• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

na podstawie artykułu 22 a i b Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami)

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , dopuszczam do użytku szkolnego zestaw programów nauczania obowiązujących w Technikum

w roku szkolnym 2014/2015

przedmioty ogólnokształcące

lp przedmiot Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor wydawnictw

o

Klasy, w których obowiązuje program 1. Język polski DKOS- 4015-143/02 Program nauczania języka polskiego w liceum

oglnoształcącym, liceum profilowanym i technikum; zakres podstawowy; wydawnictwo

P. Czaplioski, A. Karolczuk, A.

Kowalczykowa i inni

STENTOR IV

20/JP/T/13-14 Przesłośd dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum;

zakres podstawowy i rozszerzony

praca zbiorowa STENTOR I, II

1/JP/T/12-13 Zrozumied tekst – Zrozumied człowieka”. Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego

K. Olejnik III

2. język angielski

DKOS 4015 - 152/02 Program nauczania języka angielskiego liceum

ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum ; wariant B podstawy programowej

M. Kłos, A. Sikorzyoska Longman IV

2/JA/T/12-13 Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny M. Kębłowska Express I - III

(2)

(IV.1) dla szkół ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny. Publishing 3 Język

rosyjski

DKOS – 4015 – 24/02 Język rosyjski,. Program nauczania w liceum

ogólnokształcącym, liceum profilowanym I technikum; kurs dla początkujących

H. Dąbrowska, M. Zybert WSiP IV

3/JR/T/12-13 Program nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących.

M Zyber WSiP II - III

4/JR/T/12-13 Program nauczania języka rosyjskiego w szkole

ponadgimnazjalnej. Kurs dla kontynuujących naukę. Zakres podstawowy.

M. Zyber WSiP II - III

23/JR/T/14-15 Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny. Zakres podstawowy

A. Buchowieka - Fudała WSZPWN I

24/JR/T/14-15 Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy

A. Buchowieka - Fudała WSZPWN I

4 Język niemiecki

DKOS – 5002-51/03 Program nauczania języka niemieckiego dla liceum

ogólnokształcącego, liceum profilowanego I technikum. Kurs podstawowy

M. Krajewska WSZIP IV

5/JN/t/12-13 Program nauczania języka niemieckiego. Liceum

Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum; IV etap edukacyjny

E. Muszyoska I - III

5 historia DKOS – 4015-17/02 Ludzie, społeczeostwa, cywilizacje; program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum; kształcenie w zakresie podstawowym

K. Zielioska, p. Majewski, M.

Osioska, M. Tymowski, A.

Ziółkowy

WSZIP IV

(3)

6/HIS/T/12-13 Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Historia. Po prostu. Wiek XX

J. Smoleoski WSiP I

6 Wiedza o społeczeost wie

DKOS – 4015-27/02 Program nauczania. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zakres podstawowy

Z. Smutek, J. Maleska Operon IV

7/WOS/T/12-13 Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy „Wiedza o społeczeostwie” seria „Odkrywamy na nowo”,

A. Telicha – Bonecka; J.

Bonecki

Operon I

7 Geografia DKW – 4015-41/01 Program nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum; kształcenie w zakresie podstawowym

P. Wład Ortus IV

8/GEOG/T/2012/2013 Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

E.M. Tuz Nowa Era I

17/GEOG/T/2013/2014 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii.

E.M. Tuz, D. Szczypioski Nowa Era II - IIITL i II - IIITE 8 Biologia DKOS – 4015 -5/02 Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego

( w zakresie podstawowym rozszerzonym) , liceum profilowanego i technikum ( w zakresie podstawowym)

W. Lewioski, G. Skirmuntt, J.

Prokop

Operon IV

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.

M. Kaczmarczyk. Nowa Era I

18/BIOL/T/2013/2014 Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”

U. Poziomek Nowa Era II - IIITR/II –III TŻ

(4)

9 Chemia 10/CHEM/T/2012/2013 To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Hassa, A. Mrzigod, J.

Mrzigod

Nowa Era I

10 Matematyka DKW – 4015 – 37/01 Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy

M. Braun, M. Karpioski, J. Lech GWO IV

11/MAT/T/2012/2013 „Matematyka:. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kooczących się maturą.

D. Ponczek Nowa Era I-III

11. Fizyka 12/FIZ/T/2012/2013 Odkryd fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa Nowa Era I

12. Wychowani e fizyczne

DKW – 4014-88/01 Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych „Od zabawy do sportu i rekreacji”

U. Kierczak, T. Glos WSZiP IV

13/WF/T/2012/2013 Program nauczania z wychowania fizycznego uwzględniający nową podstawę programową dla IV etapu edukacyjnego.

mgr T. Karpowicz ODM w

Głogowie

I-III

13.

.

Edukacja dla bezpieczeos twa

14/EDB/T/2012/2013 „Żyję i działam bezpiecznie”. Program nauczania edukacji dla bezpieczeostwa w szkołach ponadgimnazjalnych

J. Słoma Nowa Era I

14. Informatyka 15/INF/T/2012/2013 Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

A. Gawełek Operon I

(5)

15. Podstawy przedsiębior czości

16/PRZEDS/T/2012/

2013

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczośd”

Marek Niesłuchowski I

16. Religia AZ – 4-01/1 Program edukacji religijnej I liceum i technikum Zespół autorów pod

kierownictwem ks. Z. Marek

WAM IV

17/REL/T/2012-13 Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla Technikum. Nr AZ-6-01/10

praca zbiorowa WAM I - III

17. Religia mariawicka

18/RM/T/2012-13 Program religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dla szkół ponadgimnazjalnych

program autorski – J. Znajdek I - IV

18 Historia i społeczeost wo

19/HiSP/T/2013/2014 Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeostwo – IV etap edukacyjny

P. Wasilewski M. Wiktorowski

WSiP II - III

19 wiedza o kulturze

21/WOK/T/13-14 Spotkanie z kulturą. Program nauczania przemiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum. (zgodny z nową podstawą programową i obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013)

B. Łabęcka Nowa Era II

20 etyka 22/E/T/13-14 Odkrywamy na nowo. Etyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

P. Kołodzioski Operon I- III

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa. Wydawnictwa Szkolne i

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.. Chemia

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym WSzPWN I.Szulczewska G2b, G3b, G3c. O.Karolczyk

„Odkryć fizykę 3” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii.

Program doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowany przez nauczyciela prowadzącego.. Szkolny Zestaw Programów Nauczania – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SALOMON W WARSZAWIE KLASA I ROK SZKOLNY 2013/2014 /nowa podstawa

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu umiarkowanym (klasy IV –VI szkoły podstawowej)

Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.. - Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

Dzielą się w dyskusji swoją wiedzą na temat urządzeń peryferyjnych (zwracając uwagę na ich funkcje, przeznaczenie, działanie, główne parametry).. Grażyna Koba,

Lekcję prowadzimy wykorzystując do tego „Poradnik multimedialny” (temat 6) oraz tablicę interaktywną. Temat 16: Odległość punktu

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązuje w SOSW Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, SOSW Gimnazjum Specjalnym dla Dzieci

Ojczysty Panteon i ojczyste spory” Podręcznik do LO i technikum wyd.. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony, autorstwa Marii Fiałkowskiej,

Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – to jest chemia,

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Wyd. Sagnowska Program nauczania fizyki

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII

T12/46/ 2 /19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej. Przechowywanie

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz

„Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie.” Program nauczania dla uczniów LO, technikum i szkoły branżowej..