• Nie Znaleziono Wyników

Data: 28.04.2020r. Temat: Czas przyszły Future Simple – definicja, zdania twierdzące i przeczące.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Data: 28.04.2020r. Temat: Czas przyszły Future Simple – definicja, zdania twierdzące i przeczące."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Data: 28.04.2020r.

Temat: Czas przyszły Future Simple – definicja, zdania twierdzące i przeczące.

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość.

Budowa zdania

Osoba + will (forma skrócona ‘ll ) / will not (forma skrócona won’t) + czasownik w formie podstawowej (bezokolicznik).

We will move to London one day. – Przeprowadzimy się do Londynu kiedyś w przyszłości.

I’ll look for a new job. – Poszukam nowej pracy.

She won’t go to Marc’s party. – Ona nie pójdzie na przyjęcie Marka.

Zad.1. Uzupełnij tekst słowami will lub won’t oraz wyrazami w nawiasach.

My brother likes working! I think he ………. (make) a fortune. Perhaps he

……… (become) famous and he ………. (travel) round the world. But I think he ………. (not, be) happy so he

……… ( not, stay) in the city. He ……….. (get) married and he ……… (have) family. And he ……… (not, have) work anymore!

Cytaty

Powiązane dokumenty

np. writes pisze reads czyta..  Ona pisze maile codziennie. Tom reads lots of books.  Tom czyta dużo książek. The cat always sits on the sofa.  Kot zawsze siedzi na

Na dwa słowa o prościutkim czasie FUTURE SIMPLE, którego będziemy używać do wyrażania przyszłości (FUTURE - przyszłość/przyszły).. W tym czasie Anglicy nie

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

Temat: Konstrukcja „be going to” dla wyrażania przyszłości (zastosowanie, reguły gramatyczne, zdania twierdzące i przeczące).. Przepisz do zeszytu poniższy

Niech każdy odszuka swój znak zodiaku i przeczyta dla siebie horoskop  Następnie proszę w każdym opisie odszukać i podkreślić przykłady czasu przyszłego Future Simple..

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Słownictwo związane ze środowiskiem (endangered animals, pollution, national parks, solar farms, wind farms, drop litter) podkreśl na zielono, a następnie przepisz