejsce nagrania 2010-07-29, Wrocław

Rozmawiał/a Karolina Kryczka, Piotr Lasota

Transkrypcja Justyna Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota, Justyna Maciejewska

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :