• Nie Znaleziono Wyników

PROJEKT BIZNES PRZY TABLICY-CYKL SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKT BIZNES PRZY TABLICY-CYKL SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

PROJEKT BIZNES PRZY TABLICY-CYKL SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI

W dniach 14–20 listopada 2016 r. Zespół Szkół Rolniczych po raz kolejny uczestniczył w Światowy Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który obchodzony był w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pt.

Otwarta firma, zorganizowane zostały spotkania z pracodawcami- przedstawicielami lokalnego biznesu na terenie szkoły w zakresie tematyki ; etyczny biznes, finanse, konsument, marketing firmy, pracownik i pracodawca, własna firma.

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

Partnerzy biorący udział w projekcie Biznes przy tablicy;

1. Mobilis Group PKS Ostróda 2. 2.Hotel Dom Polonii w 0stródzie

3. Art. Land Studio Architektury Krajobrazu w 0stródzie 4. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik w Lubawie

(2)

Uczniowie klas III Technikum Pojazdów Samochodowych realizowali projekt na terenie firmy Mobilis Group PKS w 0stródzie .Zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu, stacją obsługi pojazdów, serwisem

klimatyzacji. Wykonywali również zajęcia z praktycznej nauki zawodu.

Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Łojewski

(3)

Uczniowie klasy III Technikum Hotelarskiego uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Hotel Dom Polonii 0stródzie.Zajecia warsztatowe przybliżyły uczniom zasady funkcjonowania obiektu hotelarskiego, marketingu i zarządzania firmą Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Siemianowicz.

(4)

Uczniowie klasy III technikum ogrodniczego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy Art. Land Studio architektury krajobrazu w 0stródzie.Poznali trendy w projektowaniu małej architektury krajobrazu, zastosowanie roślin i pnączy ozdobnych. Nauczyciel odpowiedzialny Monika Mikułan.

(5)

Uczniowie klasy klasy III technikum technologii żywności specjalizacja -cukiernictwo uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Lubawie.

Zapoznali się z pracą na stanowisku cukiernik jak i z formami organizacyjnymi zakładu .Mieli również możliwość uczestniczenia w praktycznej nauce zawodu i przyrządzenia słodkich wypieków.

Nauczyciel odpowiedzialny Emilia Banacka

(6)
(7)

Dzięki spotkaniom uczniowie mogli pozyskać wiedzą i umiejętności z zakresu oczekiwań pracodawcy wobec potencjalnych pracowników, etycznego działania w biznesie – na przykładzie danej firmy, przykłady różnorodnych działań, jakie podejmuje firma w celu zachęcenia klienta do podjęcia decyzji o zakupie wybranego produktu/usługi ,przykłady skutecznych i nieskutecznych kampanii reklamowych, wpływu otoczenia na realizację pomysłu na biznes , skutecznego zarządzania firmą.

Koordynator projektu-- Marzena Światła-Zakrzewska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zajęcia dydaktyczne na specjalności Eksploatacja Pojazdów Samochodowych są prowadzone przez pracowników. Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników

Analizowane metody oceny efektywności energetycznej pojazdu oraz identyfikacji warunków eksploatacji stanowią tylko wybraną część spośród powszechnie wykorzystywa-

Opracowano bazę danych.. F., Uzdowski M.: Podstawy obsługiwania i napraw. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2009. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2018. 3) Burdzik R., Konieczny Ł.:

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie

Scharakteryzuj na czym polega wtrysk paliwa oraz wymień jego podstawowe elementy?. Omów budowę i zasadę działania lutownicy ze spiralą grzejną i

Charakterystyka wejściowa, na wykresie poniżej, opisuje zależność prądu bazy I B od napięcia baza-emiter U BE , przy stałym napięciu kolektor-emiter U CE7. Z powyższego

0% – 35% niedostateczny. Niektóre prace klasowe, sprawdziany, testy nie będą upoważniać do oceny celującej o czym nauczyciel informuje przed sprawdzianem. Jeśli w czasie

Exhaust measurements were done for vehicles registered in city of Lublin and in the region. Mea- surements were made in field conditions – on the roads, vehicles were picked up