Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

14  Download (0)

Full text

(1)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1

Przedmiot Autor, tytuł, wydawnictwo Numer

dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska; Ponad słowami. Klasa

1 cz. 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i

rozszerzony; Nowa Era.

Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony, cz. 1.

UWAGI: Jeżeli podstawa programowa zrealizowana zostanie wcześniej, uczniowie zakupią cz. 2 podręcznika ( po

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).

1014/1/2019

Język angielski

Osoby realizujące język angielski w rozszerzeniu Podręcznik ostanie ustalony na początku roku szkolnego.

Osoby realizujące inny przedmiot w rozszerzeniu Checkpoint A2+/B1 wyd. Macmillan

z książką ćwiczeń z kodem do e-workbooka (ważne).

958/1/2019 Język

niemiecki

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Welttour Deutsch 1, wyd. Nowa

Era + zeszyt ćwiczeń 935/1/2018

Historia

Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 2019 (zakup kart

pracy po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu).

1021/1/2019

Matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej;

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy; Nowa

Era.

Dorota Ponczek, Karolina Wej MATeMAtyka Karty pracy dla ucznia 1

971/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństw

a

Bogusław Breitkopf, Mariusz Cieśla, Edukacja dla Bezpieczeństwa. Podręczink, Szkoła Ponadpodstawowa,

Zakres Podstawowy; WSiP lub nowa edycja

992/2019

Chemia

R.M.Janiuk, M.Chmurska, G.Osiecka, W.Anusiak M.Sobczak ; Chemia1.Podręcznik liceum i technikum. Zakres

podstawowy(reforma 2019), WSIP

1024/1/2019

Biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek; „Biologia na czasie 1”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; Nowa Era

1006/1/2019

Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski „Oblicza geografii 1”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nowa Era9 (zakup ćwiczeń po konsultacji z

nauczycielem we wrześniu)

983/1/2019

Plastyka Natalia Mrozkowiak, Marta Ipczyńska; Spotkania ze sztuką.

Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

1009/2019

Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda

Fizyka. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy. Reforma 999/1/2019

(2)

2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.WSIP Informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka, Informatyka 1, WSIP

lub nowa edycja podręcznika

974/1/2019 974/1/2022 Podstawy

Przedsiębiorcz ości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał;Krok w przedsiębiorczość; Nowa Era

MEN 1039/2020/z1

Historia i teraźniejszość

I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, A. Cisek, K.

Wilczyński, Historia i Teraźniejszość. Podręcznik.

Liceum i Technikum. Zakres podstawowy (zakup po konsultacji z nauczycielem we wrześniu)

Podręcznik jest w trakcie zatwierdzania

przez Ministerstwo.

Religia

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”

Wydawnictwo Jedność

AZ-31-01/18- KI-5/20

Klasa 2

Przedmiot Autor, tytuł, wydawnictwo Numer

dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska;

Ponad słowami. Klasa 1 cz. 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres

podstawowy i rozszerzony; Nowa Era.

Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony, cz. 1. Kontynuacja z 1 klasy.

1014/2/2019

Język angielski

KONTYNUACJA W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY:

- Checkpoint A2+/B1 wyd. Macmillan - Checkpoint B1+ wyd. Macmillan

958/1/2019 958/2/2019 Język

niemiecki

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Welttour Deutsch 2 + zeszyt

ćwiczeń, wyd. Nowa Era 935/2/2019

Historia

Aneta Niewęgłowska, Adam Kucharski: Poznać przeszłość 2.

Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 2020 (zakup kart pracy po

uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu).

1021/2/2020

Matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej;

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy; Nowa

Era.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha; MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy; Nowa Era.

Dorota Ponczek, Karolina Wej MATeMAtyka Karty pracy dla ucznia 2

971/1/2019

971/2/2020

Chemia

R.M.Janiuk, M.Chmurska, G.Osiecka, W.Anusiak M.Sobczak; Chemia2.Podręcznik liceum i technikum.Zakres

podstawowy(reforma 2019); WSIP

1024/2/2020 Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek; „Biologia na czasie 2” 1006/2/2020

(3)

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; Nowa Era

Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh „Oblicza geografii 2.”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy’ Nowa Era

983/2/2020

Fizyka

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda Fizyka. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Reforma

2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. WSIP 999/2/2020

Informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka, Informatyka 2 , WSIP (zakup po

uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu) 974/2/2020

Religia

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy żyją wiarą”

Wydawnictwo Jedność

AZ-31-01/20- KI-5/21

Klasa 3

Przedmiot Autor, tytuł, wydawnictwo Numer

dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska;

Ponad słowami. Klasa 2 cz. 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres

podstawowy i rozszerzony.

1014/3/2020

Język angielski

KONTYNUACJA W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY - Checkpoint A2+/B1 wyd. Macmillan

- Checkpoint B1+ wyd. Macmillan - Checkpoint B2+ wyd. Macmillan

O wyborze kolejnego podręcznika zdecyduje nauczyciel uczący. Zostanie to podane do wiadomości na początku roku

szkolnego.

958/1/2019 958/2/2019 958/4/2021

Język niemiecki

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Welttour Deutsch 2 (kontynuacja)

oraz Welttour Deutsch 3, wyd. Nowa Era

935/2/2019 935/3/2020

Historia

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz: Poznać przeszłość 3.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 2021 (zakup kart

pracy po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu).

1021/3/2021

Matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha; MATeMAtyka 2 Podręcznik do

matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 971/2/2020

(4)

Zakres podstawowy; Nowa Era.

Chemia

R.M.Janiuk, M.Chmurska, G.Osiecka, W.Anusiak M.Sobczak; Chemia2.Podręcznik liceum i technikum. Zakres

podstawowy(reforma 2019);WSIP

R.M.Janiuk, M.Chmurska, G.Osiecka, W.Anusiak M.Sobczak; Chemia3.Podręcznik liceum i technikum. Zakres

podstawowy(reforma 2019); WSIP-obowiązuje dopiero w II semestrze;

1024/2/2020

1024/3/2021

Biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek; „Biologia na czasie 2”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; Nowa Era (kontynuacja z klasy II)

1006/2/2020

Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh „Oblicza geografii 2.”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nowa Era (kontynuacja z klasy II)

983/2/2020

Fizyka

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda FIZYKA. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY.

KLASA 3. REFORMA 2019. Szkoła ponadpodstawowa.

Liceum i technikum.WSIP

999/3/2021

Informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka, Informatyka 3 , WSIP (zakup po

uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu) 974/3/2021 Religia

Ks. Dr J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek „Na drogach wiary”

Wydawnictwo Jedność

AZ-42-03/12- KI-2/13

Klasa 4

Przedmiot Autor, tytuł, wydawnictwo Numer

dopuszczenia

Matematyka

Grzegorz Janocha, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Lech Chańko, Wojciech Babiański; MATeMAtyka 3 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i

technikum. Zakres podstawowy; Nowa Era.

Grzegorz Janocha, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Lech Chańko, Wojciech Babiański; MATeMAtyka 4 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i

technikum. Zakres podstawowy; Nowa Era Dariusz Kulma „Jak zdać maturę z matematyki?”,

Wydawnictwo ELITMAT

971/3/2021

971/4/2022

Chemia R.M.Janiuk, M.Chmurska, G.Osiecka, W.Anusiak M.Sobczak; Chemia3.Podręcznik liceum i technikum. Zakres

podstawowy(reforma 2019); WSIP

1024/3/2021

Biologia Jolanta Holeczek, „Biologia na czasie 3”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,

1006/3/2021

(5)

zakres podstawowy, wydawnictwo: Nowa Era

Geografia

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, „Oblicza geografii 3”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy, wydawnictwo: Nowa Era

983/3/2021

Język polski

Anna Równy, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy; Ponad słowami. Klasa 2 cz. 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres

podstawowy i rozszerzony.

Uwaga: Klasa 4e/g ( zakres rozszerzony) Ponad słowami. Klasa 2 część 1.Podręcznik do języka

polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

1014/4/2020

1014/3/2020

Historia

Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak: Poznać przeszłość 4.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 2022 (zakup kart

pracy po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu).

Podręcznik w sprzedaży od połowy sierpnia!

1021/4/2022

Religia Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia - Podręcznik do religii

Język angielski

KONTYNUACJA W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY - Checkpoint A2+/B1 wyd. Macmillan

- Checkpoint B1+ wyd. Macmillan - Checkpoint B2 wyd. Macmillan - Checkpoint B2+ wyd. Macmillan

O wyborze kolejnego podręcznika zdecyduje nauczyciel uczący. Zostanie to podane do wiadomości na początku roku

szkolnego.

958/1/2019 958/2/2019 958/3/2020 958/4/2021

Język niemiecki

Welttour Deutsch cz.3 + zeszyt ćwiczeń Autor: Sylwia Mróz- Dwornikowska Wydawnictwo: Nowa Era – kontynuacja

935/3/2020

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów GIMNAZJUM

Klasa 4

Przedmiot Autor, tytuł, wydawnictwo Numer

dopuszczenia

Język polski Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska- Treugutt, Anna

Równy, Ponad słowami, Podręcznik do języka polskiego 425/4/2013/201 5

(6)

dla liceum i technikum, Zakres podstawowy i rozszerzony, Klasa 2, cz. 2, Nowa Era; Podręcznik do klasy 3- po

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem Uwaga: Klasa 4c

"Ponad słowami"Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres

podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 1 oraz Klasa 2, cześć 2.

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Równy

425/3/2013/201 5

Język angielski Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom

podstawowy i rozszerzony, wyd. Macmillan (kontynuacja) 916/2017

Język niemiecki

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Meine Welttour 3, wyd.

Nowa

Era (tylko kl.3a) – kontynuacja Meine Welttour cz.3 + zeszyt ćwiczeń

Autor: Sylwia Mróz- Dwornikowska Wyd. Nowa Era (pozostałe klasy) - kontynuacja

753/3/2016 935/3/2020

Historia i społeczeństwo

Jarosław Centek: Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era 2014 (zakup tej części po

uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu, ponieważ jest kontynuacją wątków tematycznych z trzeciej klasy).

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński: Poznać przeszłość.

Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era 2015 (zakup tej

części po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu).

659/3/2014

659/4/2015

Matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony; Nowa

Era.

Testy maturalne. Matematyka. Obowiązkowa matura poziom podstawowy. Wyd. Aksjomat. (od roku 2015)

360/3/2014/201 6

Religia

E. Kondrak, ks. dr J. Czerkawski, B. Nosek

„W bogactwie miłości”

Wydawnictwo Jedność

AZ-43-03/12- KI-1/14

Figure

Updating...

References

Related subjects :